అమ్మ, సోదరి, సోదరి మరియు నేను – పార్ట్ 4 80

వాడికీ ధర్యం వచ్చినట్టుంది. వాదు నా నైటీ ని నా నడుము దాకా లేపాడు. నా గజ్జల దాకా చేతులు పోనిచ్చి మర్ధనా చేస్తున్నాదు.

వాడి నుదుటి మీద చెమతలు పట్టినట్టు ఉన్నాయి. వాడి చూపు మాథ్రం కనపడీ కనపడ ఉన్న నా పూకు మీదనే ఉంది. వాడు నా నైటీ ని కొంచెం కొంచెం గా పైకి జరుపుతున్నాడు. నా పూకును బాగా చూడాలని ట్రై చేస్తున్నాడు. నాకు వాడి అవస్థ చూసి నవ్వు వస్తూ ఉంది. గురుడు దారి లొ పడుతున్నాడు అనుకున్నాను. కాని అంథ సులభంగా వాడికి నా పూకు చూపిస్తే ఎలా. అందుకని నా చేతులతో నా పూకు మీద నైటీని అదుముకున్నాను. నాతొడలు మాత్రం వాడికి కనపడేట్టు నా నైటీ ని adjust చేసుకున్నాను.

ఇదంతా చేస్తున్నప్పుడు నాకేమీ తెలియనట్టు కళ్లు మూసుకొని మూలుగుతున్నాను. వాడు నా తొడల మీద మర్ధనా చేస్తున్నాడు. నేను కళ్లు తెరిచాను.
“అక్కా అక్కా ఎలా ఉందక్కా. నొప్పి పోయిందా” అని అడిగాడు. “thanks రా తమ్ముడూ. చాలా బాగా మర్దనా చేసావు.” అన్నాను.
వాడు నా మెత్తటి తొడలను వదలడం లేదు. నా తొడల మీద తన చేతులతో నిమురుతున్నాడు. నా తమ్ముడు అలా నా తొడల మీద నిమురుతుంటే నాకు పూకులో రసం కారుతూ ఉంది. అందుకని నా నైటీ ని నా పూకు మీద అదుముకుంటున్నాను.
ఇదంతా జరుగుతున్నప్పుడు నేను ఓరకంటితో వాడి లుంగీ వంక చూసాను. తమ్ముడి మొడ్డ బాగా లేచినట్టుంది. ఇనప రాడ్ లా నిక్క పొడుచుకొని ఉంది. వాడు కట్టుకున్న లుంగీ లో నుండి బయటకు తన్నుకొస్తోంది. పాపం వాడి మొడ్డను నా కంట పడకుందా ఒక చేత్తో లుంగీ పై నుండి అదుముకుంటున్నాడు.

నేను మా అక్క
“అక్కా అక్కా ఇంకా నొప్పిగా ఉందా నొప్పి తగ్గిందా” అని అడిగాడు నా తమ్ముదు.
“పర్లేదురా.కొంచెం తగ్గింది.” అన్నాను.
“అక్కా నీ కాళ్లు తొడలు massage చెయ్యనా అక్కా” అని అడిగాడు తమ్ముదు. వాడికి కూడా నా తొడలు వదలడం ఇష్టం ఉన్నట్టు లేదు.నాకు కూడా నా తమ్ముడి తో తొడలు పిసికించుకోవాలని ఉంది. అందుకని “సరే రా కాసేపు నా కాళ్లు పిక్కలు తొడలు పిసకరా హాయిగా ఉంది” అన్నాను.
ఇప్పుడు బాగా కండ బట్టిగా నా తొడలు వాడికి కనపడుతున్నాయి. నేను కావాలనే నా నైటీ తో నా తొడలను కప్పు కోలేదు. కానీ నా పూకు మీద మాత్రం నైటీ ని కప్పుకున్నాను. అంత తొందరగా వాడికి నా పూకు ఇచ్చేస్తే ఎలాగా. అనుకున్నాను.
నా తొడలు చూస్తుంటే వాడికి సిగ్గేసిందేమో వాడు నైటీని నా తొడల మీదికి లాల్గుతున్నాడు.
“తమ్ముడూ అలాగే ఉండనీరా. కాస్త తొడలకు గాలి తగులుతూ చల్లగా ఉంటుంది.”అన్నాను వాడి వంక చూసి నవ్వుతూ.
“అది కాదే అక్కా నీ తొడలు…….” అని ఏదో చెప్ప బోయాడు
“ఏమయిందిరా నా తొడలకు” అన్నాను.
“ఏమీ లేదక్కా నీ తొడలు చూస్తుంటే నాకు ఏదో గా ఉంది” అన్నాడు సిగ్గు పడుతూ నవీన్.
“ఎందుకురా…..నా తొడలు బాగా సెక్సీ గా కనపడుతున్నాయా. నా తొడలు పిర్రలు చూసి బాగా tension పడుతున్నావా. ఏమీ పర్లేదురా. నేను నీ అక్కనేగ. నాతో బాగా ఫ్రీ గా ఉండు. అయినా ఇక్కడ ఎవరూ లేరుగా. నువ్వు నేను మనం ఇద్దరమేగా” అంది అక్క.
“అవునక్కా నాకు కొంచెం tension గానే ఉంది. ఎందుకంటే నేను ఇప్పటి దాకా వయసు లో ఉన్న ఆడ వాళ్ల తొడలను పిర్రలను బట్టలు లేకుండా naked గా చూడ లేదు. ఎవో సెక్స్ పుస్తకాలలో తప్ప.” అన్నాడు తమ్ముదు.

“బుక్స్ లో నే ఎందుకురా. నా తొడలు చూడు బాగా బలిసి కండ పట్టి ఉన్నాయో. మనలో మనకు ఏముందిరా. ఇద్దరం చాలా frank గా ఉందాము. నువ్వు ఏమీ tension పడకు. ఉండు నాకు ఒక idea వచ్చింది.” అన్నాను.
“ఏమిటక్కా ఆ idea” అన్నాడు నా తమ్ముడు.
“ఏమీ లేదురా. ఇలా నా నైటీ ని కొంచెం కొంచెం పైకి ఎత్తడం కన్నా పూర్తిగా తీసెయ్యి. హాయిగా ఉంటుంది. నాకూ ఫ్రీ గా ఉంటుంది. నా శరీరం మొత్తం nude గా బట్టలు లేకుండా నువ్వు చూడొచ్చు.మీ అక్కను బట్టలు లేకుండా చూస్తే తప్పు లేదు

మీ అక్కను బట్టలు లేకుండా చూస్తే తప్పు లేదు లేరా. నా నైటీ ని విప్పదీసి నన్ను పూర్తి naked గా చూదు” అన్నాను వాడిని రెచ్చగొడుతూ.
“అక్కా అక్కా నేను నిన్ను పూర్తిగా nude గా చూదాలని అనుకోలేదే. బుక్స్ లో నే చూసాను అన్నాను” అన్నాడు నవీన్.
“ఏమీ పర్లేదురా. నేను నీ అక్కనేగా చూస్తే తప్పు లేదులే. నీకు వయసు వచ్చింది కదా. అమ్మాయిలను nude గా చూడాలని ఉంటుంది. ఎవరినో దొంగతనంగా చూచే కంటే నీ అక్కను కదా నన్ను చూదు. తప్పే ముంది. relax అవ్వు. నేను చెప్పినట్టు చెయ్యి. నా నైటీ ని పూర్తిగా విప్పెయ్యి. ఒరేయి తమ్ముడూ నీ కో మాట చెప్పనా. ఇందాకటి నుండి నీ లుంగీ లో ఎత్తుగా ఉండటం చూస్తున్నానురా. అందుకనే నీకు పూర్తిగా చూపిద్దామని అనుకున్నాను. ఇంకా ఆలల్స్యం ఎందుకు. నా నైటీ ని లాగెయ్యి. మనం ఇంకా ఎన్నో విషయాలు frank గా మాట్లాడుకోవాలి.” అన్నాను నా తమ్ముడి లుంగీ లో ఎత్తుగా ఉన్న ఉబ్బు వంక చూస్తూ. నా అంచనా ప్రకారం నా తమ్ముడి మొడ్డ 9 అంగుళాలు పైనే ఉంటుంది.
ఇప్పటికి నవీన్ గాడికి భయం తగ్గినట్టుంది.
“OK అక్కా అలాగే నీ నైటీ విప్పేస్తాను” అన్నాడు.
“ఉమ్మ్మ్ నీ ఇష్టం రా” అన్నాను చేతులు పైకి ఎత్తుతూ.
నున్నగా గొరిగిన నా బలిసిన చంకల వంక చూస్తున్నాడు నా ముద్దుల తమ్ముడు
నాకు చంక నాకించుకోవడం ఎంతో ఇష్టం. మా ఆయన నాకడు. కనీ సం తమ్ముడి తో నైనా ఆ ముచ్చట తీర్చుకోవాలని ఆశ.
నా తమ్ముడు నా తొడల మీద చేతులు వేసి నిమురుతూ నా సళ్ల వంక నా చంకల వంక ఆశగా చూస్తున్నాడు.
నా తమ్ముడు నా నైటీ ని కొంచెం కొంచెం పైకి జరుపుతున్నాడు.
“అక్కా అక్కా నీ పిర్రలు కొంచెం ఎత్తవే” అన్నాడు. నేను నా నడుకు పైకి ఎత్తాను. నవీన్ నా నైటీ ని నా పిర్ర ల కింది నుంది పైకి లాగాడు. వాడి కి నా పూకు కనపడింది. నా పూకు వంక ఆశగా చూస్తూ నేను వేసుకున్న నైటీని పైకి లాగుతున్నాడు నా తమ్ముడు
నా పూకు మీద నల్లటి ఆతులు దట్టంగా ఉన్నాయి.

1 Comment

Add a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *