అల్లుడికి మామ చెప్పిన కధలు 91

అమ్మకు మతి పోతూ ఉన్నట్టుంది. మగాడికి నాకేమతి పోతే ఇంక అమ్మ సంగతి చెప్పాలా. కళ్ల ఎదురుగా రెందు ఇనప గొట్టాల్లాంటి మొడ్డలు కనపడుతుంటె అమ్మకు ఒంటి నిండా చెమటలు పడుతున్నాయి. అసలు మొడ్డలు అంత లావు ఉంటాయా అన్నది ఆమె సందేహం. ఎందుకంటే మా డాడీ మొడ్డ వీళ్ల మొడ్డ ల్లో సగం కూడాలేదు. “ఒరేయి రాజా, రంగా ఇద్దరూ ఇలా రండిరా” అంది వాళ్ల అమ్మ. “ఏంటమ్మా” అంటూ దగ్గర గా వచ్చారు వాళ్లుమొడ్డలు ఊపుకుంటూ. “అమ్మ గారూ చూస్తూ ఉండండి నేను ఏమి చేస్తానో” అంటూ ఒక పెద్ద జగ్గులో one litre thums up పోసి, అందులో ఇద్దరుకొడుకుల మొడ్డలు ముంచింది. వాటిని బయటకు తీసి, చీకుతూ ఉంది. అలా కోక్ ను కొడుకుల మొడ్డలను స్ట్రా లు గా చేసుకొని తాగుతూ ఉంది రాధ. తరువాత తను వెల్లకిలా పడుకొని తన పూకు మీద thums up పోసుకుంది. ఆ ద్రవాన్ని ఇద్దరు

కొడుకులూ నాకుతున్నారు. ఇదంతా వింతగా చూస్తూ ఉంది. తరువాత తనపెద్ద కొడుకు రాజా మొడ్డను నోట్లో పెట్టుకొని చీకుతూ ఉంది. రెండవ కొడుకు రంగా ఆమె తొడల మధ్య కూర్చుని, తల్లి పూకు నాకుతున్నాడు. “అబ్బా రాజా ఉమ్మ్మ్ నీ అమ్మ నోట్లో నీ మొడ్డ పెట్టి దెంగరా. ఒరేయి రంగా నీ అమ్మ పూకు నాకరా ఇస్స్ అమ్మా” అంటూ ఎంజాయి చేస్తూ ఉంది. కాసేపు పూకు నాకించుకున్న తరువాత పని మనిషి రాధ తన రెండొ కొడుకు రంగాను పైకి లేపి “రంగా నా పూకు దెంగరా” అని అడిగింది. ఇంతలో రాధ పెద్ద కొడుకు రాజా లేచి “అమ్మా అమ్మా ముందు నేను నీ పూకు దెంగుతానే” అన్నాడు. “ఓరివెధవా. రంగా గాడి మొడ్డ పెద్దదిరా. నాకు ముందు వాడి మొడ్డ కావాలి. అప్పటి దాకా నువ్వు అమ్మ గారిని ఖుషీ చెయ్యి” అంది రాధ. “అలాగే అమ్మా” అంటూ రాజా అమ్మ దగ్గరకు వెళ్లాడు. మా అమ్మ వాడు తన దగ్గరకు వస్తుంటే పైకి కిందికి ఆడుతున్న వాడి గాడిద మొడ్డను చూస్తూ ఉంది అమ్మ. “అమ్మ గారూ మీరు కూడా లావుగా ఉన్నారే” అన్నాడు అమ్మ పొట్ట మీద నిమురుతూ. రాజా మా అమ్మబట్టలన్నీ విప్పేసాడు. ఇప్పుడు మా అమ్మ వాడి ముంది బట్టలు లేకుండా బోసిగా పడుకొని ఉంది. మా అమ్మ వాడి 10 x 4 inches మొడ్డ వైపు ఆత్రంగా చూస్తూ ఉంది. వాడి మొడ్డను చేతిలోకి తీసుకొని నిమురుతూ ఉంది.ముద్దులుపెట్టింది. వాడి మొడ్డ గుండునునోట్లోపెట్టుకొని చీకింది. మా అమ్మ అంత పెద్ద మొడ్డను నోట్లో పెట్టుకొని చీకుతుంటే నాకు ఆశ్చర్యంగా ఉంది. కమల తన రెండొ కొడుకు రంగా తో దెంగించుకుంటూ ఉంది. “ఒరేయి రంగా దెంగరా నీ అమ్మ కుత్త దెంగరా. నీ బారాటి మొడ్డ పెట్టి దెంగరా. అమ్మా ఇస్స్స్స్ హా ఉమ్మ్మ్ ఏమి లండు రా నీది రంగా దెంగు దెంగు నీ అమ్మ పూకు దెంగు గట్టిగా దెంగు ఇంకా జోరుగా కొట్టు ఉమ్మ్మ్ ఇస్స్స్ ఇంకా ఇంకా గట్టిగా ” అంటూఅరుస్తూ దెంగించుకుంటూ ఉంది. దాని అరుపులు వింటుంటే అమ్మకు కూడా బాగాకసెక్కినట్టుంది.
“ఒరేయి రాజా చూడరా నీ అమ్మ లంజ చూడరా నీ తమ్ముడి తో ఎలా దెంగించుకుంటూ ఉందో. మీ బలిసిన అమ్మ పూకును ను నీ తమ్ముడు ఎలా దెంగుతున్నాడో. ఒరేయి లంజా కొడకా నాకూ పూకులో జిలగా ఉందిరా. ఒసేయి లంజా నన్ను కూడా దెంగమనవే నీ కొడుక్కు చెప్పవే పూకు లంజా నన్ను దెంగమని నీ కొడుక్కు చెప్పవే పూకు ముండా ఒరేయి లంజా కొడకా నీ మొడ్డ బాగా లేపి నా పూకులో దోపరా”అంటూ మా అమ్మ కూడా అరుస్తూ ఉంది. ఎప్పుడూ ఎంతో నమ్రతగా ఉండె అమ్మ, నాన్న దగ్గర అస్సలు మాట్లాడని అమ్మ ఇప్పుడు ఇలా పచ్చి బూతులు మాట్లాడుతుంటే నాకు ఆశ్చర్యంవేసింది.

1 Comment

Add a Comment
  1. Stories continuity miss avtundi mega serial or kamadevatha de continue cheyyandi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *