అమ్మ, సోదరి, సోదరి మరియు నేను – పార్ట్ 1 632

“పోనీ లేవే కనీసం స్లీవ్ లెస్ బ్లౌజ్ వేసుకోవే అమ్మా” అన్నాడు.అమ్మ లేచింది. బీరువా అంటా వెతికింది. ఒకటి రెండు ఉన్నాయి కానీ అమ్మకు బాగాటైట్ అయ్యాయి. ఆ బ్లౌజ్ వేసుకొంటే అమ్మ సళ్ళు చంకలుసగం బయటకుకనిపిస్తున్నాయి.
“ఒరేయి రాజా రేపు వేరేవి కుట్టించు కుంటాను రా” అంది అమ్మ.మర్నాడు ఉదయం కూడా నేను టిఫిన్ చేసేటప్పుడు నిన్నటి మాదిరే చేసాను. నేనుచదువుకుంటుంటే అమ్మ నాకు టిఫిన్ తినిపించింది. నేను కూడా అమ్మ కుతినిపించాను. అమ్మ నా వెళ్ళు నాకడం చీకడం చేసింది. అప్పుడు అమ్మ నా మొడ్డచీకుతున్నట్టు ఫీల్ అయ్యాను. అమ్మ నా వేలు కొరికి కిలా కిలా నవ్వింది. నేనుచేతులు కడుక్కున్న తరువాత అమ్మ పమిట చెంగుకు తుడవాలనుకున్నాను. కాని అమ్మతన పామి చెంగు బొడ్లో దోపుకుంది.నేను అమ్మ బొడ్లో నుండి అమ్మ పమిట చెంగులాగి నా చేతులు తుడుచుకున్నాను. నేను అలా అమ్మ చీర కొంగు లాగడం తో అమ్మతూలీ నా మీద పడింది. నేను అమ్మను గట్టిగా పట్టుకున్నాను. “ఓరి వెధవా ఏంటాలాగడం. పడిపోయాను కదరా” అంది అమ్మ. నేను సారీ అమ్మా అంటూ వెళ్లి పోయాను.అమ్మ నన్ను చూసి ఒట్టి చిలిపి వెధవ అని నవ్వుకుంది. సాయంత్రం ఇంటికి రాగానేబాట్ రూం కు వెళ్లాను. ఫ్రెష్ అయి బయటకు వచ్చాను. అమ్మ కాటన్ చీరలో ఉంది.పమిటను బుజం చుట్టూ తిప్పి వేసుకుంది

పమిటను బుజం చుట్టూ తిప్పి వేసుకుంది. రాత్రి భోజనం చేసి నేను నా రూం కువెళ్లాను చదువుకోడానికి. అమ్మ గంట తరువాత నా రూం కు వచ్చింది. అమ్మ గ్లాస్తో పాలు తీసుకొని వచ్చింది. అమ్మ కట్టుకొన్న చీర అమ్మ ఒంటికి అతికినట్టుఉంది. అమ్మ నా పక్కన కూర్చుని గ్లాసు పట్టుకొని నా తో పాలు తాగించింది.నేను పాలు తాగి అమ్మ పమిట కొంగుకు మూతి తుడుచుకున్నాను. అప్పడు చూచాను అమ్మనా కోసం స్లీవ్ లెస్స్ బ్లౌజు వేసుకొంది. నాకు ఏంటో త్రిల్లింగ్ గా ఉంది.అమ్మను స్లీవ్ లెస్ బ్లౌజ్ లో చూస్తుంటే.”ఎరా రాజా చూడు నేను స్లీవ్ లెస్ బ్లౌజ్ వేసుకొంటే బాగున్నానా. నువ్వు హాపీ నా” అంది అమ్మ.
“అమ్మ అమ్మా చాలా బావున్నావు అమ్మా” అన్నాను అమ్మను గట్టిగా వాతెసుకోబోయాను.
“ఉండరా రాజా” అంది అమ్మ. తన పమిట కొంగుతో పాలు అంటుకున్న నా మూతినితుడుస్తూ. అమ్మ నా మూతి తుడుస్తుంటే నేను అమ్మ బుజాలు పట్టుకోన్న్నాను.అమ్మ బుగ్గల మీద పెదాల మీద ముద్దు పెట్టుకున్నాను.

3 Comments

Add a Comment
  1. అసలు.. పదాలకు.. పదాలకు..మధ్య గ్యాప్ లేకుండా ఏంటి ఈ పిచ్చి రాతలు. అసలు ఒక పదానికి ఇంకో పదానికి మధ్య గ్యాప్ లేకుండా అంత కలిపి రాస్తే.. చదివే వాడికి అర్థం కాక చస్తాడు 🙏

  2. Lovely bro chala enjoy chasanu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *