అమ్మ, సోదరి, సోదరి మరియు నేను – పార్ట్ 4 81

నేను నాచేతిని నా తమ్ముడి చేతి మీదపెట్టి నా తొడల మధ్య అదుముకున్నాను.
“ఒరేయి తమ్ముడూ ఆపకురా. అలాగే రుద్దరా నా పూకు మీద ఆతుల్లోకి నీ వేళ్లు పోనిచ్చి గోకరా. సమ్మగా

ఉందిరా రాజా.”అన్నాను
“అక్కా అక్కా నీ సళ్లు కూడాపిసకనా” అని అడిగాడు నా తమ్ముడు
“నీ ఇష్టం రా రాజా.” అన్నాను వాడి చేతి మీద చెయ్యి వేసి నా సళ్ల మీద అదుముకుంటూ.
నా తమ్ముడు తన చేతులను నా పూకు తొడల మీది నుండి బొడ్డు మీదుగా సళ్ల మీదికి తీసుకొని వచ్చాడు.
నవీన్ తన చేతి ముని వేళ్లతో నా సళ్ల ముచికలను నలుపుతున్నాడు నా సళ్లు పిసుకుతున్నాడు. తా తమ్ముడు నా

సళ్లు పిసుకుతుంటే నాకు సమ్మగా ఉంది.ఆనందంతో మూలుగుతున్నాను. వాడి పిసుకుడు తట్టుకోలేక పోతున్నాను
“ఏంటక్కా మూలుగుతున్నావు” అన్నాడు నవీన్.
“ఏమీ లేదురా. నువ్వు ఆపకు. నా సళ్లు పిసుకు.నా పూకు నిమురు. నీ ఇష్టం వచ్చినట్టు చెయ్యి” అన్నాను. నా

తమ్ముడిని నా మీదికి లాక్కున్నాను. వాడు నా మీద బోర్లా పడుకున్నాడు. వాడి రెండు కాళ్లు నా నడుముకు

అటు ఇటు వేసాడు. వాడు నా పొట్ట మీద కూర్చున్నాడు. నేను వాడిని చూచి నవ్వాను. వాడు నా నడుము మీద

కూర్చుని నా సళ్లు పిసుకుతున్నాడు. వాడి నిగిడిన మొడ్డ నా పొట్ట మీద బొడ్డులో అదుముకుంటూ ఉంది. వాడి

మొడ్డ నా పొట్టకు అదుముకుంటుంటే నా పూకులో జిల రేగింది. నా పూకు లోనుండి రసం బొట్టు బొట్టు గా కారుతూ

ఉంది. నా తమ్ముడు నా సళ్లను చపాతీ పిండి పిసికినట్టు పిసుకుతున్నాడు. వీడి పిసుకుడుకు నా సళ్లు బొడ్డు

దాకా జారేట్టు ఉన్నాయి.
“రాజా తమ్ముడూ ఇంకా గట్టిగా పిసకరా. ఇంత కాలం మీ బావ పువ్వులాగా పిసికే వాడు. నీ లాంటి బలమైన

మగాడి చేతులు నా సళ్ల మీద పడలేదు. పిసుకు నీ ఇష్టం గట్టిగా పిసికెయ్యి” అని అరిచాను.
నా తమ్ముడు రెండు చేతులతో నా సళ్లు పిసుకుతుంటే నేను మాథ్రం ఎందుకు ఊరుకోవాలని నా రెండు చేతులతో నా

తమ్ముడి మొడ్డను పట్టుకున్నాను. నా రెండు అరి చేతుల మధ్య నా తమ్ముడి మొడ్డను పెట్టి కవ్వం తొ

చిలికినట్టు చిలుకుతున్నాను.

“అక్కా అక్కా నాకు కారి పోతుందక్కా నువ్వ్ అలా నా మొడ్డను రుద్దుతుంటే” అన్నాడు నా తమ్ముడు
“ఒరేయి లంజా కొడకా, నీ మొడ్డ లో నుండి రసం కారిస్తే చంపుతా. ఆపుకో” అన్నాను వాడి మొడ్డ ను గట్టిగా

పత్తుకొని.
నాకు నా తమ్ముడిని చూస్తుంటే ఎంతో ముద్దుగా ఉంది. నేను నా రెండు చేతులతో వాడి మొహాన్ని పట్టుకొన్నను. నా

1 Comment

Add a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *