అమ్మ, సోదరి, సోదరి మరియు నేను – పార్ట్ 6 57

దానిని గట్టిగా వాటేసుకున్నాను. ఇద్దరం బెడ్ మీద పడ్డాము. హాయిగా

దెంగించుకున్నాము. కమ్మగా దెంగించుకుంది. ఒక్క మాట కూడా అడ్డు

చెప్ప లేదు.
“సరేలేరా ఎటూ దానిని పెళ్లి చేసుకుంటావు కదా.నాలుగు రోజులుముందే

దెంగావు తప్పు లేదులే. ఏరా సునీతను చేసుకోడం నీకు ఇష్టమేనా”

అన్నాను.
“చాలా ఇష్టం అక్కా. కాని అక్కా అక్కా I love you akkaa. you are my first

love. నీ తరువాతే సునీత.” అన్నాడు నా తొడలు నిమురుతూ
“కొంపదీసి దానితొ మన సంగతి చెప్పకు. కొంప మునుగుతుంది” అన్నాను

నవ్వుతూ
అలా సరదాగా కబుర్లు చెప్పుకున్నాము.
రెండు రోజుల తరువాత మా అమ్మ వచ్చింది. పసి బిడ్డను తనే

చూచుకుంటూ ఉంది. మా అమ్మ అంటే పెద్ద వయసేమీ కాదు. 45 ఉంటాయి.

నా మాదిరే సెక్సీ గా ఉంటుంది. మా అమ్మ నాన్న ఇంకా

దెంగించుకుంటున్నరో లేదొ తెలీదు. కాని మా నాన్న తన business లో

చాలా బిజీ గా ఉంటాదు.
నాకు పాలు తక్కువ అయినప్పుడు అమ్మ తన రొమ్ములు పసిబిద్దకు పడుతుంది.
“అమ్మా అమ్మా నీ సళ్ల లో పాలు వస్తాయా” అన్నాను
“ఏమోనే నీ కొడుకు నా సన్ను నోట్లో పెట్టుకోగానే పాలు చేపుతున్నాయి”

అంది అమ్మ
అమ్మ సళ్లు నా కన్నాపెద్దవి. గుండ్రంగా ఎత్తుగా ఉంటాయి.
“అదేంటే నీకు పాలు ఎలా వస్తాయి” అన్నాను నవ్వుతూ
“ఏమోనమ్మా నాకేం తెలుసు” అంది అమ్మ
అలా అమ్మకు నా కొడుక్కు పాలు ఇవ్వడం అలవాటు అయింది.
ఒక రోజు మా అమ్మ, నా తమ్ముడు నవీన్ కలిసి ఊరికి దూరంగా fields లో

ఉన్న ఒక చిన్న temple కు పోవాలనుకున్నారు.
“అమ్మా అమ్మా దారి బాగా లేదే. బైక్ మీద పోవడం చాలా కష్టం”

అన్నాడు నవీన్
“పోదామురా. నీకెందుకు నీ వెనక కూర్చునేదాన్ని నేను. చూచి చాలా

రోజులు అయింది.పక్కనే పొలాలు మామిడి తోపు. చాలా బాగుంటుంది” అంది

అమ్మ.
“సరే అమ్మా నీ ఇష్టం.ఒరేయి తమ్ముడూ అమ్మ జాగ్రత్త. ఎక్కడైనా

పడేసేవు” అన్నాను
“అక్కా అక్కా అదినాకూ అమ్మ కదా. నేను ఎందుకు పడేస్తాను” అన్నాడు నా

తమ్ముడు. కాని వాదు అన్నంత పనీ చేసాడు. అమ్మను పడేసాడు. కింద

పడెయ్యడం కాదు. ఎలా పడేసాడొ వాడి మాటల్లోనే వినండి

నవీన్ చెప్పిన కధ.

నా పేరు నవీన్. మీకు తెలుసుగా. నేను మా అక్కను దెంగుతున్నాను.
ఈ రోజు నేను అమ్మ మా బావ వాళ్ల మామిడి తోపు కు బయలుదేరాము. అక్కడ చిన్న గుడి ఉంది చూడ్డానికి అమ్మ

వెళ్లాలి అంది. అసలు అది గుడి కాదు. ఒక చెట్టు కింద చిన్న విగ్రహాన్నిపెట్టాను. బైక్ మీద కూర్చోడానికి

వీలుగా అమ్మ చుడీదార్ వేసుకుంది. బైక్ మీద అటు ఒక కాలు ఇటు ఒక కాలు వేసి కూర్చుంది. రోడ్ అంతా గతుకులు.
“అమ్మా అమ్మా పడి పోతావు నా నడుము గట్టిగా పట్టుకోవే” అన్నాను
“సరేలేరా నువ్వు కాస్త చూచి నడుపు” అంది అమ్మ నా నడుమును గట్టిగా పట్టుకొని
అమ్మ సళ్లు నా వీపుకు అదుముకుంటున్నాయి
అప్పటి దాకానాకు అమ్మసళ్లను పట్టుకొనే అవకాశం రాలేదు. అక్క సళ్లు పిసికాను, దెంగాను కానీ అమ్మ తో ఆ

ఆలోచన లేదు. ఇప్పుడు నా వీపుకు అమ్మ సళ్లు అదుముకుంటుంటే నాకు మొడ్డ లేవడం మొదలయింది.
“దీనమ్మని దెంగ ఈ మొడ్డకు పనీ పాటా లేదు. అక్క సళ్లు పట్టుకున్నా లేచింది. ఇప్పుడు అమ్మ సళ్లు

అదుముకున్నా లేస్తూ ఉంది. కొంప దీసి అమ్మ పూకులో కూడా దూరుతుందా ఏమి” అనుకున్నాను మనసులో.
“ఏరా నువ్వు పెళ్లి ఎప్పుడు చేసుంటావురా. మీ అక్క తన మరదలిని నీకు ఇచ్చి చెయ్యలని అనుకుంటూ ఉంది నీకు

Updated: March 26, 2021 — 10:14 am

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *