ఆడది రంకు చెయ్యలి అనుకుంటే – 2 212

ఓరినీయమ్మ చంపేశావ్ కదే బాబు దెయ్యం అనుకున్నాను కదే అని మనసులోనే తిట్టుకుని అసలు ఇది పడుకోకుండా చీకటిలో ఇక్కడ ఏమిచేస్తుంది అని మెల్లిగా ఇంకో అడుగువేసి చూశా అమ్మ వాళ్ళ గదివైపు తిరిగి ఉంది వెనుక నేను వస్తున్నాను అని పిన్ని అసలు గమనించలేదు నేనుకూడా మెల్లిగా అస్సలు సౌండ్ చెయ్యకుండా వస్తున్నాను కదా అందుకేనేమో. అస్సలు ఏమి చేస్తుంది అని ఇంకో అడుగు వేసి చూశా అమ్మ వాళ్ళ బెడ్ లైట్ వెలుతురు పిన్ని మీద చిన్నగా పడి మసక మసక గా కనిపిస్తుంది ఏమిచేస్తుందా అని చూస్తే ఆ గదిలోకి అదే పనిగా చూస్తూ ఇక్కడ ఎదో చేస్తుంది అసలు ఏమి చూస్తుంది ఇక్కడ ఏమి చేస్తుంది అని ఇంకొంచెం ముందుకి వెళ్ళి చూశా పిన్ని చీర మోకాళ్ళ పైదాగా లేపుకుని తన చేతిని రెండుకాళ్ళ మద్యలో నుండి లోపలికి పెట్టి ఎదో చేస్తుంది. పిన్ని చెయ్యి కదులుతుంది. ఆ సీన్ చూశాకా నాకు అర్దం అయ్యింది ఎందుకంటే ఆంటీల దగ్గరకి వెళితే మనం చేసే మొదటి పని అదే కదా అమ్మనీయమ్మ ఇదేంటి ఇక్కడ కుర్చుని కొట్టుకుంటుంది మొత్తనికి అక్కడేదో చూస్తుంది అని మెల్లిగా వంగి లోపల గదిలో ఏమి జరుగుతుందా అని చూశా బెడ్లైట్ వెలుతురులో చిన్నగా కనిపించింది ఏంటంటే మంచం మీద అమ్మ నాన్న ఓకీ కదులుతున్నారు ఇదేంటి వీళ్ళు పడుకోలేదా?? ఇప్పటివరకూ పడుకోకుండా ఏమిచేస్తున్నారూ??

అంటే అమ్మ నాన్న …..??? అమ్మ నియమ్మా అవునా?? మరి వాళ్ళు చేసుకుంటుంటే పిన్ని ఏంటి అదేపనిగా చుస్తుందీ?? రోజూ అమ్మ తలుపు గెడ పెట్టేది కదా ఈరోజు ఎందుకు గెడ వెయ్యలేదు?? సంతింగ్ ఈజ్ రాంగ్ అనుకుని అసలు దీని సంగతి చూద్దం ముందు అని పిన్నిని పరిసీలించాను పిన్ని వెనక ఏమి జరుగుతుందో అస్సలు పట్తించుకునే స్తితిలో లేదు గదిలోకి చూస్తూ కింద చేతిపని కానిచ్చేస్తుంది అమ్మనీయమ్మ ఇది చేతితో గుల తీర్చేసుకుంటే ఎలా నో అలా జరగ కూడదు అనుకుని నిదానంగా పిన్ని భుజం మీద చెయ్యి వేశాను.

పిన్ని ఒక్కసారే అదిరిపడింది నన్ను చూసి కొంచెం తేరుకుని ఊస్స్స్స్స్ అని నోటిమీద వేలు వేసి సైగ చేసింది సౌండ్ చెయ్య వద్దు అని పిన్ని అక్కడ నుండీ పైకి లేచి నా చెయ్యి పట్టుకుని వంటింటిలోకి తీసుకెళ్ళింది నేను అప్పుడు అడిగా ఏంటి పిన్ని అక్కడ ఏమి చేస్తున్నవ్ చీకటిలో కూర్చున్నవేంటి అన్నాను అదీ అదీ ఏమిలేదులే అంది అక్కడ అర్దరాత్రి చీకటిలో ఒక్కదానివే కూర్చుని ఏమిలేదంటావేంటి అన్నాను నువ్వు చిన్నపిల్లడివి నీకు చెప్పినా అర్దం కాదులే అంది. ఏమి అర్దం కాదు ఒకసారి చెపితే కదా అర్దం అవుతుందో లేదో తెలిసేది చెప్పకుండానే అర్దం కాదు అనేస్తే ఎలా?? అన్నాను నీతో ఆ విష్యాలు చెప్పకూడదు రా అంది. ఏ విష్యాలు నువ్వు ఆ కర్టెన్ దగ్గర కూర్చుని అమ్మ వాళ్ళ గదిలోకి చూస్తూ నీ లంగా లోపలికి చెయ్యి పెట్టుని ఆడించుకుంటున్నవ్ కదా అదేనా?? అన్నాను నేను ఆ మాట అనేసరికి పిన్ని కి ఒక్కసారే షాక్ తగిలింది దానిని కవర్ చెయ్యడానికి ఏంటి ఏదేదో వాగుతున్నవ్ నొరు ముయ్ అంది ఎందుకు పిన్ని అబద్దాలు ఆడుతున్నవ్ నువ్వు ఇందాకడ చేసింది అదే కదా మళ్ళి నన్ను తిడుతున్నవ్. సాయింత్రమేమో విజయా ఆంటీతో వాళ్ల బెడ్ రూం లో మరీ తట్టుకోలేక పోతున్నాను కనీకం వంకాయన్నా పెట్టవే అన్నవ్ అన్నాను. పిన్ని కి మళ్ళి షాక్ తగిలింది ఆ మాటలు నువ్వు ఎప్పుడు విన్నవ్ అంది నేను విన్నాను పిన్ని అన్నాను మొత్తం విన్నవా?? అంది హా సుబ్బు గాడితో నువ్వు నీ పూకు గుల తీర్చుకోవడం గురించి నువ్వు చెప్పిన విషయం కాడనుండీ నేను తలుపు కొట్టేవరకూ అన్ని విన్నాను అన్నాను బాబు నువ్వు ఎక్కడనుండీ విన్నవ్ రా బాబు సర్లే ఈ విష్యాలు ఇంకెవరితోనూ చెప్పకు అంది. బాబాయ్ ఊరు వెల్లినప్పుడల్లా నువ్వు ఇక్కడకి వస్తుంటే ఊరికేనేమో అనుకున్నా ఆ సుబ్బు గాడితో నీ గుల తీరా దెంగించుకోవడానికా?? అన్నాను ఒరేఏయ్య్య్ ఆ మాటలు ఏంటిరా మరీ అంత నాటుగా మాట్లాడుతున్నావ్ అంది నీ పూకు లో గుల తీరేదాకా నువ్వు వాడితో దెంగించుకుంటే లేని తప్పు నేను మాట్లాడితే వచ్చిందా?? అన్నాను బాబు నీకు నంస్కారం నీ ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడుకో ఈ విషయం మట్టుకు ఎవ్వరికి చెప్పకు కొంపలు అంటుకుని పోతాయ్ అంటూ నా నైట్ ఫ్యాంట్ ముందలి బాగం గుడారం లేపుకుని నుంచున్నా దానిమీద పడింది పిన్ని చూపు ఏంటిరా అది అంది ఇది నా సుల్ల పిన్ని అంటూ ప్యాంట్ కిందకి లాగి నా లేచిన మొడ్డని బయటకి పెట్టాను పిన్ని కళ్ళు పెద్దవి చేస్తూ దానిని అలాగే చూస్తూ ఉండిపోయింది ఏంటి పిన్ని తినేసేలా అలా చూస్తున్నవ్ అన్నాను తినాలనే ఉందిరా నువ్వు ఏమనుకుంటావో అని ఆలోచిస్తున్నా అంది. నేను ఏమి అనుకోను పిన్ని తినాలనిపిస్తే తినెయ్ అన్నాను పిన్ని నా మొడ్డని చేతితో పట్టుకుని ఏంటిరా ఇది ఇంత వేడిగా ఉంది అంది తన గుప్పిట నా మొడ్డ చుట్టు ఇంకొంచెం బిగిస్తూ నా అందాల పిన్ని చేతిలో నా మొడ్డ నలుగుతుంటే నాకు ఎదోలా ఐపోతుంది ఆ ఆనదాన్ని ఆస్వాదిస్తూనే ఏమో పిన్ని సాయింత్రం మీ ఇద్దరి మాటలు విన్నా కాడనుండీ ఇలా వేడెక్కిపోయింది అన్నాను.అవునా అమ్మో అంతసేపు వేడిగా ఉండనివ్వ కూడదు రా అంది మరి ఏమి చెయ్యలి అన్నాను వెంటనే చల్లర్చాలి అంది. చలార్చడం అంటే ఎలా?? ఎలా చాలార్చాలో నాకు తెలియదు పిన్ని నా సుల్లని కొంచెం చాలార్చిపెట్టవా?? అన్నాను నేనా?? అంది అవును పిన్ని నువ్వేగా అంతసేపు వేడిమీద ఉండకూడదు వెంటనే చలార్చాలి అన్నవ్ నాకేమో అది చల్లార్చడం ఎలాగో తెలియదు కొంచెం నువ్వే దీనిని వేడి చాలార్చు అసలే సాయింత్రం నుండీ వేడెక్కిపోయింది అన్నాను. సరే ఐతే కానీ ఈ విషయం ఎవ్వరికీ చెప్పకూడదు అంది నీ మీద ఒట్తు పిన్ని ఎవ్వరికి చెప్పను అన్నాను. నా నిగిడిన మొడ్డని గుప్పిటతో బిగించి పట్టుకునే పిన్ని నా ముందు మోకాళ్ల మీద కూర్చుంది.

2 Comments

Add a Comment
  1. ఇది చాలా తప్పు దీనిని దయచేసి తీసివేయండి అసలు బాగోలేదు చాలా చాలా తప్పులు ఉన్నాయి

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *