అమ్మ, సోదరి, సోదరి మరియు నేను – పార్ట్ 1 632

“అదేంటమ్మ పమితకు తుడుచుకుంటే పమిట ఊడుతుంది. చీరకు తుడుచుకుంటేచీర ఊడుతుంది అంటూ అమ్మ చీరకుచ్చెళ్లుపట్టుకొని లాగాను. “ఛీ ఫో కొంటె వెధవా. అమ్మ చీర లాగ వచ్చా” అంది తనకుచ్చెళ్లునుగట్టిగా పట్టుకుంటూ. నేను నవ్వుతూ బయటకు పరుగెత్తాను. అమ్మ కూడా పకా పకానవ్వింది నన్ను చూసి. చీర కుచ్చెళ్లు సర్దుకుంది. ఆ రోజు పరీక్ష బాగారాసాను. ఆ రోజు ఇంటికి రావడం కొంచెం ఆలస్యం అయింది. అమ్మ నా కోసం ఎదురుచూస్తూ ఉంది. “ఎరా ఇంత ఆలస్యం నీకోసం ఎంత సేపటి నుండి ఎదురు చూస్తున్నానుతెలుసా” అంది అమ్మ. “సారీ అమ్మా కొంచెం లేట్ అయింది” అన్నాను అమ్మనుగట్టిగా వాటేసుకొని. “అమ్మా అమ్మా నేను ఎగ్జాం బాగా రాసానమ్మా” అన్నాను. “నా రాజా బంగారం బాగా రాస్తాడు. ఏదీ ఒక ముద్దివ్వు” అంటూ అమ్మ నా మొహాన్నితన మొహం మీదికి తీసుకొని నా బుగ్గల మీద ముద్దు పెట్టింది. నేను కొంచెం మొహంపక్కకు తిప్పాను. అప్పుడు నా బుగ్గల మీద ఉన్న పెదాలు నా పెదాలకుఅదుముకున్నాయి. అమ్మ నేను లిప్ to లిప్ కిస్ చేసుకున్నాము. అమ్మ కూడా తనపెదాలను నా పెదాలకు పెట్టి రుద్దింది. “ఇంకా చాల్లే కానీ పద. టిఫిన్పెడతాను” అంది అమ్మ నన్ను విడిపించుకొని కిచెన్ లోకి వెళుతూ. అమ్మ పెదాలకుఅడుముకున్న నా పెదాలను నాలుకతో తడుపుకుంటూ నేను బాత్ రూం కువెళ్లాను.అపటికే నా మొడ్డ బాగాలేచింది. మామూలు గానే అమ్మపిర్రలను తొడలనును చూడగానే నా మొడ్డ లేస్తుంది . ఇంకా అమ్మ పెదాలు

exciting గా ఉంది. నేను అమ్మ బుజాలమీద చేతులు వేసి నిమురుతున్నాను. “ఇంకా చాల్లే రా వెధవా చదువుకో” అంది అమ్మనవ్వుతూ. “అలాగే అమ్మా” అంటూ అమ్మ బుగ్గల మీద చుప్ చుప్ మంటూ ముద్దులుపెట్టాను. రాత్రి పది అయింది. “ఇంకా చాల్లే పడుకో” అంది అమ్మ లేచినిల్చుంటూ. నేను కూడా బుక్ మూసి అమ్మ ఎదురుగా నిల్చున్నాను. అమ్మ నన్ను తనగుండెలకు అదుముకుంటూ గుడ్ నైట్ రాజా అంది. నేను కూడా అమ్మను గట్టిగావాటేసుకొని గుడ్ నైట్ అమ్మా అన్నాను. అమ్మ తన బుగ్గలు అంటిన నా ఎంగిలితుడుచుకుంటూ తన రూం కు వెళ్ళింది. నేను నిద్రపోయాను. మర్నాడు నేను టిఫిన్చెయ్యడానికి కూర్చున్నాను. అమ్మ నాపక్కనే కూర్చుంది. ఆ రోజు నాకు ఎగ్జాం.నేను చదువుకుంటుంటే అమ్మ నాకు టిఫిన్ తినిపిస్తూ ఉంది. నేను అమ్మ చేతివెళ్ళు నాక్కుంటూ చీక్కుంటూతింటున్నాను. నేను కూడా నా చేతులతో అమ్మకుటిఫిన్ తినిపిస్తున్నాను. అమ్మ కూడా నా వెళ్ళాను నాకుతూ చీకుతూ తింటూ ఉంది.ఇలా నేను అమ్మ ఒకరికి ఒకరం టిఫిన్ తినిపించుకుంటూ మా వేళ్లు నాక్కుంటూచీక్కుంటూ తిన్నాము. అలా తింటుంటే నాకు చాలా హాయిగా ఉంది. నేను మామూలుగాప్లేట్ లో చెయ్యి కాడికి అమ్మ తొడల పైన చీరకు తుడుచుకున్నాను. ఆ విధంగానైనా అమ్మ తొడలను రుద్దుకోవచ్చు అని నా కోరిక. “ఒరేయి రాజా అలా నీచేతులునా తొడలకు రుద్దుకో కానీ నా పమిట లాగకు నిన్న లాగినట్టు” అంది అమ్మనవ్వుతూ. “అదేంటమ్మ పమితకు

నవ్వుతూ. “అదేంటమ్మ పమితకు తుడుచుకుంటే పమిట ఊడుతుంది. చీరకు తుడుచుకుంటేచీర ఊడుతుంది అంటూ అమ్మ చీరకుచ్చెళ్లుపట్టుకొని లాగాను. “ఛీ ఫో కొంటె వెధవా. అమ్మ చీర లాగ వచ్చా” అంది తనకుచ్చెళ్లునుగట్టిగా పట్టుకుంటూ. నేను నవ్వుతూ బయటకు పరుగెత్తాను. అమ్మ కూడా పకా పకానవ్వింది నన్ను చూసి. చీర కుచ్చెళ్లు సర్దుకుంది. ఆ రోజు పరీక్ష బాగారాసాను. ఆ రోజు ఇంటికి రావడం కొంచెం ఆలస్యం అయింది. అమ్మ నా కోసం ఎదురుచూస్తూ ఉంది. “ఎరా ఇంత ఆలస్యం నీకోసం ఎంత సేపటి నుండి ఎదురు చూస్తున్నానుతెలుసా” అంది అమ్మ. “సారీ అమ్మా కొంచెం లేట్ అయింది” అన్నాను అమ్మనుగట్టిగా వాటేసుకొని. “అమ్మా అమ్మా నేను ఎగ్జాం బాగా రాసానమ్మా” అన్నాను. “నా రాజా బంగారం బాగా రాస్తాడు. ఏదీ ఒక ముద్దివ్వు” అంటూ అమ్మ నా మొహాన్నితన మొహం మీదికి తీసుకొని నా బుగ్గల మీద ముద్దు పెట్టింది. నేను కొంచెం మొహంపక్కకు తిప్పాను. అప్పుడు నా బుగ్గల మీద ఉన్న పెదాలు నా పెదాలకుఅదుముకున్నాయి. అమ్మ నేను లిప్ to లిప్ కిస్ చేసుకున్నాము. అమ్మ కూడా తనపెదాలను నా పెదాలకు పెట్టి రుద్దింది. “ఇంకా చాల్లే కానీ పద. టిఫిన్పెడతాను” అంది అమ్మ నన్ను విడిపించుకొని కిచెన్ లోకి వెళుతూ. అమ్మ పెదాలకుఅడుముకున్న నా పెదాలను నాలుకతో తడుపుకుంటూ నేను బాత్ రూం కువెళ్లాను.అపటికే నా మొడ్డ బాగాలేచింది. మామూలు గానే అమ్మపిర్రలను తొడలనును చూడగానే నా మొడ్డ లేస్తుంది . ఇంకా అమ్మ పెదాలు

3 Comments

Add a Comment
  1. అసలు.. పదాలకు.. పదాలకు..మధ్య గ్యాప్ లేకుండా ఏంటి ఈ పిచ్చి రాతలు. అసలు ఒక పదానికి ఇంకో పదానికి మధ్య గ్యాప్ లేకుండా అంత కలిపి రాస్తే.. చదివే వాడికి అర్థం కాక చస్తాడు 🙏

  2. Lovely bro chala enjoy chasanu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *