అమ్మ, సోదరి, సోదరి మరియు నేను – పార్ట్ 5 47

“వావ్” అంటూ అరవబోయాడు. నేను వాడి నోరు మూసాను
“నిజమ్మా అక్కా. నీకు ఎలా తెలుసు” అన్నాడు మెల్లిగా
“ఇద్దరూ బాగా అలసి పోయి ఉన్నారు. నా మొగుడు అలా అలసి పోవడం నేను ఎప్పుడూ చూదలేదు. సునీతకు కూడా

పూకు బాగా వాచిపోయినట్టుంది, కాళ్లు ఎడం చేసి నడుస్తూ ఉంది.” అన్నాను
“అది కాదక్కా. కూర్చుని కాళ్లు పట్టేసాయేమో.” అన్నాడు
“ఒరేయి నాకు తెలుసురా.మొట్ట మొదటి సారి పూకుపగల దెంగించుకుంటే అలాగే నడుస్తారు. లేక పోతే ముట్టు

అయినప్పుడు అలా నడుస్తారు. దీనికి ఇప్పుదు ముత్తుకు నెల కాక్దు. రాత్రి అన్న చెల్లి దెంగించుకున్నారు” అన్నాను
“నమ్మలేక పోతున్నానూక్కా.” అన్నాడు
“నేనూ నమ్మలేదు కానీ ఇది నిజం” అన్నాను
ఆ మాటలకు వాడికికూడా వేడెక్కింది. వెనక నుంది నన్ను వాటేసుకొని నా తొడలు నిమురుతున్నాడు. జాకెట్

మీదినుండి సళ్లు పిసుకుతున్నాడు.
నేను ఒక కన్ను డోర్ వంక చూస్తున్నాను ఎవరన్నా చూస్తరేమో అని. సమ్మగా పిసికించుకుంటున్నాను

నా తమ్ముడు నా పిర్రలు తొడలు నా సళ్లు వెనక నుండి పిసికించుకుంటూ వంట పూర్తి చేసాను.
అందరం బ్రేక్ ఫాస్ట్ చేసాము.
నా అనుమానం నిజమే. అన్న చెల్లి ఇద్దరూ సాయంత్రం దాకా అలా నిద్ర పోతూనే ఉన్నారు. ఇంట్లో ఉంటే దెబ్బ

వేసుకోడం కుదరదు. అన్న చెల్లెలు దెంగించుకున్నారు అన్న ఆలోచనతో నాకూ పూకులో జిల రేగింది.
నేను తమ్ముడూ బయటకు వెళితే మరలా అన్న చెల్లెలు ఇంకో సారి దెంగించుకుంటారు పాపం. రాత్రి ఎంతో కుతిగా

దెంగించుకున్నట్టు ఉన్నారు అనుకున్నాను.
“ఏరా సరుకులు తెచ్చుకోవాలి. మార్కెట్ కు వస్తావా” అన్నాను
“వస్తాను అక్కా” అన్నాడు.
కారు బయటకు తీసాడు. నేను వాడి పక్కన కూర్చున్నాను.
నా తమ్ముడు కారు drive చేస్తున్నాదు
“అక్కా అక్కా ఇంకా నమ్మలేక పోతున్నాను అక్కా. బావ తన సొంత చెల్లిని దెంగుతున్నాడు అంటే” అన్నాడు
“ఏమి నాయనా నువ్వు నీ సొంత అక్కను దెంగడం లేదా. ఇదీ అంతే” అన్నాను
“అది నిజమే అనుకో” అన్నాడు సిగ్గు పడుతూ
“ఓరి నీ సిగ్గు చితకా. సొంత అక్కను పూకు పగల దెంగుతూ ఆ సిగ్గు ఏమిట్రా” అన్నాను నా తమ్ముడి బుగ్గ మీద

ముద్దుపెడుతూ
వాడు కారు ఓ పక్కన ఆపాడు.
“అక్కా అక్కా ice cream కావాలా అక్కా” అన్నాడు
“తీసుకు రారా” అన్నాను

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *