అమ్మ, సోదరి, సోదరి మరియు నేను – పార్ట్ 6 57

ఇష్టమేనా” అని అడిగింది అమ్మ.
“అక్కకు ఇష్టం అయితే నాకూ ఇష్టమే అమ్మా. నువ్వు ఎలా ఉన్నవు అమ్మ” అని అడిగాను అమ్మను
“నాదేముందిరా. మామూలే మీ నాన్న సంగతి తెలిసిందే కదా.ఇల్లు పట్టకుండా తిరుగుతున్నాడు. ఆయనకు ఇంటి

భోజనం కన్నా బయట tiffins ఎక్కువ అయ్యాయి. అస్సలు నన్ను పట్టించుకోడం లేదు.” అంది అమ్మ.
ఇంతలో రోద్ మధ్య గతుకు వచ్చింది. నేను సడన్ బ్రేక్ వేసాను. నేను ముందుకు తూలాను అమ్మ నన్ను గట్టిగా

అదుముకుంది అమ్మ సళ్లు నాకు గట్టిగా అదుముకున్నాయి. అమ్మ వెనక నుండి నన్ను గట్టిగా వాటేసుకుంది.
“సారీ అమ్మా గోతిని చూడలేదు” అన్నాను
“పర్లేదు లేరా ఇదీ బాగుంది.ఇలా నీ వెనక బైక్ మీద కూర్చుని నిన్ను వాటేసుకోడం. ఎంతో త్రిల్లింగ్ గా ఉంది” అంది

అమ్మ. అమ్మ ఇంకా నన్ను ఆనుకొని కూర్చుంది. అమ్మ రెండు తొడలు నా తొడలకు అదుముకుంటున్నాయి. నేను అమ్మ

బావ వాళ్ల మామిడి తోపు దగ్గరకు వచ్చాము అమ్మ వెళ్లి అక్కడ ఉన్న దేవుడికి నమస్కారం చేసి వచ్చింది.
నేను అమ్మ వెళ్లి దూరంగా ఉన్న మామిడి చెట్టు కింద కూర్చున్నాము. చుట్టు పక్కల ఎవరూ లేరు. పక్కనే

చిన్న కుంట లాంటిది ఉంది. అందులో పుష్కలంగా నీళ్లు ఉన్నాయి. నేను అమ్మ ఒక దుప్పటి పరుచుకొని

కూర్చున్నాము. అమ్మ పక్కకు వెళ్లి పాస్ పోసుకొని వచ్చింది. తొడల మధ్య చుడీ దార్ ను అదుముకుంటూ వచ్చింది.
అమ్మ వచ్చీ రాగానే “ఒరేయి నవీన్.మనం తొందరగా ఇంటికి వెళ్లాలిరా.” అంది అమ్మ
‘”ఎందుకమ్మ కాసేపు కూర్చుందాము. ఇక్కడ హాయిగా ఉంది” అన్నాను
“అదికాదురా. నీ అక్క కొడుక్కు పాలు ఇచ్చే టైం అయింది” అంది అమ్మ
“నువ్వు పాలు ఇవ్వడం ఏమిటే” అన్నాను
“అవునురా. మీ అక్క పాలు సరి పోవడం లేదు. అదేంటో వాడు నా రొమ్ములు చీకుతుంటే నాకు పాలు చేపుతున్నాయి”

అంది అమ్మ నవ్వుతూ
అమ్మా వాడు అక్కకు నాకూ పుట్టిన్వాడే అని చెపుదామనుకున్నాను కానీ చెప్పలేదు.
“అది కాదమ్మా మనం వెళ్లాలంటే ఎంత లేదన్నా గంట పడుతుంది. ఈ పూటకు అక్క ఇస్తుందిలే” అన్నాను
“ఓరి జడ్డి వెధవా. చూడరా నా టాప్ ఎలా తడిసిందో” అని చూపించింది
నిజమే అమ్మ సళ్ల లో నుండి పాలు కారుతుంతే అమ్మ బట్టలు తడిసాయి.చున్నీ కూడా తడిసింది.
“ఏమి చెద్దామే అమ్మా” అన్నాను తడిసిన అమ్మ సళ్ల వంక చూస్తూ
“ఎలారా ఇంటికి వెళ్లడం. అంతా తడిసింది. పైగా పాలు ఆగడం లేదు” అంది అమ్మ

“పోనీ అమ్మ చీకటి పడిందాకా ఉండి వెళదాము అప్పుడు ఎవరూ చూడరు” అన్నాను
“మరి అప్పటి దాకా ఎలా పాలు ఆగడం లేదురా రాజా. రొమ్ములు నొప్పిగా ఉన్నాయిరా” అంది అమ్మ
“అయ్యొ ఎలాగే ఆ నొప్పి ఎలా పోతుందే అమ్మా” అన్నాను కంగారుగా
“ఏముంది పాలు ఎవరన్నా చీకితే కానీ నొప్పి తగ్గదు” అంది అమ్మ.
“పోనీ నేను నీ రొమ్ములు చీకనా అమ్మా” అన్నాను.
అమ్మ నా వంక అదోలా చూచింది
“నువ్వు చెప్పింది బాగానే ఉంది కానీ ఇక్కడ ఎవరన్నా చూస్తారేమోరా” అంది అమ్మ
“ఇక్కడకు ఎవ్రూ రారు లేవే. పైగా దగ్గరలో ఎవరూ లేరు.” అన్నాను పెదాలు తడుపుకుంటూ. ఈ సాకుతో నైనా అమ్మ

సళ్లు తాక వచ్చు అనుకున్నాను.
ఆ ఆలోచన రాగానే నాకు లవడా నిక్కేసింది.
అమ్మ అటు ఇటు చూసింది.మెల్లి గా తన చుదీ దార్ ను పైకిలేపింది. నేను అమ్మ చుదీ దార్ లోకి దూరాను
అమ్మ చున్నీ నా మీద కప్పింది. లోపల అమ్మ వేసుకున్న బాగా పాలతో తడిసింది. అమ్మ తన బ్రాను పైకి లాగింది.
ఇప్పుడు అమ్మ బలిసిన సళ్లు నా మొహం ఎదురుగా ఉన్నాయి. అమ్మ ఒన సన్ను తీసి నా నోట్లో కుక్కింది. నేను అమ్మ

సన్ను పట్టుకొని పాలు తాగుతున్నాను. అప్పటికె నా పాంట్ లో నా మొడ్డ బాగా లేచి పాంట్ ఎత్తుగా ఉంది. అమ్మ

ఎదురుగా ఉన్నాను కాబట్టి నా పాంట్ ఉబ్బెత్తుగా ఉండటం అమ్మ కంట పడింది. నేను నవ్వుకున్నాను. అమ్మ సళ్లు

మార్చి మార్చి చీకుతున్నాను.
“ఒరేయి నవీన్ ఉండరా నా బ్రా అంతా తడిసి పోయింది. తీసేస్తాను చిరాకుగా ఉంది” అంది అమ్మ
తన రెండు చేతులు పైకి ఎత్తి బ్రాను తీసేసింది. అమ్మ రెవిక buttons ఎప్పుడో ఊడబీకాను అందువల్ల అమ్మ రెండు

Updated: March 26, 2021 — 10:14 am

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *