అయ్యొపాపం సుందర్ రావు 84

పూకు మీద తడి మాడు. కూతురిపూకు పెదాలు విడదీసి పూకులో పల నాలుక పెట్టి చప్పరించాడు. డాడీ చేస్తున్న చిలిపి పనులకు సునీ కి మెలుకువ వచ్చింది. డాడీ తలను తన పూకు మీద అదుముకుంటూ మూలుగుతూ ఉంది.తన రెండు తొడలు బాగా విడదీసింది. “ఏమ్మా సునీతా రాత్రి చేసింది బాగుందా” అన్నాడు సుందర్ రావు కూతురిపూకు మీద ముద్దు పెడుతూ. “మీరు అసలు పని చెయ్యలేదుగా. నీ మొడ్డ నా పూకులో పెట్టి దెంగలేదుగా” అంది సునీత బుంగ మూతి పెట్టి. “రాత్రి బాగా అలసిపోయావమ్మా పోనీ ఇప్పుడు దెంగనా” అన్నాడు సుందర్ రావు “అలాగే డాడీ కాని నా పూకులో నొప్పి పుట్టకుండా దెంగండి” అంది సునీత తన తొడలు పైకి ఎత్తి తన పూకును డాడీ కిచూపిస్తూ. “అలాగే అమ్మ నొప్పి లేకుండానే దెంగుతాను. నా మొడ్డకు కండోం తొడుక్కొని దెంగుతాను” అంటూ బెడ్ కింద ఉన్న కండోం తీసి తన మొడ్డను తొడుక్కున్నాడు

“సునీతా రాత్రి నేనునా వేలునీ పూకులో పెట్టానే గుర్తుందా. అలాగే ఇప్పుడు నా వేలు బదులు నా మొడ్డ పెడతాను” అంటూ కూతురి పూకు పెదాలువిడదీసి తన మొడ్డ కొసన ఉన్న గుండునుకూతురిపూకులోకి దోపాడు. కొంచెం గా లోపలకు పోయింది మరల బయటకు తీసి ఇంకొంచెం లోపలకు దోపాడు. “డాడీ బాగుంది డాడీ సమ్మగా ఉంది పెట్టండి నీ మొడ్డ నా పూకు నిండా దోపండి” అంది సునీత. అప్పటికే కూతురి పూకు నిండా రసం ఊరి నందున అంత లావు మొడ్డ కూడా సున్నితంగానే లోపలకుపోయింది. “సునీతా. నువ్వు నీ కాళ్లు రెండూ నా నడుముకు పెనవెయ్యి. నీ నడుముపిర్రలుపైకి ఎత్తి నా మొడ్డకు ఎదురు కొట్టు” అన్నాడు సుందర్ రావు. డాడీ చెప్పినట్టు సునీత తన రెండు కాళ్లు డాడీ నడుము చుట్టూ పెన వేసింది. పిర్రలుపైకి ఎత్తి ఊపుతూ ఉంది. ఆ ఊపుడుకు సుందర్ రావు మొడ్డ సాంతం కూతురి పూకులోకి దూరింది. తన ఆతులు కూతురి ఆతులూ కలుసుకున్నాయి. ఇంక కూతురుపూకు దెంగడం స్టార్ట్ చేసాడు సుందర్ రావు.ముందునెమ్మదిగా స్టార్ట్ చేసి తరువాతస్పీడ్ గా దెంగుతున్నాడు. సునీత డాడీ మెడ చుట్టూ చేతులు వేసి ఉయ్యాల ఊగుతున్నట్తు ఊగుతూ దెంగించుకుంటూఉంది. “డాడీ డాడీ అబ్బా చాలా బాగుంది డాడీ ఇస్స్స్ అమ్మా ఉమ్మ్మ్మ్ కుత్తలో జిలగా ఉంది డాడీ అబ్బా కొట్టండి బాగా ఇంకా ఇంకా స్పీడ్ గా దెంగండి”అంతూ ఎదురొత్తులు ఇస్తూ దెంగించుకుంది సునీత. సుందర్ రావు కూడా కూతురి బుగ్గలమీద సళ్ల మీద ముద్దులుపెడుతూ కూతురి పూకు పగల దెంగుతున్నాడు. ఇద్దరికీ అలుపు రావడం లేదు అలా దెంగించుకుంటూనే ఉన్నారు. పాపం

పూకు మీద తడి మాడు. కూతురిపూకు పెదాలు విడదీసి పూకులో పల నాలుక పెట్టి చప్పరించాడు. డాడీ చేస్తున్న చిలిపి పనులకు సునీ కి మెలుకువ వచ్చింది. డాడీ తలను తన పూకు మీద అదుముకుంటూ మూలుగుతూ ఉంది.తన రెండు తొడలు బాగా విడదీసింది. “ఏమ్మా సునీతా రాత్రి చేసింది బాగుందా” అన్నాడు సుందర్ రావు కూతురిపూకు మీద ముద్దు పెడుతూ. “మీరు అసలు పని చెయ్యలేదుగా. నీ మొడ్డ నా పూకులో పెట్టి దెంగలేదుగా” అంది సునీత బుంగ మూతి పెట్టి. “రాత్రి బాగా అలసిపోయావమ్మా పోనీ ఇప్పుడు దెంగనా” అన్నాడు సుందర్ రావు “అలాగే డాడీ కాని నా పూకులో నొప్పి పుట్టకుండా దెంగండి” అంది సునీత తన తొడలు పైకి ఎత్తి తన పూకును డాడీ కిచూపిస్తూ. “అలాగే అమ్మ నొప్పి లేకుండానే దెంగుతాను. నా మొడ్డకు కండోం తొడుక్కొని దెంగుతాను” అంటూ బెడ్ కింద ఉన్న కండోం తీసి తన మొడ్డను తొడుక్కున్నాడు

“సునీతా రాత్రి నేనునా వేలునీ పూకులో పెట్టానే గుర్తుందా. అలాగే ఇప్పుడు నా వేలు బదులు నా మొడ్డ పెడతాను” అంటూ కూతురి పూకు పెదాలువిడదీసి తన మొడ్డ కొసన ఉన్న గుండునుకూతురిపూకులోకి దోపాడు. కొంచెం గా లోపలకు పోయింది మరల బయటకు తీసి ఇంకొంచెం లోపలకు దోపాడు. “డాడీ బాగుంది డాడీ సమ్మగా ఉంది పెట్టండి నీ మొడ్డ నా పూకు నిండా దోపండి” అంది సునీత. అప్పటికే కూతురి పూకు నిండా రసం ఊరి నందున అంత లావు మొడ్డ కూడా సున్నితంగానే లోపలకుపోయింది. “సునీతా. నువ్వు నీ కాళ్లు రెండూ నా నడుముకు పెనవెయ్యి. నీ నడుముపిర్రలుపైకి ఎత్తి నా మొడ్డకు ఎదురు కొట్టు” అన్నాడు సుందర్ రావు. డాడీ చెప్పినట్టు సునీత తన రెండు కాళ్లు డాడీ నడుము చుట్టూ పెన వేసింది. పిర్రలుపైకి ఎత్తి ఊపుతూ ఉంది. ఆ ఊపుడుకు సుందర్ రావు మొడ్డ సాంతం కూతురి పూకులోకి దూరింది. తన ఆతులు కూతురి ఆతులూ కలుసుకున్నాయి. ఇంక కూతురుపూకు దెంగడం స్టార్ట్ చేసాడు సుందర్ రావు.ముందునెమ్మదిగా స్టార్ట్ చేసి తరువాతస్పీడ్ గా దెంగుతున్నాడు. సునీత డాడీ మెడ చుట్టూ చేతులు వేసి ఉయ్యాల ఊగుతున్నట్తు ఊగుతూ దెంగించుకుంటూఉంది. “డాడీ డాడీ అబ్బా చాలా బాగుంది డాడీ ఇస్స్స్ అమ్మా ఉమ్మ్మ్మ్ కుత్తలో జిలగా ఉంది డాడీ అబ్బా కొట్టండి బాగా ఇంకా ఇంకా స్పీడ్ గా దెంగండి”అంతూ ఎదురొత్తులు ఇస్తూ దెంగించుకుంది సునీత. సుందర్ రావు కూడా కూతురి బుగ్గలమీద సళ్ల మీద ముద్దులుపెడుతూ కూతురి పూకు పగల దెంగుతున్నాడు. ఇద్దరికీ అలుపు రావడం లేదు అలా దెంగించుకుంటూనే ఉన్నారు. పాపం సుందర్ రావు కూతురికి దెంగించుకోడం కొత్త అని నెమ్మదిగా సున్నితంగా దెంగుతున్నాడు. కాని సునీత అప్పటికే రెండు స్టీల్ రాడ్ లాంటి బాయి ఫ్రెండ్స్ మొడ్డలుపూకులో దోపుకుందని తెలియదు. అయ్యోపాపం సుందర్ రావు.

మదన్మోహన్

1 Comment

Add a Comment
  1. Super store mari next part yapudu chapandi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *