ఆడది రంకు చెయ్యలి అనుకుంటే – 2 212

ఆంటీ ఇంకో విషయం అడగనా అన్నాను అడుగు అంది మొన్న లక్ష్మి ఆంటీ తో అమ్మ మీరు వెళ్ళారు కదా అప్పుడు అక్కడ ఏదన్న జరిగిందా అన్నాను నీకు ఈమద్య అనవసరమైన విష్యాల గురించి తెలుసుకోవాలన్న కుతూహలం బాగా పెరిగింది అంది చెపండి ఆంటీ అన్నాను నువ్వు అన్ని విష్యాలు తెలుసుకోవడం మంచిది కాదు ఐనా అక్కడ నువ్వు తెలుసుకునే విష్యాలు ఏమి జరగలేదు సరేనా అంది. సరే పద మీ పిన్ని వచింది అన్నవ్ కదా మీ ఇంటికి వెళదాం అంటూ ఆంటీ బట్టలు సరిచేసుకుని నాతో మా ఇంటికి వచ్చింది. నేను ఇంటికి వచ్చినవెంటనే ఆడుకోవడానికి అని బయటకి వచ్చేసి ఒక పక్కన కూర్చుని ఆలోచిస్తున్నా ఆంటీ అన్న మాటకి అర్దం ఏంటి నువ్వు అన్ని విష్యాలు తెలుసుకోవడం నీకు మంచిది కాదు అంది అంటే అక్కడ ఎదో జరిగింది అనే కదా?? అది మనకి చెప్పడానికి ఆంటీ కి ఏమయ్యింది ఎదుకు ఆంటీకి కోపం వచింది?? అది సరే పిన్ని సుబ్బు గాడితో అమ్మోఓ అమ్మోఓ అంతమాను మనింటికి వస్తుంటే ఎదో అక్క మీద బ్రమ తిరిగిందనో లేక బాబాయి లారీ మీద వేరే రాస్ట్రాలకి వెళ్ళితే ఒక్కద్దే ఉండలేకనో వస్తుంది అనుకున్నా కాని ఇది వచేది ఆ సుబ్బుగాడితో దెంగించుకోవడానికా మనకి తెలియకుండా చాల జరిగిపోయాయి సరే ఆంటీ పిన్ని విష్యం చెప్పిందిగా పిన్నిని వాడుకుని అమ్మ విషయం కనిపెడితే సరి మనపని ఐపోతుంది అనుకుని ఇంటికి వచ్చేశా ఈసారి వచ్చేటప్పుడూ తమ్ముళ్ళని కూడతీసుకుని రాలేదు పిన్ని అదే విషయం అడిగితే స్చూల్ పోతుంది కదరా అదుకే వాళ్ళ నాన్నమ్మ ఇంటికాడ ఉంచాను అంది బాబయ్ ఏఊరు వెళ్ళారు అన్నాను హరియాన వెళ్ళారు రా ఎప్పుడు వెళ్ళారు అన్నాను ఇదిగో నేను ఆయన లారీలోనే వచ్చా ఈసందులు అన్ని తిప్పడం ఎందుకులే అని నన్ను రోడ్డుమీద దింపి వెళ్ళిపోయారు అంది అవునా?? మంచిపనిచేసాడు బాబయ్ అనుకుని మనసులో నేను ఎలాగూ ఊరు వెళుతున్నాను కదా నువ్వు వెళ్ళి నీ రంకు మొగుడితో నీ పూకు గుల తీర్చుకో మని తనే తీసుకొచ్చి మరీ వదిలాడన్న మాట బలే మొగుడు రా బాబు అనుకున్నాను.

నేను మా పిన్ని గురించి అలా అలోచించి ఇంటికి వచ్చేసరికి పిన్ని విజయ ఆంటీ బయట ఉన్నారు నన్ను చూసి విజయా ఆంటీకళ్ళతో ఎదో సైగ చేసింది నాకు అర్దం కాలేదు ఎంటబ్బా అని అనుకునే లోపే ఆంటీ పిన్ని ఇద్దరూ విజయా ఆంటీ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళారు నేను మా అరుగు మీద కుర్చుని అలోచిస్తున్నా ఆంటీ చేసిన సైగ కి అర్దం ఏంటి నన్ను గాని రమ్మనా?? లేక ఇంకేమన్నానా?? అని అనుకుని అసలు వీళిద్దరూ ఏమి చేస్తున్నరో చుద్దాం అని నిదానంగా ఆంటీ వాళ్ళ సందులోకి వెళ్ళి కిటికి నుండీ చూశా మంచ మీద ఇద్దరూ కూర్చుని ఉన్నారు ఎదో మాట్లాడుకుంటున్నారు ఏమి మాట్లాడుకుంటున్నరు వీళ్ళు అని సరిగా విన్నాను విజయా ఆంటీని పిన్ని ఏంటే నా రంకు మొగుడు పూకు లో పెట్టు బాగా గుద్దు తాడు కానీ ఈమద్య సళ్ళు కూడా పిసుకుతున్నాడా?? మాంచి షేపు తేరినాయి అంటూ ఆంటీ సళ్ళు మీద చేతులు వేసి నిమిరింది. ఆ వాడు దిమ్మని బాగానే అదర కొడతాడు కానీ సళ్ళు పిసికి చావడు అందుకే ఈ మద్య ఇంకొకడిని లైన్లో పెట్టాను వీడైతే కింద పూకుని ఎగరేసి ఎగరేసి గుద్దుతూనే పైన సళ్ళుని కుదుళ్ళనుండీ బాగా నలిపి నలిపి చీకి చీకి పిసుకుతున్నాడు అంది. అబ్భ్హ్ ఎవడే బాబు అంత రసికుడు నువ్వు చెపుతుంటేనే నా పూకు జవ జవ లాడిపోతుంది అంది పిన్ని. ఏంటే మాంచి కాక మీద ఉన్నవ్ ఎన్ని రోజులనుండీ పస్తులు పెట్తావేంటి దీనిని అంటూ పిన్ని చీర కుచ్చీళ్ళ మీద చెయ్యి వేసి లోనికి నొక్కింది ఆంటీ ఊఉమ్మ్మ్ అలా నొక్కకే బాబు అసలే కాక మీద ఉంది అది అని నీకు తెలిసిందే కదే నా మొగుడు ఎప్పుడు చూసినా కిరాయిలు అని పోతూ ఉంటాడు ఒక్కోసారి ఇంటి పట్టున ఉన్నా పగలు దెంగరా అంటే పగటాలేంటే మరీ బరితెగించిపోతునావ్ అంటాడు పోనీ రాత్రి దెంగరా అంటే ఇల్లేమో చిన్నది పిల్లలు పక్కనే పడుకుంటారుగా వాళ్ళు చూస్తే బాగోదు అంటాడు అలా ఉంది నా పూకు పని అందుకే కుదిరినప్పుడల్లా ఇక్కడికి వచ్చి ఆ సుబ్బు గాడితో గులతీరా దెంగించుకునేది వాడేమో పూకు బాగానే దెంగిపెడతాడు కాని సళ్ళు నేను పిసుక్కోవాలి. అది సరే గాని ఇంకొకడిని ఎవరినో తగులుకున్నను అన్నవ్ ఎవడే వాడు బాగుంటాడా?? అంది పిన్ని కత్తిలా ఉంటాడు ఎక్కిన కాడనుండీ దిగే వరకూ ఒల్లు హూనం చేసేస్తాడనుకో అంది ఆంటీ అబ్భ్ అబ్బహ్ చెపుతుంటేనే నా పూకు చెమిర్చేస్తుందే బాబు వాడెవడో చెప్పు వెంటనే మీదెక్కించుకుని నా గుల తీర్చుకుంటా అంది పిన్ని ఆ ఆ అంత ఆత్రం ఎందుకు కంగారు పడకూ అంది ఆంటీ నీకే నీ ఒంటి సలపరం తీరేదాకా వాడితో దొబ్బించుకుంటున్నావ్ ఇక్కడ పుకులో మొడ్ద దూరి 20 రోజులు దాటుతుంది నా గోల నాది అంది పిన్ని. అవునా ఒంకాయ పెట్టి కొట్టిపెట్టమంటావా అంది ఆంటీ. ఎదో ఒకటి చెయ్యవే బాబు మరీ తట్టుకోలేక పోతున్నాను అంది పిన్ని.

పిన్ని విజయా ఆంటీ మాటలు వింటున్న నాకు ఒక ఆలోచన వచ్చింది ఒకవేళ విజయా ఆంటీ పిన్ని పూకు గుల వంకాయతో తీర్చేస్తే పిన్నిలో కామ దాహం చల్లారిపోతుంది కదా.. అమ్మో అలా అవనివ్వకూడదు పిన్ని మాంచి కాక మీద ఉన్నప్పుడే పిన్నికి మన దెబ్బ రుచి చూపించి మనకి బానిసని చేసుకోవాలి ఇప్పుడెలా అనుకుని ఎదోలా వీళ్ళని ఆపాలి అనుకుని వెంటనే నేను ఆంటీ వాళ్ళ సందులోనుండీ ఆంటీ వాళ్ళ ముండు వైపుకి వచ్చేసి తలుపు కొట్టాను దబ దబ మని కొట్టేసరికి పిన్ని ఆంటీ ఇద్దరూ వచ్చి తలుపు తీసి పిన్ని నువ్వా?? ఏంటా తలుపు కొట్టడం ఎదో కొంపలు అంటుకుని పోతున్నట్టు అంది నిష్టూరంగా నా మనసులో ఇంకొంచెం సేపు ఆగితే నిజంగానే కొంపలు అంటుకునేవి 20 రోజులనుండీ రగిలిపోతున్నా నీ కామ కోరికలు ఇంకో ఆడదానితో తీర్చుకుంటే ఎలాగే నా కసిపురుగా నీ గుల తీర్చడానికి నా అణువణువూ పులకరిచి పోతుంటే నువ్వు వంకాయతో సరిపెట్టుకోవడానికి చూస్తే ఎలా?? అనుకుంటున్నాను. పిన్ని ఏరా ఏమి మాట్లాడకుండా అలా నుంచున్నావ్?? హడావిడిగా తలుపు కొట్టి అలా బెల్లాం కొట్టినా రాయిలా నుంచున్నవే?? అంది కొంచెం కోపంగా తలుపులు గెడ పెట్టుకుని మరీ ఏమి చేస్తున్నారు?? అన్నాను ఎదో చేస్తాం అవన్ని నీకెందుకురా అంది పిన్ని సర్లే మాస్టారు పక్క వీదిలో కనపడి పుస్తకం ఉంది తీసుకుని రమ్మన్నారు అందుకే వచ్చా అన్నాను ఊమ్మ్ సర్లే అదేదో తీసుకెళ్ళు అంది పిన్ని లోపలికి వెళ్ళి విజయా ఆంటీని పిలిచి ఏంటి ఇందకడ సైగ చేశావ్ అన్నాను మీ పిన్ని ఎలా మాట్లాడుతుందో కిటికి నుండీ చూడమని సైగ చేశా అంది అవునా అయ్యో అది నాకు అర్దం కాక నన్ను రమ్మన్నవేమో అని వచ్చేశా అన్నాను మరి మాస్టారు?? అంది అంతా సోది అన్నాను నువ్వు ముదిరిపోయావురా అంటూ నా చెవు మెలివేసింది ఈలోపు పిన్ని మా దగ్గరకి వచ్చి మాష్టారు కూడా వచ్చేస్తున్నారంటకదా రేపు వస్తానులే అంది నువ్వు వచ్చేస్తావా అంది పిన్ని నాతో ఆ వచ్చేస్తా పిన్ని అంటూ పిన్ని వెనకాలే నేను వచ్చేశా ఇంటికి ఈలోపు నాన్న ఇంటికివచ్చేశారు పిన్ని ని నాతో చూసి హెయ్య్ నువ్వు ఎప్పుడు వచ్చావ్ అన్నరు ఇందాకడే బావ గారు అంది పిన్ని మీ ఆయన మళ్ళి ట్రిప్ కి వెళ్ళాడా?? అన్నారు అవును బావగారు అంది పిల్లలు కూడా వచ్చారా?? అన్నారు లేదు బావగారు వాళ్ళ ని మా అత్తగారి దగ్గర ఉంచాను స్కూల్ పోతుంది కదా అంది ఆ అవునవును ఆ మాట నిజమే అన్నారు నాన్న కొంచెం సేపు ఆగి అందరం అన్నలు తినేసి పడుకున్నాం పిన్ని నా రూం లో నా బెడ్ మీదే పడుకుంది ఒక్కద్దే కదా అందుకని. ఇంతకు ముందు పిన్ని ఒక్కద్దే వచ్చినప్పుడూ కూడా నా మంచం మీదే పడుకునేది కానీ ఇప్పుడు లా ఎప్పుడూ అనిపించలేదు నాకు ఏదోలా ఉంది. ఎప్పుడూ నిద్దర పట్టేసిందో పట్టేసింది.

నాకు ఎందుకో మెలుకువ వచ్చింది పక్కన పిన్ని లేదు ఇదేంటి ఎక్కడకి వెళ్ళింది కొంపతీసి సుబ్బు గాడు గాని వచ్చాడా?? అన్న అలోచన వచ్చింది ఆలోచనకి నా నిద్దర అంతా ఎగిరిపోయింది సౌండ్ చెయ్యకుండా లేచి పిన్ని ఏదీ అని చూస్తున్నా మా అమ్మ నాన్న గదికి నా గదికి మద్యలో ఉన్నా తలుపు దగ్గర ఎదో ఉన్నట్టు అనిపించింది చీకటిలో అదేంటో అర్దం కావడం లేదు అదేదో ఆకారంలా కనిపిస్తుంది నాకు నిదనంగా బయం వెయ్యడం మొదలైయ్యింది ఏంటసలు అది అని బయపడుతూనే మెళ్ళిగా మంచం దిగి రెండడుగులు వేశాను గదిలో బెడ్లైట్ ఎవరు ఆఫ్ చేశారు?? అనుకుని ఇంకో అడుగు వేశాను ఆ ఆకారం కదులుతుంది అక్కడ ఎదో చేస్తుంది ఎవరు కొంపతీసి దెయ్యమా?? అమ్మోఓ అసలే ఇక్కడ పిన్ని కూడా లేదు ఇప్పుడెలా అనుకుని సర్లే ఏదైతే అది అవుతుంది అనుకుని మెల్లిగా ఇంకో అడుగు వేశాను ఆ చీకటిలో కూడా నేను ఒక విష్యం గమనించాను మా రెండు గదుల మద్యలో ఉన్నా తలుపు తెరిచే ఉంది దానికి ఉన్నా కర్టెన్ పక్కనే ఈ ఆకారం ఉంది తలుపు తీసి ఉంది ఏంటి? ఎప్పుడూ వేసేసి ఉంటుంది కదా అనుకుంటూ ఇంకో అడుగు వేశాను అక్కడనుండీ అమ్మ వాళ్ళ రూం లో వెలుగుతున్నా బెడ్ లైట్ వెలుతురు చిన్నగా కనిపిస్తుంది ఆ లిటింగ్ లో తలుపు దగ్గర ఉన్నా ఆకారం ఎవరా అని పరిసీలించాను ఎవరో కాదు అది పిన్ని.

2 Comments

Add a Comment
  1. ఇది చాలా తప్పు దీనిని దయచేసి తీసివేయండి అసలు బాగోలేదు చాలా చాలా తప్పులు ఉన్నాయి

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *