అమ్మ, సోదరి, సోదరి మరియు నేను – పార్ట్ 4 72

నాకు ఆతులు గొరగాలంటే బాధకం. అందుకని అలా వదిలేసాను. పాపం మా ఆయన నా ఆతులను అటు ఇటు నెట్టి తన మొడ్డను పూకులో దోపుతాడు. మా ఆయనకు నా పూకు నాకే అలవాటు లేదు. అందుకని నాకు కూడా నా పూకు మీద ఆతులను గొరుక్కోవాలని interest లేదు.
నా తమ్ముడు తన తల నా పూకు మీద పెట్టి గట్టిగా వాసన పీల్చాడు
“అక్కా అక్కా నీ పూకు వాసన చాలా ఘాటుగా ఉందే” అన్నాదు నా పూకు మీద ఆతులు లో వేళ్లు పెట్టి గీరుతూ.
“అబ్బా నా పూకు వాసన తరువాత చూద్దువు లేరా. ముందు నా నైటీ విప్పెయ్యి చిరాకుగా ఉంది.” అన్నాను

మీరు అడిగిన ప్రశ్న చాలా మందిని వేధిస్తున్న ప్రశ్న.
మీరు ధైర్యం చేసి అడిగారు.
మానము అనే పదము chastity అంటారు. కాబట్టి అది స్త్రీ ల మర్మ అవయవమునకు మారు పేరు కానీ అసలు పేరు కాదు. అసలు సరి అయిన పదము ఉపస్థు. ఇంక తెలుగులో దానినే పూకు అంటారు. పూకు అనేపదము ఎలా వచ్చిందో చెబుతాను. ఆడ వాళ్ల ఉపస్థు పుష్పము లాగా ఉంటుంది. మీరు రెండు నిలువు పెదాలు విడదీసి చూస్తే గులాబీ పుష్పము లాగా ఉంటుంది. అందుకే ఆడ వాళ్లు సమర్త అయితే పుష్పవతి అయినది అంటారు. అంటే పుష్పము వికసించినది అని అర్ధము. పుష్పము అనేది sanskrit పదము. దానికి తెలుగు పదము పువ్వు. లేక పూవు. ఈ పూవు అనే పదము మన నోళ్లలో రూపాంతరం చెంది పూకు అయింది. అంతే కాని పూకు అనే పదము బూతు పదము కాదు. పూవు అనే పదానికి రూపాంతరము. ఇందాక చెప్పినట్టు ఉపస్థు అనే పదము సరి అయిన పదము. కొన్ని ప్రాంతాలలో పూకును కుత్త అని కూడా అంతారు. కుత్తే అంటే ఆడ కుక్క అని పేరు. bitch ఎక్కువగా చెదు తిరుగుళ్లు తిరిగే ఆడ వాళ్లను bitch అనడం మనం వింటున్నాము. bitch అంటే హిందీ లో కుత్తే. ఆడ వాళ్లకు ఉన్న అవయవము ను కుత్త అనడం మామూలు అయి పోయింది. కుత్తే అనే హింది పదం నుండి కుత్త అనే బూతు పదం వచ్చింది. అంతే కానీ కుత్త అనేది బూతు కాదు. కేవలము రూపాంతరము.

అలాగే మగాళ్లకు కూడా ఉన్న జనన అంగము పేరు sanskrit లో మేఢ్రము. అంటారు. దానిని వత్తులతో పలక లేక అది అందరి నోళ్ల రూపాంతరం చెంది మొడ్డ అయింది. తెలుగు లో ఉన్న మొడ్డ అనే పదం sanskrit పదం మేఢ్రము నకు వికౄతి పదము. అంతే కానీ బూతు పదం కాదు.

ఇంక incest గురించి అడిగారు. మన దేశం లో అమ్మ కొడుకు incest ఉందో లేదొ చెప్పడం కష్టం. ఎందుకంటే ఎవరూ చెప్పుకోరు. కాని నాకు ఉన్న ఒక friend ఒక్కాయన తన id అమ్మకుమొగుడు అని పెట్టు కున్నాడు. తన అమ్మను నన్న వదిలేస్తే ఆమెకు సేవ చేసుకుంటున్నాడు. అన్ని సేవలతో పాటు ఈ సేవ కూడా చేస్తున్నాడు. అని నాకు చెప్పాడు. కాబట్టి ఇది జరిగి ఉండవచ్చు. మీకు ఒక ఉదాహరణ చెబుతాను. ఒక అమ్మాయి 18 ఏట పెళ్లి అయింది. 19 లో ఆమెకు కొడుకు పుట్టాడు. వాడికి 19 వచ్చేటప్పటికి ఈమెకు 39 ఉంటాయి. ఆ సమయంలో ఆమెకు భర్త పోయాడు. తల్లి కొడుకు మంచి యవ్వనంలో ఉంటారు. ఒకే ఇంట్లో ఉంటారు. ఒంటరి తనం. ఇలాంటి పరిస్తితుల్లో incest జరిగే అవకాశం ఉంది. కాని ఆడ వాళ్లకు sentiment పాపం పుణ్య, స్వర్గం, నరకం, దేవుడు, ఇవన్నీ ఎక్కువగా ఫీల్ అవుతుంటారు. కాబట్టి సాధారణంగా ఇలాంటి తప్పు చెయ్యరు. కాబట్టి తల్లి కొడుకుల సంబంధం దాదాపు అసంభవము. అని చెప్పవచ్చు. అసంభవాన్ని సంభవం చెయ్యడం మన యువతకు అలవాటు. మనం చెయ్య లేని పని హీరో మహేష్ బాబు చేస్తే చప్పట్లు కొట్టి ఈల వేసి గోల చేస్తాము. అలాగే నిజ జీవితంలో మనం చెయ్య లేని mom son incest sex ను కధల్లో చదివి తౄప్తి పడుతున్నాము. నాకు చాట్ లో కలిసే కుర్రాళ్లు 90 శాతం mom son incest అంటే ఇష్టం ఉన్న వాళ్లె. అందరికీ అమ్మ మీద fantasy ఫీల్ అవుతుంటారు. అమ్మను దెంగినట్టు ఊహల్లో అనుకుంటూ ఉంటారు. ఇప్పుడు internet, literotica, exbii, indian sex stories వీటి పుణ్యమా అని అమ్మ కొడుకు సెక్స్ కధలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. a click away. ఒక మేకను పట్టు కొని పది మంది కుక్క అంటే అది నిజంగా కుక్కేమో అని భ్రమ పడటం మనం చిన్నప్పుడు చదువుకున్నాము. ఇలాగ ఈ అమ్మ కొడుకుల దెంగించుకొనే కధలు చదివి చదివి అది నిజమేమొ అని భ్రమ కలగడం సహజం. ఆ భ్రమలోనె ఉండటం మంచిది కానీ కధలు చదివి practicals చెయ్యడానికి ప్రయత్నించడం ఇంటికి ఒంటికి మంచిది కాదు.
మదన్మోహన్.

నిప్పు లేనిదే పొగ రాదు అని సామెత. అతని భార్య అంత wild allegation చెయ్యాల్సిన అవసరంలేదు. divorce తీసుకోడానికి లక్ష కారణాలు ఉంటాయి. కాని అమ్మను దెంగుతున్నాడు అనే కారణం చూపింది అంటే ఎంతో కొంత నిజం ఉండి ఉంటుంది. మీరు orthodox, family type అన్ణారు. ఎంతో orthodox ladies కూడా సెక్స్ లో విచ్చలవిడిగా ఉండే వాళ్లు చాలా మంది ఉన్నారు. పైగా విడో.కాబట్టి నిజం ఉండవచ్చు. ఉండకపోవచ్చు. అమ్మతో చనువుగా ఉండి, అమ్మకు కాళ్లు పిసుకుతూ తొడల దాకా చేతులు పోనిస్తూ ఉంటే ఆయన భార్య అపార్ధం చేసుకోవచ్చు. ఏదైనా అయి ఉండవచ్చు. కాని ఆయన భార్యకు ఆ ఆలోచన రావడమే కొంత అనుమానానికి దారి తీస్తుంది
మదన్మోహన్

మీరు చెప్పిన దాంట్లోనే క్లూ దొరికింది. అతను తన అమ్మను స్కూటర్ మీద తిప్పుతున్నాడు. సినిమాలకు తీసుకెళుతున్నాడు. క్లోజ్ గా ఉంటున్నాడు. ఇవన్నీ భార్యతో చెయ్యాల్సిన పనులు. కాని తల్లితో చేస్తున్నాడు. చూచే వాళ్లకు ముఖ్యంగా భార్యకు ఏమనిపిస్తుంది. అనుమానం రాదా. నాకు తెలిసిన ఆయన ఒకడు ఉన్నాడు. ఇక్కడ అమ్మ అయితే అక్కడ చెల్లెలు. అతనికి చెల్లెలు అంటే వల్ల మాలిన ప్రేమ. అభిమానం. ఈ మాదిరే చెల్లిని స్కూటర్ మీద తిప్పే వాడు. సినిమాలకు తీసుకెళ్లె వాడు. ఉదయం సాయంత్రం చెల్లి ఇంట్లో కూర్చుని వచ్చే వాడు. అన్నీ చెల్లికి చెప్పి చేసే వాడు. భార్యతో అసలు సంప్రదించే వాడు కాదు. ఆయన భార్యకు అనుమానం వచ్చింది.కానీ మనసులోనె దాచుకుంది. నాకు తరువాత తెలిసింది ఏమిటంటే అతను చెల్లెలును దెంగుతున్నాడు అని. ఇది నేను కళ్లారా చూసిన నిజం. ఆఖరుకు కానీ కట్నం లేకుండా చెల్లి కూతురికి తన కొడుకు ఇచ్చి చేసాడు. ఇప్పుడు వాళ్లు విడి పోయారు. కాబట్టి అనుమానాలకు అనేక కారణాలు ఉంటాయి. ఆ చెల్లెలు కూడా పూజలు పునస్కారాలు చేస్ల్తుంది. అన్నయ్యతో దెంగించుకుంది. పై కి కనపడే వి అన్నీ నిజం కాదు. మనసుల్లో మర్మం నీళ్లలో లోతు తెలియదు అంటారు. నా మటుకు నేను నా అక్కను, చెల్లిని, ఒదినను, పెద్దమ్మ కూతురిని, దెంగాను. మేనకోడలి కూతురు సళ్లు పిసికాను. పూకు నాకాను. కానీ పైకి నేను అలా కనపడను. చాలా orthodox గా ఉంటాను. కాబట్టి పైకి కనపడే దాన్ని బట్టి మనం నిర్ధారించలేము. నాతో చాట్ చేసే కుర్రాళ్లు చాలా మంది అమ్మను దెంగలని కొరిక ఉన్న వాళ్లే. కాని బయటకు sincere గా ఉంటారు. ఇవన్నీ అంతరంగాలు. బయటకు కనపడవు.
మదన్మోహన్

1 Comment

Add a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *