అమ్మ, సోదరి, సోదరి మరియు నేను – పార్ట్ 6 57

బలిసిన సళ్లు నా మొహానికి అదుముకుంటున్నాయి.
అమ్మ సళ్లు నా మొహానికి అదుముకుంటుంటే నా మొడ్డ లేచింది. నేను నా మొడ్డను ఒక చేత్తో అదుముకుంటున్నాను.

అమ్మ కళ్లు మూసుకొని సన్నగా మూలుగుతూ ఉంది.
“అమ్మా అమ్మా ఏంటమ్మా మూలుగుతున్నావు.” అన్నాను
“ఏమీ లేదురా. నువ్వు అలా నా రొమ్ములు చీకుతుంటే హాయిగా ఉంది. ఆనందంతో మూలుగుతున్నాను” అంది అమ్మ నా

తల మీద చెయ్యి పెట్టి నిమురుతూ
“అమ్మా అమ్మా నీకు బాగా ఉంటే సరే లేక ఇబ్బందిగా ఉంటే చెప్పు నీ సళ్లు చీకడం ఆపేస్తాను” అన్నాను
“వద్దురా చాలా బాగుంది అలాగే చీకు” అంది అమ్మ నా తలను తన సళ్ల మధ్య అదుముకుంటూ
నేను ఇంక తట్టు కోలేక పోయాను. నా పాంట్ జిప్ ని కిందికి లాగి నా మొడ్డను బయటకు లాగాను. అప్పటకే నా

మొడ్డ దాదాపు 9 అంగుళాలు నిగిదింది. చాలా గట్టిగా అయింది పెద్ద సైజు కేరలా అరటి పండులా గా ఉంది నా

లవడా.

అమ్మ కళ్లు మూసుకొని ఉంది. నేను అమ్మ సళ్లు మార్చి మార్చి చీకుతున్నాను. ఒక చేత్తో నా మొడ్డ

నలుపుకుంటున్నాను.
“రాజా హాయిగా ఉందిరా నీవు పాలు తాగడంతో రొమ్ములలో నొప్పి తగ్గి పోయింది.” అంది అమ్మ నా తల నిమురుతూ
నాకు ఒక చిలిపి ఆలోచన వచ్చింది.
అమ్మ కళ్లు మూసుకొని ఉంది.
నేను అమ్మ చేతిని తీసుకొని నా మొడ్డ మీద పెట్టాను. ఒక పక్క అమ్మ సళ్లు చీకుతూ అమ్మ ఏమి చేస్తుందో అని

చూస్తున్నాను. అమ్మ ఏమీ అనలేదు నా మొడ్డను గట్టిగా పట్టుకొంది. కళ్లు మూసుకొని హా అంది ఒక్క సారి.
నాకు పట్ట రాని ఆనందం కలిగింది.అమ్మ నా మొడ్డ పట్టుకుంది. అమ్మ చేతిలో నా మొడ్డ ఎగిరెగిరి పడుతూ ఉంది.
కాని ఏమీ తెలియనట్టు కళ్లు మూసుకొని నా మొడ్డను నిమురుతూ ఉంది
అమ్మ నా మొడ్డను నిమురుతుంటే నేను అమ్మ సళ్లు రెండూ రెండు చేతులతో పట్టుకొని పిసుకుతూ పాలు

తాగుతున్నాను. పాలు రావడం ఆగి పోయింది కానీ అమ్మ ఎక్కద నన్ను దూరంగా నెట్టేస్తుందో అని అమ్మ సళ్లు

వదలకుండా పట్టుకొని ఒట్టి సళ్లు చీకుతున్నాను.
“ఒరేయి రాజా ఇంక చాలురా” అంది నా తలను పట్టుకొని లేపుతూ. అమ్మ తన చేతిలో ఉన్న నా మొడ్డను వదిలేసింది.
నేను గబుక్కున నా మొడ్డను పాంట్ లోకి తోసాను.
“రాజా ఇలల కూర్చుంటే నడుము నొప్పిగా ఉందిరా. ఆ దుప్పటి కింద పరువు కాసేపు నడుము వాలుస్తాను. నువ్వు

కూడా కాసేపు పడుకో. ఎండ తగ్గ గానే పోదాము.” అంది అమ్మ. నేను మా తో తెచ్చుకున్న దుప్పటి కింద

పరిచాను.అమ్మ వెల్లకిలా పడుకుంది కళ్లు మూసుకుంది. నేను అమ్మ పక్కనే పడుకున్నాను.
“ఏరా రాజా ఇంకా పాలు తాగుతావా” అంది అమ్మ.
“నీ ఇష్టం అమ్మా” అన్నాను.
“అయితే నా గుండెల మీద తల పెట్టి పడుకో.” అంది అమ్మ
నేను అమ్మ సళ్లమీద మొహం పెట్టి పడుకున్నాను.
అమ్మ తన చున్నీ నా మీద కప్పింది.
నేను మరలా అమ్మ సళ్లు నోట్లో పెట్టుకొని మార్చి మార్చి చీకుతున్నాను
ఇదే సంగని నా మొడ్డను బయటకు లావాను. నా నిగిడిన మొడ్డ అమ్మ తొడలకు అదుముకుంటూ ఉంది. అమ్మ

Updated: March 26, 2021 — 10:14 am

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *