అయ్యొపాపం సుందర్ రావు 84

“సునీ సునీ నేను నా వేలు నీ పూకులో పెట్టి ఆడిస్తున్నాను.నీకు నొప్పిగా ఉంటే చెప్పు” అన్నాడు సుందర్ రావు. “ఓకే పాపా” నువ్వు నీ వేలునా పూకులో పెట్టి ఆడిస్తుంటే హాయిగా ఉంది” అంది సునీత. తన వేలిని కూతురి పూకులో పెట్టి ఆడిస్తూ తన నాలుకతో కూతురి పూకు పైన ఉన్న గొల్లి దగ్గర నుండి పిర్రల మధ్య ఉన్న గుద్ద కన్నం దాకా నాకుతున్నాడు. “అబ్బా పాపా చాలా బావుంది” అంటూ తన పిర్రలు అటు ఇటూ తిప్పుతూ ఉంది. “సునీ సునీ నీ బంగారు పూకులో ఉన్న కన్నె పొర చినిగినట్టు లేదు.” అంటూ తన వేలిని కూతురి పూకులోకి పోనిస్తున్నాడు. “అవును డాడీ అలగే ఉంది” అంది కూతురు. “ఏమ్మా ఆపనాలేక ఇంకా నావేలునీపూకులోకి నెట్టనా

నొప్పిగా ఉంటే చెప్పు” అన్నాడు సుందర్ రావు కూతురి మెత్తటి తొడలు నిమురుతూ.”అవునునాన్నా కొంచెం నొప్పిగా ఉన్నట్టుంది. నాన్నా

ఇంకా నొప్పిగా ఉంటుందా” అని అడిగింది సునీత. “అవునమ్మా కన్నె పొర చినిగి నప్పుడుకొంచెం నొప్పిగానే ఉంటుంది. పెళ్లి అయి శోభనం రోజు మొగుడి మొడ్డ అమ్మయిపూకులొ దూరినప్పుడు కూడా అందుకే కొంచెం నొప్పిగా ఉంటుంది” అన్నాడు సుందర్ రావు.
“నొప్పి పుడితే పుట్టింది నాన్నా. కాని మీరు నా పూకులో మీ వేలు పెట్టి ఆడిస్తుంటే చాలా హాపీగా ఉంది అలాగే ఆడించండి. ఇంకా స్పీడ్ గా ఆడించండి” అంది కూతురు. సుందర్ రావు తన వేలిని ఇంకా లోపలికి పోనిచ్చాడు. అడ్డంగా తగిలింది. “అమ్మా సునీ నీ కన్నె పొర చినగలేదమ్మా.నువ్వు ఇంకా కన్యవే” అన్నాడు సుందర్ రావు. “అవును నాన్నా ఇప్పటిదాకా నా పూకు మొడ్డ మొహం చూడ లేదు. “అవునమ్మా నా కూతురు బంగారం” అన్నాడు కూతురి పూకు మీద ముద్దుపెడుతూ. మరొక చెయ్యి పైకి పోనిచ్చి తన కూతురి సళ్లు పిసుకుతున్నాడు. “నాన్నా నాన్నా. కొంచెం నొప్పిగా ఉంది నాన్నా” అంది సునీత. “అవునమ్మా చెప్పానుగా కొంచెం నొప్పిగా ఉంటుంది అందుకే గా నీ సళ్లుపిసుకుతున్నాను. ఈ సుఖంలో ఆ నొప్పి తెలియదు” అన్నాడు సుందర్ రావు.
“నాన్నా” అంది మరల సునీథ
“ఏంటమ్మా నా స్వీటీ” అన్నాడు
“నీ మొడ్డ నా పూకులో పెడితే నా కన్నె పొర చినుగుతుందా” అంది సునీత తండ్రి మొడ్డ వైపు చూస్తూ.
“అవునమ్మ నా మొడ్డ నీ పూకులో పెట్టి దెంగితే నీ కన్నె పొర చినిగిపోతుంది” అన్నాడు సుందర్ రావు
సునీత తన తండ్రి తలమీద చెయ్యి వేసి నిమురుతూ “నాకు అది కావాలి” అంది నాన్న చెవిలో రహస్యంగా. సుందర్ రావుకు అంతులేని ఆనందం కలిగింది. కూతురి తొడల మీద పూకు మీద ముద్దుల వర్షంకురిపించాడు.
“ఏమ్మా సునీ నువ్వు నిజంగానే అడుగుతున్నావా” అన్నాడు తండ్రి
“నిజం గా నాన్నా నీ మొడ్డ మీద ఒట్టు” అంది సునీత తండ్రిని తన మీదికి లాక్కుని ముద్దులాడుతూ.

“ఏమ్మా సునీతా నువ్వు నీ పూకు రసం రుచి చూస్తావా” అని అడిగాడు సుందర్ రావు.

1 Comment

Add a Comment
  1. Super store mari next part yapudu chapandi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *