అయ్యొపాపం సుందర్ రావు 84

పెద్ద సైజు చిక్కుడు గింజలా గా ముందుకు పొడుచుకొని వచ్చింది. సుందర్ రావు కూతురిపూకు మీద గొల్లిని మునిపంటితో కొరుకుతున్నాడు. “డాడీ అని గట్టిగా అరిచింది. ఏమి చేస్తున్నావు నాకు ఏదో గా ఉంది. ఒళ్లంతా జలదరిస్తూ ఉంది అమ్మా తట్టుకోలేను డాడీ” అని కేక పెట్టింది కూతురు. “నీ గొల్లి చీకుతున్ననమ్మా. అదేనమ్మ నీ clit. గొల్లిని నాకినా చీకినా మధురంగా ఉంటుందమ్మా. అన్నాడు సుందర్ రావు కూతురి గొల్లిని ముద్దులాడుతూ. “అబ్బా ఎంతో హాయిగా ఉంది డాడీ అలాగే చీకండి అమ్మా ఇస్స్స్స్ ఉమ్మ్మ్మ్ ” అంటూ తన పూకును తండ్రి మొహానికి అదిమింది. సుందర్ రావు కూడా కూతురిపిర్రల మీద చేతులు వేసి కూతురి పూకును తన మొహమ్మీద అదుముకున్నాడు. తన అరి చేతిని కూతురి పూకు బోర్లించి పూకు మీద రుద్దుతున్నాడు. “అమ్మా సునీ నీ పూకు పైన ఉన్న గొల్లిని నాలుకతో tickle చేసానమ్మా. అది సుఖాల పుట్ట అమ్మా. నీ గొల్లి మీద నా మొడ్డ పెట్టి రుద్దినా, మొడ్డ పెట్టి కొట్టినా ఇంకా బాగుంటుందమ్మా” అన్నాడు కూతురి గొల్లిని వేళ్లతో రుద్దుతూ. “ఉమ్మ్మ్మ్ డాడీ నాకు పూకు లో జిలగా ఉన్నప్పుడు రుద్దుకుంటాను డాడీ” అంది సునీత. “అవునమ్మా మగాడి మొడ్డ కొసన ఉన్న

గుండు ఎలా ఉంటుందో ఆడ వాళ్ల పూకు పైన గొల్లి అలా ఉంటుంది. బాగా horny గా ఉన్నప్పుడు మగాడి మొడ్డ గట్టి పడినట్టె అమ్మాయి గొల్లి కూడా గట్టిపడుతుంది. చీకినా,

కొరికినా చాలా బావుంటుంది” అని గొల్లి గురించి లెసన్ చెప్పాడు సుందర్ రావు తన ముద్దుల కూతురికి. “మరి అమ్మాయిలకు పూకులో రసం కారుతుంది అంటారే ఎలా కారుతుంది డాడీ. మీరు నా పూకు రసం కార్పించండి డాడీ” అంది సునీత. “ఏమీ లేదమ్మా కొంచెం సేపు నీ గొల్లిని చీకి నీ పూకునాకితే చాలు నీ పూకులొ రసం కారుతుంది”అన్నాడు సుందర్ రావు “అది సరే డాడీ నాకు పూకులో నుండి రసం కారినట్టు ఎలా తెలుస్తుంది” అంది సునీత అమాయకంగా. “నీకు తెలుస్తుందమ్మా. ఒళ్లంతా exciting గా ఉంటుంది. ఎంతోహాయిగా ఉంటుంది. నీ పూకు లో బాగా తడి అవుతుంది.నువ్వు నీ తొడలు ఇంకా ఇంకా వెడల్పు చేస్తావునీపూకు పెదాలు గట్టిపడతాయి. నీ పూకు విచ్చుకుంటుంది.”అన్నాడు సుందర్ రావు తన పెదిమలను కూతురి పూకు పైన ఉన్న గొల్లి నిచప్పరిస్తూ. . “డాడీ డాడీ అమ్మా ఇస్స్స్ ఉమ్మ్మ్మ్” అంటూసునీత తన తొడలను తండ్రిమెడ చుట్టూ వేసి అదిమింది. “అది అలాగా నీ తొడలు నాన్న మొహం మీద అదుము నాన్న నీ గొల్లి చీకుతాడు పూకు నాకుతాడు సరేనా” అన్నాడు సుందర్ రావు తన నాలుకను కూతురి పూకుపెదాల మీద పైనుండి కింది దాకా రుద్దుతూ. సునీతా తట్టుకోలేక పోయింది “ఓహ్ నాన్నా నాన్నా అమ్మా ఇస్స్స్స్” అంటూ తన తొడలను ఇంకా గట్టిగా నాన్న మొహం మీద అదిమింది. తన పూకును తండ్రి మొహం మీద రుద్దుతూ ఉంది. కూతురిపూకు రసం తండ్రి మొహం అంతా పులుముకుంది. “సునీ సునీ చూచావా నీకు మొట్ట మొదటి orgasm అయింది. అందుకే నీ పూకు లో నుండి కారిన రసం నా మొహం అంతా పులుముకుంది” అన్నాడు కూతురి పూకు రసం నాలుకతో రుచి చూస్తూ. సునీత కు అలిసిపోయినట్టు అనిపించింది. బాగా రొచ్చు రొచ్చు గా ఉన్న కూతురి పూకులో ఒక వేలు పెట్టాడు. సుందర్ రావు వేలి నిండా కూతురిపూకు రసం అంటుకుంది.

1 Comment

Add a Comment
  1. Super store mari next part yapudu chapandi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *