అమ్మ, సోదరి, సోదరి మరియు నేను – పార్ట్ 5 47

మా ఆయన తన మొడ్డను నాపూకు లో పెట్టి దెంగి కార్చిన తరువాత కానీ నాకు పూకులో జిల రేగదు. అలాంటిది ఇప్పుడు నా ముద్దుల తమ్ముడు తన బారాటి మొడ్డను నా పూకులో దోపగానే నాకు కారి పోయింది.
నాకు పాత సినిమాలో పాట గుర్తుకొచ్చింది.
“కొత్త కుండలో నీరు తియ్యన కోరిన మగవాడె తియ్యనా” అని
ఇప్పుదు “అక్క కుత్తలో రసం తియ్యన కోరిన తమ్ముడి మొడ్డ తియ్యన” అని పాడుకోవాలేమొ అనుకున్నాను. ‘ఇష్టమైన మగాడు కొసరి కొసరి దెంగుతుంటే పూకులో నుండి రసం అలా కారుతూనే ఉంటుంది.
పైగా సొంత తమ్ముడితో kitchen లో దెంగించుకుంటుంటే వేరే చెప్పాలా. నా పూకంతా చెరువు అయిపోయింది
“ఒరేయి తమ్ముడూ నాకు కారి పోయిందిరా” అన్నాను
“నాకు ఇంకా అవలేదక్కా. నీ పూకులో నా మొడ్డ అలా అలా పెరిగిపోతూ ఉంది” అన్నాడు నా పూకులో తన మొడ్డ పె
ట్టి దరువేస్తూ

పది నిమిషాల తరువాత నేను “ఒరేయి ఇంక చాలురా. నీ మొడ్డను నా పూకులో నుండి బయటకు లాగరా తమ్ముడూ”

అన్నాను.
“లేదక్కా నా మొడ్డ ఇంకా సన్న బద లేదు” అన్నాదు
“వామ్మో ఏంటిరా బాబూ ఒక సారి నా పూకు పగిలేట్టు దెంగావు కదా. మరి ఇంకా వాలిపోలేదా. మా ఆయన ఒక

సారి దెంగితే ఇంక ఆ రోజు అంతా ఆయనకు మొడ్డ గట్టి పడదు కదరా” అన్నాను ఆశ్చర్యంగా.
“ఏమో అక్కా. నాకు మాత్రం ఇలాగే ఉంది. చూడు నా మొడ్డ నీ పూకు నిండుగా ఉంది కదా” అన్నాడు నా తమ్ముడు

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *