అమ్మ, సోదరి, సోదరి మరియు నేను – పార్ట్ 6 57

అన్నాడు నా తమ్ముడు
నా తమ్ముడు నా తొడలు పిర్రలు గురించి మాట్లాడుతుంటే నాకు పూకులో

తడి అయింది
“నా తొడలే కాదురా సళ్లు కూడా బరువెక్కాయి.” అన్నాను
నా తమ్ముడు నా సళ్లు పైకి ఎత్తిపట్టుకొని వాడి మొహానికి అదుముకున్నాడు.

నా ముచికలు నోట్లో పెట్టుకొని చప్పరించాడు.
తరువాత వాడు నా ఒంటి నిండా సబ్బు రుద్దాడు నా తొడలు పిర్రలు పిర్రల

సందున గజ్జలలోనూ రుద్ది రుద్ది స్నానం చేయిస్తున్నాదు. వాడు నా పూకు

మీద సోప్ పెట్టి రుద్దుతుంటే నాకు ఒళ్లంతా మైకం కమ్మినట్టయింది.
రెండు రోజుల కిందటే నేను నా పూకు మీద ఆతులు ట్రిం చేసుకున్నాను.

వాడు నా పూకు రుద్ది రుద్ది కడుగుతుంటే నేను కూడా వాడి మొడ్డను

చేతిలోకి తీసుకొని వాడి మొడ్డ మీద స్కిన్ వెనక్కు లాగి వాడి మొడ్డను

రుద్ది రుద్ది కడిగాను. నా తమ్ముడి మొడ్డ నా చేతిలో ఎగిరెగిరి పడుతూ ఉంది.
అలా ఇద్దరం ఒకరిని ఒకరు రుద్దుకుంటూ స్నానం ముగించాము.
వాడు తన టవల్ లో ఒళ్లు తుడుచుకున్నాడు. నేను కూడా టవల్ లో ఒళ్లు

తుడుచుకుంటూ తల దువ్వుకుంటున్నాను.
“అక్కా అక్కా రా అక్కా ఎంత సేపు” అన్నాడు నా తమ్ముడు
“ఎందుకు బాబూ. ఇవ్వాల నీ తొ దెంగించుకోను.” అన్నాను కొంటెగా

“ఎందుకు అక్కా చూదు అక్కా నా మొడ్డ నీ పూకు కోసం ఎలా అల్లాడుతూ

ఉందో” అన్నాడు నా తమ్ముడు తన మొడ్డను పట్టుకొని ఊపుకుంటూ
“నోరు మూసుకోరా వెధవా. ఎప్పుడూ పూకు లొ మొడ్డ పెట్టి

దెంగించుకోడమేనా. నీ మొడ్డను వేరే ఎక్కడా పెట్టి దెంగవా” అన్నాను

చిలిపిగా
నా తమ్ముడికి లైట్ వెలిగింది.
“అక్కా అక్కా ఎందక్కా నిజమా” అన్నాండు
“అవునురా ఎదైనా కొత్తగా దెంగించుకుందాము” అన్నాను
“అక్కా అక్కా నీ పిర్రల మధ్య నా మొడ్డ పెట్టి దెంగుదాము అని idea

వచ్చింది కానీ నువ్వు ఏమన్నా అనుకుంటావేమో అని ఊరుకున్నాను”

అన్నాడు నా తమ్ముడు.
“కాని జాగ్రత్తగా దెంగాలి. ఇప్పటి దాకా నా గుద్దలో మొద్ద పెట్టి

దెంగించుకోలేదు. నువ్వు చూపించిన బ్లూ ఫిల్ములలో చూడ్డమే. ఆ taste

Updated: March 26, 2021 — 10:14 am

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *