అయ్యొపాపం సుందర్ రావు 84

కనపడుతున్నాయి. సుందర్ రావు మొడ్డ బాగా లేచింది. “ఏమ్మా పిన్ని కోసం దిగులు పెట్టుకున్నావా. వస్తుందిలే అమ్మా. మీ పిన్నికి కొంచెం కోపం ఎక్కువ” అన్నాడు సుందర్ రావు. “ఏంటో నాన్నా నాకేమీ అర్ధం కావడం లేదు” అంటూ తన్ చేతిలోని మగ్ పక్కనే ఉన్న టీ పాయి మీద పెట్టింది. సుందర్ రావు కూతురి దగ్గరగా జరిగాడు. సునీత కూడా కొంచెం ముందుకు జరిగింది. సుందర్ రావు కూతురి వీపు చుట్టూ చేతులు వేసి తన గుండెలకు అదుముకున్నాడు. సునీత కళ్లు మూసుకొని తండ్రి బుజమ్మీద తల వాల్చింది. కూతురి బలిసిన సళ్లు తన గుండెలకు మెత్తగా మౄదువుగా తగులుతుంటే సుందర్ రావు మొడ్డ బాగా నిగిడింది. “Daddy I love you Daddy, I love you” అంది సునీత తండ్రి గుండెల మీద మునివేళ్లతో రాస్తూ. సుందర్ రావు ఒక చేత్తో కూతురిని తన కేసి అదుముకుంటూ రెండో చేత్తో తన మొడ్డను నలుపుకుంటున్నాడు. సుందర్ రావు మొడ్డ కొసన ఉన్న గుండులోనుండి బొట్లు బొట్లు గా రసం కారుతూ ఉంది. సుందర్ రావు తన మొడ్డను నలుపుకుంటుంటే ఆయన మొడ్డ రసం తొడలమీద కు జారింది. సుందర్ రావు వట్ట కాయలు కూడా బిగుసుకున్నాయి. సునీత కునిద్ర వచ్చినట్టుంది. అలాగే తండ్రి బుజమ్మీద తలపెట్టి నిద్రలోకి జారుకుంది. కూతురి నడుము చుట్టూ చేతులు వేసి ఆమె బెడ్ రూం కు తీసుకెళ్ల పోయాడు సుందర్ రావు. సుందర్ రావు మొడ్డ ఆయన వేసుకున్నకట్ డ్రాయర్ లొ నుండి ఎగిరెగెరిపడుతూ ఉంది.. సునీత తండ్రి చేతినిపట్టుకొని తన మీదికి లాక్కుంది. “డాడీ మీరు వెళ్లకండి డాడీ నా పక్కనే పడుకోండి” అంది నిద్ర మత్తులో. “అవునమ్మా నువ్వు నీ బెడ్ మీద పడుకోవాలికదా” అన్నాడు సుందర్ రావు. “వద్దు డాడీ ఇక్కడె పడుకుంతాను నీ పక్కనే పడుకుంటాను” అంది సునీత నిద్ర మత్తులో. “సరే అమ్మా నీ ఇష్టం” అంటూ సునీతను తన బెడ్ మీద పడుకోబెట్టాడు. సునీత నిద్ర లోకి జారుకుంది. సుందర్ రావు పక్కనే కూర్చున్నాడు. తన చేతిని లుంగీ లో పెట్టుకున్నాడు. లేచిన మొడ్డను కొట్టుకుంటున్నాడు. సునీత పక్కకు తిరిగిపడుకుంది. కూతురి వీపు కనపడుతూ ఉంది. ఆమె వేసుకున్న టీ షర్ట్ వీపు పైకి పోయింది. సునీత సన్నటి నడుము ఆమె నడుము చుట్టూ ఉన్న బ్లూ పాంటీ స్ట్రాప్ కనపడుతూ ఉన్నాయి. సుందర్ రావు కూతురి టీ షర్ట్ పైకి ఎత్తాడు. పాంటీ తో సగం కప్పిన కూతురి పిర్రలు కనపడుతున్నాయి సుందర్ రావు ముందు ఒంగి కూతురిపిర్రలు దగ్గరగా చూస్తున్నాడు. కూతురి ఎత్తైన పిర్రలు చూస్తుంటే సుందర్ రావుప్రాణంజవ జవ

లాడింది. ఇంతలో సునీత ఈ పక్కకు తిరిగింది. తన తొడ ను తండ్రి తొడ మీద వేసింది. ఇప్పుడు సుందర్ రావు నిక్కిన మొడ్డ సునీత తొడలకు అదుముకుంటూఉంది. అంత లావు మొడ్డ ఒక సారిగా తగిలేసరికి

సునీతకుమెలుకువ వచ్చింది. “సారీ డాడీ” అంటూ సర్దుకొనిపడుకుంది. “నాన్నా పిన్ని గుర్తుకు వచ్చిందా. రోజూనువ్వు పిన్ని గట్టిగావాటేసుకొనిపడుకొనే వాళ్లు కదా. ఒంటరిగాపడుకోవాలంటే బాధగానే ఉంటుంది కదా ” అని అడిగింది. “ఏమీ పర్వాలేదమ్మా.అలవాటైపోయింది” అన్నాడు సుందర్ రావు. “నాన్నా I love you నాన్నా. నీకు పిన్ని లేని లోటు తీర్చాలని ఉంది నాన్నా” అంది సునీత మరల తన తొడను తండ్రి మొడ్డకు రుద్దుతూ. “సునీతా నువ్వు నాకు మీ పిన్ని లేని లోటు తీరుస్తావా” అన్నాడు ఆశ్చర్యంగా. “అవును నన్నా you are my Dad” నేను నీకు ఆ మాత్రం చెయ్య కూడ్ద్డా నాన్నా” అంది సునీత. “అమ్మా నీకు ఇంకా చిన్న వయసు. అలా మాట్లాడ కూడదమ్మా” అన్నాను పైకి. “అదేంటి నాన్నా. నీకు సాయం చెయ్యడం తప్పా నాన్నా” అంది సునీత నా మెడ మీద ముద్దు పెట్టుకుంటూ. సుందర్ రావుకు ఒళ్లు జలదరించింది. అతని మొడ్డ ఒక్క సారిగా ఎగిరిపడింది. “సునీతా. మొన్ననే పొరపాటు చేసి మీ పిన్నిని దూరం చేసుకున్నాను నీకు ఇంకా 20 ఏళ్లే నమ్మా. మగాడి అవసరాలు నీకేం తెలుస్తాయి చెప్పు. నువ్వు నాకేం సాయంచేస్తావు” అన్నాడు సుందర్ రావు కూతురి మనసు తెలుసుకోవాలని. “అదేంటి నాన్నా నాకు 20 ఏళ్లు ఉన్నాయి నాకు ఆ మాత్రం తెలియదా. అంతా తెలియకపోయినా మగాళ్లకు ఏమికావాలో వాళ్లు ఆడ దానిలో ఏమి కోరుకుంటారొ నాకు తెలుసు నాన్నా” అంది సునీత. సుందర్ రావుకు మతిపోయింది. “అమ్మా సునీ నువ్వు కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలి” అన్నాడు. సునీత పకా పకానవ్వింది. “ఏం పర్లేదు నాన్నా. నేను చాలా దూరం వెళ్లాను” అంది సునీత తండ్రి బుగ్గ మీద ముద్దు పెడుతూ. “వామ్మో ఎంత దూరం వెళ్లావే తల్లీ” అన్నాడు సుందర్ రావు ఆశ్చర్యంగా. “ఆ ఆ అంత లేదు లేంది. just touching and kissing అంతవరకే” అంది సునీత నవ్వుతూ. “అంటే ఇలాగా”అంటూ కూతురి తొడమీద చెయ్యి వేసాడు. “ఇంకొంచెం ఎక్కువే” అంది సునీత.

1 Comment

Add a Comment
  1. Super store mari next part yapudu chapandi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *