అమ్మ, సోదరి, సోదరి మరియు నేను – పార్ట్ 6 57

“నీ అన్నయ్యతో దెంగించుకోడం నీకు ఇష్టమా. అది పాపం కాదా” అన్నాను
సునీత చివ్వున తల ఎత్తి “ఆ విషయం మీ ఆయననే అడగలేక పోయావా.” అంది సునీత
“నా మొగుడి సంగతి నీ కెందుకు. నేను నిన్ను అడుగుతున్నాను. నువ్వు చెప్పు. ఇద్ది మన ఇద్దరి మధ్యనే ఉంటుంది” అన్నాను
“అవును ఒదినా…. నాకు నా అన్నయ్యతో దెంగించుకోడం అంటే ఎంతో ఇష్టం. I like it. I love him అంది తల వంచుకొని
“నీ అన్నయ్యతో కడుపు చేయించుకుంటావా. మరి దెంగితే కడుపు వస్తుంది కదా” అన్నాను
“లేదు అంత సీన్ లేదు. just దెంగించుకుంటున్నాను అంతే. నన్ను క్షమించు ఒదీన” అని ఏడుపు మొహం పెట్టింది.
నేను సునీతను గట్టిగా వాటేస్వుకున్నాను. పిచ్చి పిల్లా. ఏడుపు ఎందుకు. ఇది అందరూ చేసేదే. కొందౌ బాయి ఫ్రెండ్స్ తో చేస్తారు. నువ్వు నీ అన్నయ్యతో చేసావు.అంతే. అయినా ఇది మన ముగ్గుది మధ్యనే ఉంటుంది ఎవరికీ తెలీదు” అన్నాను దాని వీపు నిమురుతూ
“ఒదినా విచిత్రంగా ఉంది కదూ. నేను నీ మొగుడితో దెంగించుకుంటుంటే అది తెలిసీ నువ్వు ఆయన భార్యవు అయి ఉండీ, నా మొగుడికి బిడ్డను కంటావా అని అడుగుతున్నావు. so funny” అంది సునీత కళ్లు తుడుచుకుంటూ.
“ఇప్పుడె కాదులే రేపు నీకు పెళ్లి అయ్యాక, నీ మొగుడి permission తీసుకొని, నా మొగుడి పక్కలో పడుకొని దెంగించుకొని, బిడ్డను కను తప్పు లేదు” అన్నాను.
సునీత ముసి ముసి నవ్వులు నవ్వింది.
ఇద్దరం trial room నుండి బయటకు వచ్చాము.
ఇద్దరం పాంటీ లు ఉన్న సెక్షన్ కు వెళ్లాము.
“ఒదినా నువ్వు ఈ విషయం నన్ను ఎందుకు అడిగావు. నీకు కూడా నాకు కాబోయే మొగుడితో……” అంది సునీత
“తప్పేముంది. వాడు నా తమ్ముడు. నేను కూడా నీ మాదిరే నా తమ్ముడితో దెంగించుకుంటాను” అన్నాను
“అంటే నువ్వు కూడా నా మాదిరి నీ తమ్ముడిని love చేస్తున్నావా>” అంది సునీత
“అవును. నా మొగుడు నిన్ను దెంగుతున్నాడు. నీ మొగుడు నన్ను దెంగుతాడు. నీకు ఓ కే నా. కాని ఇది నా తమ్ముడికానీ నీ అన్నకు కానీ తెలీకూడదు. గుట్టుగా జరగాలి” అన్నాను
‘ఓ ఒదినా ఒదినా నువ్వు ఎంత మంచి దానివి. I love you ఒదినా I love you అంటూ సునీత నా బుగ్గల మీద ముద్దు పెట్టింది.
“ముద్దులు తరువాత కానీ నీకు పాంటీ లు కావాలా” అని అడిగాను
“ఎందుకమ్మా ఒదినమ్మా నేను పాంటీలు ట్రై చేసేటప్పుడు నా పూకు చూడ్డానికా” అంది సునీత
“అవునే మరదలా. నీ అన్నయ్య తో నీ పూకు ఎంత బాగా పచ్చడి చేయించుకున్నావో చూడానికి” అన్నాను
“చీ పో ఒదినా నాకు సిగ్గు” అంది కళ్లు మూసుకుంటూ
“ఓ యబ్బో నా మరదలికి ఎంత సిగ్గు. సొంత అన్నయ్యతో పొడిపించుకొనేటప్పుడు ఇప్పుడు ఎందుకో. నఖరాలు పడకుండా రా” అన్నాను
ఇద్దరం చెరి ఒక పాంటీ తీసుకొని trial room లోకి వెళ్లాము
“ఒదినా పూర్తిగా బట్టలు విప్పనా” అని అడిగింది
“వద్దులే అమ్మ. అదంతా ఇంట్లో చేసుకుందాము. ఇక్కడ ట్రయల్ చూసుకుందాము” అన్నాను
నా మరదలు సునీత తన చీర లంగా పైకి ఎత్తింది. తను వేసుకున్న పాంటీ ని కిందికి జార్చింది.
“సునీతా ఆ స్టూల్ మీద కూర్చోవే” అన్నాను
సునీత పక్కనే ఉన్న స్టూల్ మీద కూర్చుంది.

నేను దాని పాంటీని పట్టుకొని కిందికి లాగాను. దాని పాదాల కిందికి లాగాను. రెండు చేతులతో పట్టుకొని దాని పాంటీని దాని పూకు ఉన్న చోట గట్టిగా వాసన పీల్చాను
“ఒదినా ఒదినా నీకు కూడా ఈ పిచ్చి ఉందా నా మాదిరి” అంది సునీత
“అదేమిటే పిచ్చి ఎమిటి” అన్నాను
“ఒదినా నీకు ఒక రహస్యం చెప్పనా. నువ్వు బాత్ రూం లో విడిచిన పాంటీలను నేను ఇలాగే నీ పూకు ఉన్న చొట గట్టిగా వాసన చూస్తాను” అంది సునీత.
“అమ్మ దొంగ పిల్లా. నిజంగా. నువ్వు నాకు తగ్గ దానివే. కస్త నీ దిమ్మ దర్సనం చేయించు. నీ పూకు చూచి తరిస్తాను” అన్నాను
సునీత తన లంగా చీర తన నడుకు దాకా పైకి ఎత్తింది. తొడలు విడదీసింది. దాని ఆతుల పూకు చూపించింది. దాని పూకు నిండా దట్టంగా నల్లటి ఆతులు ఉన్నాయి
దాని పూకు ఘాటైన వాసన కొడుతూ ఉంది.
“ఒదినా మా అన్నయ్యకు ఇలా పూకు నిండా ఆతులు ఉంటే మహా ఇష్టం అట” అంది సునీత
“నిజమా. నా మొగుడి గురించి నాకే తెలియని విషయాలు నీకు బాగా తెలుసే” అన్నాను
“అదేంటి ఒదినా. నీ మొగుడి గురించి నీకు తెలీదా” అంది సునీత
ఇద్దరం పకా పకా నవ్వుకున్నాము
“నిజంగా నాకు తెలీదు సునీ. నేను ఎప్పుడూ నా పూకు మీద ఉన్న ఆతులు ట్రిం చేసుకుంటాను. కాని మీ అన్నయ్య ఎప్పుడూ ఆతులు బాగా దట్టంగా ఉంచుకోమని నాతొ అనలేదు. అవునుజ్లేమ్మా. సొంత పెళ్లానికి చెప్పుకోలేనివి ఉంచుకున్న దానికి చెప్పుకుంటారత అని సామెత” అన్నాను
” నేనేం ఉంచుకున్న దాన్ని కాదు ఒదినా. వాడు మా అన్నయ్య. నన్ను దెంగే హక్కు వాడికి ఉంది.” అంది నిష్టూరంగా.
“అబ్బా జోక్ చేసాలేవే” అన్నాను
“అయితే నీ పూకు కూడా నాకు చూపించు ఒదినా” అంది సునీత.
“నీ పూకు ఏమి చూస్తావులేవే మరదలా. నీది లేథ పూకు నాది ముదురు పూకు” అంటూ నా చీరను, లంగాను నడుము దాకా పైకి ఎత్తాను.
“మరదలా నా పంటీని కిందికి జార్చు. నా పూకు దర్శనం అవుతుంది” అన్నాను
అన్నదే తడవురా నా మరదలు సునీత నా పాంటీని కిందికి జార్చింది.
నా పాంటీను ముక్కు దగ్గర పెట్టుకొని వాసన చూచింది.
” ఒదినా ఒదినా నా పాంటీ కమ్మటి వాసన వేస్తోంది ఒదినా. నీ పూకు కూడా చాలా అందంగా ఉంది.” అంది సునీత నా trimmed పూకు వంక ప్రేమగా చూస్తూ.
“ఒసేయి మనం ఇద్దరం ఆ ట్రయల్ రూం లోకి దూరి ఒకరి పూకులు ఒకరం చూచుకోడం చూస్తే ఎవరన్నా ఏమనుకుంటారు. ” అన్నాను

Updated: March 26, 2021 — 10:14 am

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *