అమ్మ, సోదరి, సోదరి మరియు నేను – పార్ట్ 4 68

నా సళ్లు చీకే కొద్దీ నా సళ్లు గట్టి పడుతున్నాయి. హార్డ్ గా తయారవుతున్నాయి.
కాని నాకు మాథ్రం పూకు నాకించుకోడం లో ఉన్న ఆనందం సళ్లు పిసికించుకోడం లోనూ సళ్లు

చీకించుకోడం లోనూ కలగడం లేదు.
“ఒరేయి తమ్ముదూ. సళ్లు పిసికింది చాలు గానీ కాస్త నా తొడల మధ్య మొహం పెట్టరా. నా బుజ్జి ముండ నీ

నాకుడు కోసం తహ తహ లాడి పోతూ ఉంది.” అన్నాను సిగ్గుగా.
“అక్కా అక్కా నీ పూకు నిండా దట్టంగా ఆతులు ఉన్నాయే. నాకడం కష్టం గా ఉంది.” అన్నాడు నా తమ్ముడు
“సారీ రా. మీ బావ గారికి నా పూకు నిండా ఆతులు ఉంటేనే ఇష్టం అందుకని గొరగ లేదు.” అన్నాను
“అక్కా అక్కా మనం తప్పు చేస్తున్నామా. నాకు ఎందుకో భయంగా ఉందక్కా” అన్నాడు నా తమ్ముడు
“భయం సంగతి పక్కన పెట్టు నీకు నా పూకు నాకడం, నా సళ్లు చీకడం నా పూకులో నీ మొడ్డ పెట్టి

దెంగడం ఇష్టమేనా” అని అడిగాను.
“చాల ఇష్టం అక్కా. నీ తొడల మధ్య నే ఉండి పోతానూక్కా. నువ్వు సరే అనాలే కానీ ప్రతి రోజూ నీ పూకు

నాకుతాను. నువ్వు సోఫాలో కూర్చుని ఉంటే నేను కింద కూర్చుని నీ తొడల మధ్య మొహం పెడతాను. నువ్వు కిచెన్

లో నిలబడి వంట చేస్తుంటే నిను కింద కూర్చుని నీ తొడల మధ్య మొహం పెట్టి నీ పూకు నాకుతూ ఉంటాను. నీ

ఇష్టం అక్కా నేను నీ పూకు బానిసను” అన్నాడు నా తమ్ముడు నా పూకు మీద ముద్దులు పెట్టుకుంటూ.

నా

తమ్ముడి మాటలు విని నా మనసంతా ఆనందంతో ఓలలాడింది.
“కానీ ఎవరన్నా చూస్తరేమో అని భయంగా ఉందక్కా” అన్నాడు.
“భయం ఎందుకురా. బయట వాళ్లకు మనం అక్క తమ్ముడు. బెడ్ రూం లో ఇద్దరం బాయి ఫ్రెండ్ గరల్ ఫ్రెండ్ అంతే”

అన్నాను నవ్వుతూ.
“కాదక్కా నువ్వు ఎప్పుడూ నా అక్కవే అక్కా అక్కా అక్కా అంటూ నీ పూకు నాకుతుంటేనే నాకు త్రిల్ల్ గా ఉంటుంది”

అన్నాడు నా తమ్ముదు.
“నా బుజ్జి కొండ నీకు ఎన్ని తెలివి తేటలు ఉననయిరా.నాకూ అంతేరా రాజా” అన్నాను నా తమ్ముడిని గట్టిగా

వాటేసుకొని నా గుండెలకు అదుముకుంటూ.
వాడు ఇంక ఆలస్యం చెయ్య లేదు అలాగే నా తొడల మధ్యకు జారాడు. నా తొడలు విడదీసాడు. నేను వెల్లకిలా

పడుకొని నా కాళ్లు పారజాపాను. నా తమ్ముడు నా పూకు మీద ఉన్న ఆతులను పక్కకు నెట్టాడు. నా పూకు

పెదాలను బాగా విడదీసాడు. నా పూకు మీద వాది మొహం పెట్టాదు. వాడి ఊపిరి నా పూకు లోతట్టు

భాగానికి తగులుతూ ఉంది.
“ఏరా తమ్ముడూ నా పూకు వాసన బాగుందా” అని అడిగాను.
“చాలా బాగుందక్కా చాలా స్వీట్ గా ఉంది నీ పూకు వాసన” అన్నాడు నా పూకు వాసన గట్టిగా పీలుస్తూ.
“నీ కోసం Dov సోప్ తో రుద్ది రుద్ది కడిగానురా నా పూకు” అన్నాను నా తమ్ముడి మొహం నా పూకు మీద

1 Comment

Add a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *