అల్లుడికి మామ చెప్పిన కధలు 90

ఉండండి అమ్మ గారూ నేను వచ్చి నా కొడుకు మొడ్డ మీ పూకులో పెట్టి దెంగిస్తాను కదా. ఈ లంజా కొడుకుల మొడ్డలు చూసి నా పూకులో జిల ఎక్కువ అయింది అమ్మ గారొ.ముందు నేనుపూకు పగలదెంగించుకొని మీ దగ్గరకు వస్తాను” అంటూ తనపెద్ద కొడుకు వైపు తిరిగి “ఒరేయి లంజా కొడకా ఏమి చేస్తున్నావురా నీ తమ్ముడు నా పూకులో మొడ్డ పెట్టి దెంగుతున్నాడు కదా నువ్వునీ మొడ్డనునా నొట్లోపెట్టి దెంగరా” అంది పని మనిషి రాధ. రాధ పెద్ద కొడుకు రాజా వాడి అమ్మ దగ్గరకు పోయి వాడి మొడ్డను అమ్మ

నోటికి అందించాడు. రాధ కొడుకు మొడ్డను నోటి నిండా దోపుకుని చీకుతూ ఉంది “అమ్మా అమ్మా చీకు చీకు అమ్మ బాగా చీకవే నా మొడ్డ చీకవే అమ్మా” అంటూ రాజా వాడి అమ్మ నోటిని దెంగుతున్నాడు. ఆ సీన్ చూడ్డానికి రెండు కళ్లు చాలవు. అంత లావు రాధ వెల్లకిలా పడుకొని ఉంటె పెద్ద కొడుకు తనమొడ్డను అమ్మ నోట్లో దోపి దెంగుతుంటె చిన్న కొడుకు తన మొడ్డను అమ్మ పూకులోపెట్టి కసా కసా ఊపుతున్నాడు. రెండు మొడ్డలతో దెంగించుకుంటూ అరుస్తూ ఉంది. “కొట్టు కొట్టు బాదు బాదు ఇంకా ఇంకా స్పీడ్ గా బాదు ………బాగా దెంగు నీ అమ్మ పూకు దెంగు. అబ్బా రంగా ఏమిమొడ్డరా నీది కడుపు నిండా ఉంది. అమ్మ గారూ చూడండి ఈ పిల్లలు నన్ను ఎలా దెంగుతున్నారో. చూడండమ్మా వీళ్ల మొడ్డలు ఎలా బలిసాయో అమ్మా ఎలా ఉందమ్మా బాగా దెంగుతున్నారా నా కొడుకులు చూడండమ్మా ఎంతో ఆనందంగా ఉందమ్మా కొడుకుల చేత దెంగించుకుంటుంటె — అమ్మ గారూ మీ అబ్బాయి ఉన్నాడు కదా. వాడినిపిలవండమ్మా నన్ను నా కొడుకులు దెంగినట్టు మిమ్మల్ని మీ కొడుకు దెంగుతాడు……” అంది మా పని మనిషి రాధ. నాకు ఎంతో ఆనందం వేసింది. మా అమ్మ ఏమంటుందో అని ఆత్రంగా వింటున్నాను. మా అమ్మకు కోపం వచ్చినట్టుంది. మా అమ్మ పైకి లేచి కింద చాప మీద బోర్లా పడుకుంది. తనపిర్రలు పైకి ఎత్తింది. డాగీ స్టైల్ లో ఒంగొని పడుకుంది. “ఒరేయి రాజా రా రా నా గుద్ద చూడరా నీ కోసం గుద్ద ఎత్తి పడుకున్నానురా. రారా లంజా కొడకా రా రా నీ మొడ్డను నా పిర్రల సందు నుండి నా పూకులో దోపరా నా కుత్త దెంగరా లంజా కొడకా” అని అరుస్తూ ఉంది. మా అమ్మ నోటి నుండి అలాంటి పచ్చి బూతులు వింటుంటే నాకు ఆశ్చర్యంగా ఉంది. నాకూ తిక్క రేగింది. మా అమ్మ పూకు నేనే దెంగాలి మరొకడు దెంగడం ఏమిటి మా అమ్మ పూకు నాది అనుకుంటూ నేను చకా చకా బట్టలు ఊడదీసుకొనిమొడ్డ ఊపుకుంటూ రూం లోపలికి వెల్లాను. నేను direct గా మా అమ్మ దగ్గరకు పోయి మా నోటికి నా మొడ్డ అందించాను. నన్నుచూసి మా అమ్మ ఒక్క సారి షాక్ అయింది. ఆ అంటూనోరు తెరిచింది. నేను నా మొడ్డను మా అమ్మ నోట్లో దోపాను. నా మొడ్డ మా అమ్మ నోటి నిండా ఉంది. నేను మా పని మనిషి రాధను చూచి “ఒసేయి రాధా! దొంగ లంజా! నీకన్న పెద్ద లంజ మా అమ్మ. మా అమ్మ పిర్రలు గుద్ద చూడవే. నీకన్న పెద్దదిగా ఉందేలంజా. ఒసేయి రాధా! నీ కొడుకులేంటే మా అమ్మను దెంగేది లంజా.నేను ఉన్నానే మా అమ్మను దెంగడానికి. నీ కొడుకులతో నువ్వు దెంగించుకోవే పూకు లంజా” అన్నాను.
నేను అలా అంటుంటే రాధ తన కొడుకులనుచూచి,
ఒరేయి వెధవల్లారా అబ్బాయి గారు చూడరా వాళ్ల అమ్మను దెంగడానికి వచ్చాడు. ముందుమీరు అమ్మ గారిని దెంగి మీ సత్తా చూపించండిరా ఒరేయి రంగా నువ్వు రారా నీ మొడ్డను అమ్మ

గారిపూకులొ దోపి దెంగరా. ఒరేయి రాజా నువ్వు వచ్చి నీ మొడ్డను అమ్మ గారి గుద్దలో పెట్టి దెంగరా. అమ్మ గారు బాగా ఖుషీ అవ్వాల. అంది కొడుకులను మా అమ్మ మీదికి తోసి. పని మనిషిరాధ కూడా మా అమ్మ పిర్రలను విడదీసి కొడుకు మొడ్డను మా అమ్మ గుద్దలో దోపించి. తరువాత మా అమ్మ పూకు ను బాగా విడదీసి, కొడుకురాజా మొడ్డను మా అమ్మ పూకులొ దొపింది. ఇద్దరూమా అమ్మ నుముందు వెనకా దెంగుతున్నారు. “ఒసేయి లంజా రాధా అమ్మా అమ్మా పూకు నిండా గుద్ద నిండా నీ కొడుకు మొడ్డలు ఉన్నాయే లంజా అబ్బా అబ్బా చాలా బాగుందే లంజా దెంగండిరా దెంగండి నా పూకు గుద్ద పగల దెంగండి … అబ్బా aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhh hhhhh……… ఒసేయిలంజా లంజా రాధా ఉమ్మ్మ్మ్ ఒసేయి నా కొడుకు మొడ్డ చూడవే లంజా నా కొడుకు మొడ్డ కూడా 8అంగుళాలు ఉందే లంజా”అంటూమా అమ్మ నా మొడ్డను పట్టుకొని ఆడిస్తూ ఉంది.

1 Comment

Add a Comment
  1. Stories continuity miss avtundi mega serial or kamadevatha de continue cheyyandi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *