అమ్మ, సోదరి, సోదరి మరియు నేను – పార్ట్ 1 632

మత్తుగా ఉంది. నిన్నటిమాదిరినేను అమ్మ తొడల మీద నా మోచేతిని ఆనించి కూర్చున్నాను. అమ్మ నా వీపుమీద నిమురుతూ ఉంది. నా మోచెయ్యి జారి అమ్మ తొడల మధ్యజు జారింది. నా చేయిఅమ్మ తొడల మధ్య ఉంది. నా చేతికి అమ్మ మెత్తటితొడలు వేడిగా తగిలాయి. “సారీ అమ్మా” అన్నాను. “పర్లేదు లేరా.సరిగా కూర్చో” అంది అమ్మ. నేను మరలానా మోచేతిని అమ్మ తోడ మీద పెట్టి కూర్చున్నాను. “అమ్మ అమ్మా ఈ రోజు వాలుజడఎందుకు వేసుకున్నావే” అని అడిగాను., “ఏమి బాగా లేదా. మన బెడ్ రూం కదా అనివేసుకున్నాను. బయట వేసుకున్తానా. మొగుడు లేని వాళ్ళు ఇల్లా వేసుకోకోడదు రా.ఎంచక్కా ముడి వేసుకుంటాను. ఏమి నీకు అమ్మ వాలు జడ వేసుకోడం ఇష్టం లేదా”అంది అమ్మ. “చాలా ఇష్టం అమ్మా. కాని నువ్వు వెంట్రుకలు అలావదిలేస్తేఇంకా ఇష్టం” అన్నాను.
మరి ఈ వాలు జడ విప్పనా అంది అమ్మ.వద్దమ్మా చాలా బాగుంది ఆ వాలు జడ ఆ మల్లె పూలు మత్తుగా ఉన్నాయి అన్నానుఅమ్మ జడలో మల్లె పూలు వాసన చూస్తూ. నేను అమ్మ బుజాల మీద నా మొహం పెట్టిఅమ్మ జడలో మల్లె పూలు వాసన చూస్తుంటే అమ్మ సళ్ళు నా గుందేలముఅడుముకుంటున్నాయి. అమ్మ ఇస్స్ ఉమ్మం హా అంటూ సన్నగా మత్తు గామూలుగుతూఉంది. అమ్మ అలా మూలుగుతుంటే నాకు చాలా

exciting గా ఉంది. నేను అమ్మ బుజాలమీద చేతులు వేసి నిమురుతున్నాను. “ఇంకా చాల్లే రా వెధవా చదువుకో” అంది అమ్మనవ్వుతూ. “అలాగే అమ్మా” అంటూ అమ్మ బుగ్గల మీద చుప్ చుప్ మంటూ ముద్దులుపెట్టాను. రాత్రి పది అయింది. “ఇంకా చాల్లే పడుకో” అంది అమ్మ లేచినిల్చుంటూ. నేను కూడా బుక్ మూసి అమ్మ ఎదురుగా నిల్చున్నాను. అమ్మ నన్ను తనగుండెలకు అదుముకుంటూ గుడ్ నైట్ రాజా అంది. నేను కూడా అమ్మను గట్టిగావాటేసుకొని గుడ్ నైట్ అమ్మా అన్నాను. అమ్మ తన బుగ్గలు అంటిన నా ఎంగిలితుడుచుకుంటూ తన రూం కు వెళ్ళింది. నేను నిద్రపోయాను. మర్నాడు నేను టిఫిన్చెయ్యడానికి కూర్చున్నాను. అమ్మ నాపక్కనే కూర్చుంది. ఆ రోజు నాకు ఎగ్జాం.నేను చదువుకుంటుంటే అమ్మ నాకు టిఫిన్ తినిపిస్తూ ఉంది. నేను అమ్మ చేతివెళ్ళు నాక్కుంటూ చీక్కుంటూతింటున్నాను. నేను కూడా నా చేతులతో అమ్మకుటిఫిన్ తినిపిస్తున్నాను. అమ్మ కూడా నా వెళ్ళాను నాకుతూ చీకుతూ తింటూ ఉంది.ఇలా నేను అమ్మ ఒకరికి ఒకరం టిఫిన్ తినిపించుకుంటూ మా వేళ్లు నాక్కుంటూచీక్కుంటూ తిన్నాము. అలా తింటుంటే నాకు చాలా హాయిగా ఉంది. నేను మామూలుగాప్లేట్ లో చెయ్యి కాడికి అమ్మ తొడల పైన చీరకు తుడుచుకున్నాను. ఆ విధంగానైనా అమ్మ తొడలను రుద్దుకోవచ్చు అని నా కోరిక. “ఒరేయి రాజా అలా నీచేతులునా తొడలకు రుద్దుకో కానీ నా పమిట లాగకు నిన్న లాగినట్టు” అంది అమ్మనవ్వుతూ.

3 Comments

Add a Comment
  1. అసలు.. పదాలకు.. పదాలకు..మధ్య గ్యాప్ లేకుండా ఏంటి ఈ పిచ్చి రాతలు. అసలు ఒక పదానికి ఇంకో పదానికి మధ్య గ్యాప్ లేకుండా అంత కలిపి రాస్తే.. చదివే వాడికి అర్థం కాక చస్తాడు 🙏

  2. Lovely bro chala enjoy chasanu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *