అమ్మ, సోదరి, సోదరి మరియు నేను – పార్ట్ 5 47

“అదేంటి ఒదినా నాలుగు నెలల క్రితమే కదా మనం ఒక function లో కలుసుకున్నాము” అంది సునీ
నాకు సునీతలో ఏదో తేదా కనిపిస్తూ ఉంది. మా ఆయన సరే drive చేసి అలసి పోయాడు. దీనికేం వెనక సీట్లో

హాయిగా కూర్చుంది కదా. మరి ఇది కూడా బాగా అలసిపోయినట్టుంది. పైగా నా మరదలు సరిగా నడవడం

లేదు.కాళ్లు ఎడం చేసి నడుస్తూ ఉంది. ఏదో ఉంది. ఆడా మగా ఒంటరిగా ప్రయాణం చేసారు అంటే ఇద్దరూ

దెంగించుకోకుండా ఉంటారా. కాని వాళ్లు ఇద్దరూ అంటే నీ మొగుడూ ఇదీ అన్న చెల్లెళ్లు కదా.అది ఎలాల్ సాధ్యం ఆ

నేనూ నా తమ్ముడూ దెంగించుకుంటున్నాము కదా. ఇదీ అంతేనేమొ.లేక పోతే ఈ లంజ ఇలా ఎందుకు నడుస్తుంది.

దారిలో వచ్చేటప్పుడు ముట్టు అయిందా. ఏమో ఏదైనా కావచ్చు.” అనుకున్నాను.
“ఏంటి ఒదినా ఆలోచిస్తున్నావు” అంది సునీత
“అది కాదే బాగా టైర్ అయ్యావు కదా. సరిగా నడవడం లేదు. periods లో ఉన్నావా.” అన్నాను
‘లేదక్కా. కూర్చుని కూచుని కాళ్లు పట్టేసాయి” అంది సునీత.
“ఈ లంజ ఏవో కబుర్లు చెబుతూ ఉంది. ఇది రాత్రి అంథా దారిలో తన సొంత అన్నతో దెంగించుకుంది. లేక పోతే ఇలా

నడవడు.కొత్త కదా. పూకు చినిగి పోయి ఉంటుంది” అనుకున్నాను
“ఒదినా నేనేమన్నా హెల్ప్ చెయ్యనా” అంది సునీత
“వద్దులేవే. అలసి పోయి వచ్చాయు రెస్ట్ తీసుకో” అన్నాను
సునీత వెళ్లి పోయింది.
సునీత బయటకు వెళ్ల గానే నా తమ్ముడు లోపలకు వచ్చాడు
“అక్కా అక్కా నేనేమన్నా హెల్ప్ చెయ్యనా” అన్నాడు నవీన్
“ఆ వంకాయలు తరిగి పెట్టు” అన్నాను
వాడు నీ చెవిలో “అక్కా నీ ఒంట్లో బాగుందా. రాత్రి అంథా దెంగించుకున్నాము కదా.” అన్నాడు
“నాకేం బాగానే ఉన్నాను. నువ్వు కదా నా మీద ఎక్కి తొక్కింది.నీకు ఎలా ఉంది.” అన్నాను నవ్వుతూ.
“నాకేం అక్కా ఇప్పుడు కూడా నా మొడ్డ లేచింది. పూకు దొరికితే దూరుదామని ఉంది” అన్నాడు నా తమ్ముదు అటు

ఇటు చూసి నా బుగ్గ మీద ముద్దు పెట్టుకుంటూ
నేను వాడి చేతి మీద ఒకటి వేసి “ఇలాంటి పిచ్చి వేషాలు మానెయ్యి. ఎవరన్నా చూస్తారు.కొంప మునుగుతుంది”

అన్నాను
“సరే అక్కా. నేను సునీతను చూసి చాలా రోజులు అయిందక్కా. బాగా కండ పట్టి నునుపు తేలింది.పిట పిటలాడుతూ

ఉంది” అన్నాడు నా తమ్ముడు
“అంతే కాదు దాని పూకులో వాటం గా దెబ్బ కూడా పడుతున్నట్టు ఉంది” అన్నాను
“నిజమ్మా అక్కా” అన్నాను
“ఇస్ష్హ్హ్ అరవకు. మెల్లిగా మాట్లాడు. రాథ్రి కారులో వచ్చేటప్పుడు అన్న చెల్లెలు దెంగించుకున్నరని నా

అనుమానం” అన్నాను వాడితో

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *