అయ్యొపాపం సుందర్ రావు 84

“ఎలా నాన్నా?” అంది సునీత.
“ఏమీ లేదమ్మ. నేనునా నాలుకను నీ పూకులో కి అడుక్కంటా దోపి నీ గొల్లి ని చీకుతాను నీ పూకు నాకుతాను. నీ పూకు రసం నానాలుకకు అంటుకుంటుంది. నువ్వు నానాలుక చీకితే ఆ రసం నీ నాలుకకు అంటుకుంటుంది”అన్నాడు సుందర్రావు
“ఉమ్మ్మ్మ్ నాన్నా ఇస్స్స్స్ అబ్బా చాలా exciting గా ఉంది నాన్నా నా పూకు tasty గా ఉంటుందా నాన్నా” అంది సునీత. “అవునమ్మా

నీ చిట్టి పూకు నీ ముద్దులపూకు బాగా Tasty గా ఉంటుందమ్మా. నాకే కొద్దీ కొత్త కొత్త రుచులు వస్తాయి” అన్నాడు సుందర్ రావు. “నాన్నా నాన్నా నీ మొడ్డ కూడా చీకితే Tasty గా ఉంటుందా నాన్నా. నీ మొడ్డ ఒక సారి రుచి చూస్తాను నాన్నా” అంది ముద్దుముద్దుగా సునీత.
“అలాగే అమ్మ నా మొడ్డ చీకుదువు గాని. ” అన్నాడు సుందర్ రావు. తరువాత సుందర్ రావు రెండు పిల్లోలు వెనక పెట్టి సునీతను దాని మీదికి వాలిపడుకోమన్నాదు. సునీత కూడా నాన్న చెప్పినట్టు వెనక్కు వాలి పడుకుంది. రెండు కాళ్లు పార జాపింది. తన తొడలు విదదీసింది. ఇందకనే తను వేసుకున్న పాంటీ విప్పేసింది. సునీత పూకు కనపడుతూ ఉంది. సుందర్ రావు తను వేసుకున్న అండర్ వేర్ తీసేసాడు. నిగిడిన మొడ్డనుపట్టుకొని ఊపుకుంటున్నాడు. సుందర్ రావు కూతురు మీద పడుకొన్నాడు తన మొడ్డను కూతురు మొహానికి దగ్గరగా పెట్టాడు. “చూడమ్మా నా ముద్దుల కూతురా ఇదిగో ఇదే మీ డాడీ మొడ్డ. నీకుపెళ్లి ఐతే నీ మొగుడికి కూడా ఇల్లాంటి మొడ్డ ఉంటుంది. మొడ్డ కొసన ఉన్నది మొడ్డ గుండు. ఆ గుండు కొసన ఉన్న చిల్లులోనుండి మొడ్డ రసం కారుతుంది. చూడు నా మొడ్డ నుంది అప్పుడె రసం కారుతూ ఉంది. నా మొడ్డ కింద ఉన్నవి వట్టకాయలు. అమ్మయిలకు అబ్బాయిల వట్టకాయలు వజ్రాల మూటలు. వాటిని నోట్లో పెట్టుకొని గోలీ కాయల మాదిరి చప్పరిస్తారు అమ్మాయులు. ముద్దులు పెట్టుకుంటారు. నువ్వు నీ మొగుడి వట్ట కాయలు కూడా అలాగే చప్పరించు.” అన్నాడు సుందర్ రావు. సునీత తన తండ్రి మొడ్డ మీద తేలిన నరాలను తడిమి

చూస్తూ ఉంది. “డాడీ నేను మీ మొడ్డను ముద్దు పెట్టుకోవచ్చా” అంటూ చుప్ మని మొడ్డ మీద ముద్దుపెట్టుకుంది. అమ్మ కొంటె పిల్లా అనుకున్నాడు. “డాడీ మీ మొడ్డ చాలా గట్టిగా ఉంది డాడీ” అంది సునీత. “అవునమ్మా మొడ్డలు గట్టిగా ఉంటేనే బాగా దెంగించుకోవచ్చు. మొడ్డ గట్టి పడకపోతే దెంగులాటలో ఎంజాయిమెంట్ ఉండదు. మొడ్డనంతా మూట కట్టి పూకులో దోపుకోవాలి” అన్నాడు సుందర్ రావు నవ్వుతూ. “నాన్నా నా పూకులో తడి అయినట్టు మీ మొడ్డ కొసన కూడా తడి తడి గా ఉంది నాన్నా” అంది సునీత తండ్రి మొడ్డను కొసన వేలితో తడిమి నోట్లోపెట్టుకొని చీకుతూ “అవునమ్మా మీకు పూకులో రసం ఊరినట్టు మాకు మొడ్డలో రసం ఊరుతుంది” అన్నాడు సుందర్ రావు. “చూడమ్మా నీ డాడీ మొడ్డ నీ చేతి నిండా ఉంది. మొడ్డ కొసన ఉన్న గుండు దగ్గర నుండి base దాకా ముద్దులుపెట్టుకో. తరువాత నీ నోటినిండా పెట్టుకొని చీకు” అన్నాడు సుందర్ రావు. “ఉమ్మ్మ్ పాపా thankyou” అంటూ డాడీ మొడ్డను చేతిలోకి తీసుకుంది. డాడీ మొడ్డను నిమురుతూ చుప్ చుప్ చుప్ మని మొడ్డ పొడుగునా ముద్దులు పెట్టింది. తరువాత డాడీ మొడ్డ కొసన ఉన్న గుండును నోటి నిండా పెట్టుకొని చుబుకూ చుబుకూ మంటూ చీకుతూ ఉంది. తన చిట్టి

చిట్టి చేతులతో డాడీ మొడ్డను ముందుకు వెనక్కు కొడుతూ ఉంది. సుందర్ రావు మనసు గాలిలో తేలిపోతూఉంది. “అమ్మా అమ్మా సునీ నాకు కారిపోయేట్టు ఉందమ్మా నీకు నా మొడ్డ లో నుండి రసం ఎలా కారుతుందో చూడాలంటే నీ నోట్లో నుండి నా మొడ్డనుబయటకు తీసి చూడమ్మా” అంటున్నాడు. “హాయి డాడీ ఉండండిచూస్తాను” అంటూ డాడీ మొడ్డను నోట్లో నుండి బయటకు తీసింది. చేత్తో కసాకసా డాడీ మొడ్డను ముందుకు వెనక్కు కొడుతూ ఉంది.సుందర్ రావు మొడ్డ లో నుండి రసం సర్రు సర్రు న బయటకు చిమ్మింది. సునీత మొహమ్మీద సళ్ల మీద తొడల మీద కారింది సునీత తన నాలుకతో పెదాల మీద పడ్డ డాడీ మొడ్డ రసం చప్పరిస్తూ ఉంది “చూసావా సునీ నీ డాడీ మొడ్డరసం ఎంత చిక్కగా ఉందో. ఈ మొడ్డ రసం నీ పూకు నిండాకారిస్తే నీకు పిల్లలుపుడతారు” అన్నాడు నవ్వుతూ. “అమ్మో వద్దు డాడీ” అంది సునీత. “సరేలే అలసిపోయావు కాని కాసేపునిద్ర పో నా చిట్టి తల్లి కదూ” అంటూ కూతురిపక్కలో పడుకొన్నాడు. డాడీని వాటేసుకొని సునీత నిద్ర పోయింది. మరునాడూదయం కూతురికన్నా ముందే నిద్ర లేచాడు సుందర్ రావు. నిన్న రాత్రి జరిగింది అంతా కల లాగా ఉంది తనకు. పక్కన కూతురి తొడలుచూస్తుంటే అప్పుడే మొడ్డ లేచింది. ముందుకు ఒంగి కూతురి బుగ్గల మీద పెదాల మీద ముద్దులుపెట్టాడు. తన చేతిని కూతురి తొడలమధ్య పెట్టి

1 Comment

Add a Comment
  1. Super store mari next part yapudu chapandi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *