అల్లుడికి మామ చెప్పిన కధలు 91

ఉమ్మ్మ్ ఇస్స్ అబ్బా. ఒరేయ్ రాజా నీ అమ్మ పూకు నాకరా.నీ అమ్మ పూకు దెంగరా రాజా ఇస్స్స్ అమ్మా. ఒరేయి లంజ కొడకా దెంగరా” అంటూ అరుస్తూ ఉంది రాధ. రాజా కూడా వాడి అమ్మ పూకును నాకుతూ కొరుకుతూ, వాడి అమ్మ సళ్లను కొరుకుతూ చీకుతూ ఉన్నాడు. వాడి అమ్మను బోర్లా పడుకోబెట్టి వాడి అమ్మ పిర్రల మీద కొడుతున్నాడు. రాధ కూడా వాడి దెబ్బలకు పరవశిస్తూ “ఒరేయిలంజ కొడకా కొట్టరా నీ అమ్మని కొట్టరా లంజా కొడకా” అంటూ అరుస్తూ ఉంది. మా అమ్మ ఇదంతా వింతగా చూస్తూ ఉంది. మా అమ్మ పూకులో రసం కారుతూ ఉంది. మా అమ్మ తన పూకులో వేలు పెట్టుకొని బయటకు తీసి నాక్కుంటూ ఉంది. “ఒసేయి రాధా! ఏమిటే లంజా నువ్వు చేస్తున్న పని! నాకు మాసేజ్ చేయిస్తానని తీసుకు వచ్చి నీ కొడుకుతోనువ్వు దెంగించుకుంటున్నావా లంజా” అంది మా అమ్మ. రాధ కూడా పెద్దగా నవ్వుతూ “అమ్మ గారూ! అప్పుడె తొందర పడితే ఎలాగా ఉండండి” అంది. “ఒరేయి రాజ ఇలా రారా” అని కొడుకుని పిలిచింది. రాజా వాడి అమ్మ దగ్గరకు వచ్చాడు. రాధ కొడుకు నడుము చుట్టుకున్న టవల్ ఊడదీసింది. ఇప్పుడు రాజా ఒంటి మీద ఒక కట్ డ్రాయర్ ఉంది. బట్టలు లేకుండా ఉన్నా

అమ్మను అమ్మ గారిని చూచి వాడి మొడ్డ బాగా నిక్కి కట్ డ్రాయర్ లో నుండి టెంట్ లాగా పైకి లేచింది.
“చూడంది అమ్మ గారూ. వీడు నా కొడుకు. వీడితో మాసేజి చేయించుకోండి అమ్మ గారూ” అంటూ “ఒరేయి రాజా అమ్మ గారికి మాసేజ్ చెయ్యరా. నాకు చేసినట్టు చెయ్యరా. ఆ కట్ డ్రాయర్ కూడా విప్పెయ్యరా” అంది పని మనిషి రాధ. అమ్మ మాట ప్రకారం రాజా తన కట్ డ్రాయర్ కిందికి జార విడిచాడు. వాడిని చూసి నాకు ఆశ్చర్యం వేసింది. వాడి మొడ్డ బాగా నిక్క పొడుచుకొని ఉంది పెద్ద సైజు ఇనప రాడ్లాగా. రాధ తన కొడుకు మొడ్డను చేతిలోకి తీసుకుంది. అది పది అంగుళాల పొడుగు నాలుగు అంగుళాల లావు ఉంది. గాడిద మొడ్డ లాగా ఉంది. “అమ్మ గారూ చూడండి. ఈ మొడ్డ మీకు సరిపోతుందా. ఎంత పెద్దదిగా ఉందో చూడంది అమ్మ గారూ” అంది కొడుకు మొడ్డనుపైకి కిందికి ఆడిస్తూ. మా అమ్మ కూడా రాజా నడుము వేలాడుతున్న 10 అంగుళాల మొడ్డను కళ్లు విప్పార్చి చూస్తూ ఉంది. మా అమ్మ ఇప్పటి దాక అంత లావు అంత పొడుగు మొడ్డను చూచి ఉండదు అందుకే అంత ఆశ్చర్యంగా చూస్తూ ఉంది. “వామ్మో ఏంటే ఇది మొడ్డా లేక ఇనప గొట్టమా. వీడి దుంప తెగ ఎంత పొడుగుపెంచాడే దీనిని. ఏమే వీడు నీ కొడుకేనా” అంది వింతగా. రాధ నవ్వుతూ “అదేంటమ్మ గారూ. వీడు నా కొడుకే అమ్మ గారూ పైగా వాడి అమ్మను దెంగే మొనగాడు. ఈ లంజా కొడుకు నన్ను రోజుకు మూడు సార్లు దెంగుతాడమ్మా. అప్పటికి గాని వాడి మొడ్డ చల్లబడదు. వీడు అమ్మను దెంగే లంజా కొడుకు అమ్మ గారూ” అంది రాధ కొడుకు మొడ్డ వైపు అప్యాయంగా చూస్తూ. “ఏమే రాధా నీకు ఇంకో కొడుకు కూడా ఉండాలిగా” అంది మా అమ్మ రాజా మొడ్డ వైపు చూస్తూ

కొడుకు కూడా ఉండాలిగా” అంది మా అమ్మ రాజా మొడ్డ వైపు చూస్తూ. “ఒరేయి రంగా లోపలకు రారా” అంది రాధ. పని మనిషి రాధ రెండో కొడుకు రంగడు లోపలకు వచ్చాడు. “ఒరేయి రంగా అమ్మ గారు నీ మొడ్డ చూస్తారట నీ బట్టలు విప్పరా” అంది రాధ. రంగా కూడా తన బట్టలు విప్పేసాడు. “అమ్మ గారూ వీడి మొడ్డ చూడంది. నా పెద్ద కొడుకు కన్న లావుగా పొడుగ్గా ఉంది. వీడి మొడ్డ పొడుగు 12 అంగుళాలు. 4 అంగుళాల లావు. పెద్ద సైజు ఇనప గొట్టాం లాగా ఉంది కదండీ.” అంది రాధ తన రెండో కొడుకు మొడ్డను ముద్దులాడుతూ.

“అమ్మ గారూ! మీకు ఒక విషయం తెలుసా! వాళ్లుచదువుకొనే బడిలో సెక్సు గురించిపాఠాలు చెపుతారట. ఆ పాఠాలు చెప్పే టప్పుడు మా అబ్బాయిలను నిల్చోపెట్టి పాఠాలు చెపుతారట అమ్మ గారూ మొడ్డ అంటే ఎలా ఉండాలి, వట్ట కాయలు ఎలా ఉండాలి. మొడ్డ మీద చర్మం ఎలా వెనక్కు నెట్టాలి. మొడ్డలకు కండోమెలా తొడుక్కోవాలి అనే విషాయలన్నీ మా అబ్బాయి మొడ్డలను చూపిస్తూ చెపుతారటమ్మా. అమ్మాయిల కళ్లకు గంతలు కట్టి మా అబ్బాయిలనునిలబెట్టి శరీరంలో ఎక్కడెక్కడ ఏమేమి ఉన్నాయి తడిమి కనుక్కోమంటారట. చాలా మంది అమ్మాయిలుమా అబ్బాయిల మొడ్డలు, వట్ట కాయలు, తొడలు తడిమి చూసి, అక్కడ నుండి చేతులు తియ్యకుండా ఉంటె టీచర్లు వాళ్లను బలవంతంగా వెనక్కు లాగారట అమ్మ గారూ ” అంది రాధ ఉత్సాహంగా.

1 Comment

Add a Comment
  1. Stories continuity miss avtundi mega serial or kamadevatha de continue cheyyandi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *