అమ్మ, సోదరి, సోదరి మరియు నేను – పార్ట్ 6 57

వెల్లకిలా పడుకొని ఉండటం వల్ల అమ్మ చేతులు కిందికి చాచి ఉన్నాయి.
నేను ఇందాకటి మాదిరి అమ్మ చేతిని తీసుకొని నా మొడ్డ మీద వేసుకున్నాను. అమ్మ నా మొడ్డను గట్టిగా

పట్టుకుంది. నిమురుతూ ఉంది.
ఇప్పుడు అర్ధం అయింది అమ్మకు నా మొడ్డ నిమరడం ఇష్టం అని. అమ్మ చెయ్యి నా మొడ్డ పడేటప్పటికి నా

మొడ్డ ఇందాకటి కన్నా బాగా పెరిగి పోయింది. నాకు ఎక్కడ అమ్మ చెటిలో బొళక్కున కక్కేస్తానేమో అని

భయంగా ఉంది.
నేను చీకే కొద్దీ అమ్మ సళ్ల లో నుండి పాలు ఊరుతున్నాయి. నేను తల పైకి ఎత్తి చూచాను. అమ్మ ఒక చేత్తో నా

మొడ్డను పట్టుకొని నిమురుతూ మరొక చేత్తో తొడల మధ్య చెయ్యి పెట్టి అదుముకుంటూ ఉంది. నా మొడ్డ

నిమురుతుంటే అమ్మకు పూకులో తది అవుతోందని అర్ధం అయింది. పనిలో పనిగా అమ్మ పూకు దెంగితే ఎలా ఉంటుందా అని

ఆలోచిందాను. అక్కను దెంగిన వాడికి అమ్మను దెంగడం ఒక లెక్కా. పైగా అమ్మకు ఇష్టమే. లేకపోతే నా మొడ్డ

ఎందుకు పట్టుకుంటుంది అనుకున్నాను.
నా మనసులోఉద్దేశ్యం గ్రహించిందేమో అమ్మ అటు తిరిగి పడుకుంది. నేను అమ్మ పక్కన పడుకున్నాను. అమ్మ తన

కాలు పైకి ఎత్తి పడుకుంది. నేను అమ్మ బట్టలు లూజుచేసి కిందికి జార్చాను. నా మొడ్డను అమ్మ తొడల మధ్య

పెట్టాను.
“ఇస్స్స్ హా” అని మూలిగింది అమ్మ.
నా మొడ్డ అమ్మ తొడల మద్య నుండి అమ్మ పూకుకు తగులుతూ ఉంది.
నేను నా నడుము ముందుకు నెట్టాను.
నా మొడ్డ అమ్మ పూకులో సగం దూరింది. అమ్మ పూకు అంతా జిగట జిగట ఉంది.లస లస లాడుతూ ఉంది.
అందుకే నా లావాటి మొడ్డ అమ్మ పూకులో సర్రున దూరింది.

అమ్మ కళ్లు మూసుకొని మూలుగుతూ ఉంది. ఏమీ అనలేదు.
దూరిన వరకే చాలు అనుకొని నేను నా మొడ్డను అమ్మ పూకులో కి ఊపుతున్నాను. అమ్మ పిర్రలు బాగా పెద్దవి.

లావుగా గుండ్రంగా ఉన్నాయ్. అక్క పిర్రల కన్న దబల్ ఉన్నాయి అమ్మ పిర్రలు, తొడలు
అసలే అమ్మ పూకు దెంగడం కొత్త. పైగా అమ్మ ఏమంతుందో అని భయం.
ఇంతలో అమ్మ వెల్లకిలా తిరిగి పడుకుంది. తన కాళ్లు పార జాపింది. తొడలు బాగా విడదీసింది. రెండు చేతులు తల

కింద పెట్టుకొని కళ్లు మూసుకొని పడుకుంది. నేను అమ్మ బట్టలు తొడల దాకా జార్చాను. అమ్మ తన బట్టలు

సర్దుకోలేదు. అలాగే పడుకుంది. అంటే అమ్మ పూకు బాగా కనపడుతూ ఉంది నాకు. ఇంక నేను ఆలస్యం చెయ్య లేదు

అలాగే అమ్మ మీద పడుకున్నాను. అమ్మ రెండు తొడలు బాగా విడదీసి పడుకుంది కాబట్టి నా మొడ్డ అమ్మ కుత్త

మీద అదుముకుంటూ ఉంది. నేను నా చేతిని కిందికి పోనిచ్చి అమ్మ పూకు పెదాలు విడదీసి నా మొడ్డను అమ్మ

పూకు పెదాల మధ్య పెట్టాను. ఇప్పుడు నా మొడ్డ సాంతం అమ్మ పూకు అడుక్కంటా దూరింది.
“ఇస్స్ హా ఉమ్మ్మ్” అని మూలిగింది అమ్మ” ఏమీ అనలేదు కళ్లు తెరవ లేదు. తన నడుము మాథ్రం కొంచెం గా పైకి

ఎత్తింది. ఇప్పుడు నా మొడ్డ సాంతం అమ్మ పూకులో దూరింది. అమ్మ పూకు మీద ఆతులు నా మొడ్డ మీద ఆతులు

Updated: March 26, 2021 — 10:14 am

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *