అమ్మ, సోదరి, సోదరి మరియు నేను – పార్ట్ 4 68

మొడ్డ కన్నా రెండింతలు ఉంది. వీడికి ఇంత పొడుగు ఇంత లావు మొడ్డ ఎలా వచ్చిందో నాకు అర్ధం కాలేదు. మా

అమ్మ మా నాన్నతో కాకుండా వేరే మూరెడు పొడుగు మొడ్డ కల వాడితో దెంగించుకొంటే నా తమ్ముడు

పుట్టాడా అని అనుకొని నవ్వుకున్నాను.
“ఏరా తమ్ముడూ నీ ది మొడ్డా లేక గాడిద లవడా నా. ఇంత పొడుగు ఇంత లావు ఉంది ఏమిట్రా బాబూ. నీ మొడ్డ

నా పూకులో పెడితే నా పూకు చినిగిపోవడం ఖాయం” అన్నాను నవ్వుతూ
“అక్కా అక్కా ఏంటమ్మా నా మొడ్డకు దిష్టి పెడుతున్నావు” అన్నాడు నా ముద్దుల తమ్ముడు మొడ్డ ఊపుకుంటూ.
“ఏమిట్రా రాజా” అన్నాను వాడి మొడ్డ వంక ప్రేమగా చూస్తూ
“అక్కా అక్కా నీ ఒళ్లూంతా ఒక్క సారి తడుముతానే నీ ఒళ్లంతా ముద్దులు పెట్టుకుంటానే అక్క. అక్కా ఎంత

బాగున్నావే అక్కా. నిన్ను ఇలా చూస్తుంటే నాకు మొడ్డ చూడు ఎలా ఎగిరెగిరి పడుతూ ఉందో” అన్నాడు నా ముద్దుల

తమ్ముడు తన మొడ్డను చేత్తో పట్టుకొని ఊపుకుంటూ.
“నీ ఇష్టం రా రాజా. మీ బావ మూడు రోజులకు కానీ రాడు ఈ మూడు రోజులు నేను బట్టలే వేసుకొను. నీ

ఇష్టం వచ్చినట్టు ముద్దులు పెట్టుకో” అన్నాను
నేను వాడి చేతిని తీసుకొని నా పూకు మీద అదుముకున్నాను. వాడి చెయ్యి వేడిగా ఉంది. అప్పటికే నా పూకులో

రసం ఊరింది.
నా తమ్ముడు తన చేతి వేళ్లతో నా పూకు మీద తడుముతున్నాడు. వాడు తన వేళ్లతో నా పూకు చీలిక మీద

రుద్దుతున్నాడు. నాకు ఒళ్లు జలదరించింది. పరాయి మగాడి చెయ్యి నా పూకు మీద పడటం అదే మొదటి సారి. నా

మొగుడు ఎప్పుడూ నా పూకు మీద చెయ్యి పెట్టి నిమర లేదు. రావడం రావడం నా మీద ఎక్కి, తొడలు పగల దీసి

తన మొడ్డను నా పూకులో దోపి గబా గబా నాలుగు ఊపులు ఊపి కార్చుకొడం తప్ప ఇలా బులిపించడం నా

ఇలా బులిపించడం నా

మొగుడికి తెలియదు. నేను కూడా చాలా సార్లు నా చేతిని నా పూకు మీద పెట్టుకొని తడుముకున్నాను. రుద్దు

కున్నాను. కానీ ఇంత ఆనందం కలగలేదు. ఇప్పుదు నా తమ్ముడు తన చేతి వేళ్లనునా పూకు మీద పెట్టి

గీరుతుంటే ఒళ్లంతా పులకరించి పోతోంది.

1 Comment

Add a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *