అమ్మ, సోదరి, సోదరి మరియు నేను – పార్ట్ 4 68

తమ్ముడు తనను ఊహించుకుంటూ “అక్కా అక్కా రాధా ఉమ్మ్మ్ ఇస్స్ హా” అంటూ మొడ్డ కొట్టుకోడం రెండు మూడు సార్లు చూచింది. అక్క తమ్ముదు ఇద్దరూ మంచి అవకాశం కోసం ఎదురు చూస్తున్నారు.
(ఇప్పటి దాకా అక్క తమ్ముడు introduction అయింది. ఇంక నుండి రాధ తన కధ చెప్పినట్టు రాస్తాను. అప్పుడే బాగా కిక్ ఉంటుంది.)

మా ఆయన ఊరెళ్లాడు. మూడు రోజులు రాడు. ఈ మూడు రోజుల్లో తమ్ముడిని బాగా ఆట పట్టించాలని బాగా ఎంజాయి చెయ్యాలని అనుకున్నాను. మొగుడు ఊళ్లు పట్టుకొని తిరుగుతుంటే బయట వాళ్లతో దెంగించుకొంటే పరువు పోతుంది. ఇంట్లో తమ్ముడు అయితే రంజు. మా త్రిల్ల్ గా ఉంటుంది. పైగా ఎవరూ అనుమానించరు.పైగా వాడూ నేనూ same age కాబట్టి lovers మాదిరి ఉంటుంది. కాలేజీ రోజుల్లో ఎటూ love affairs లేవు. ఇప్పుడన్నా. పైగా ఎల్లుండి valentines day రెండూ కలిసి వచ్చాయి అనుకున్నాను. తమ్ముడిని ఆట పట్టించడం మొదలెట్టాను.
కాని లోలోపల కొంచెం భయంగానే ఉంది. ఇది బెడిసి కొడితే పాపం తమ్ముడు బెదిరి పోతాడు. మహా అయితే నాలుగు రోజులు మాట్లాడదు. అంతే కదా అని లైట్ తీసుకున్నాను.

ఆ రోజు సుక్రవారం. తలంటి స్నానం చేసాను. నైటీ వేసుకున్నాను. లోపల ఏమీ వేసుకోలేదు. మామూలుగా అయితే లోపల పాంటీ బ్రా వేసుకుంటాను. ఈ రోజు మాత్రం అవి కూడా వేసుకోలేదు . పల్చటి నైటీ మాత్రం వేసుకున్నాను. మెడలో మంగళ సూత్రం చేతికి గాజులు మాత్రమే ఉన్నాయి. అద్దంలో చూచుకున్నాను. నా ఎత్తైన సళ్లు నైటీ లో ఊగుతున్నాయి. నా మంగళ సూత్రం నా సళ్ల మధ్య వేలాడుతూ ఉంది.

తమ్ముడు ఇంకా నిద్ర లేచినట్టు లేదు. వాడు కుంభ కర్ణుడి brother. ఓ పట్టాన లేవడు. వాడిని లేపాలంటే ఒకటే మార్గం. నా ఆలోచనకు నాలో నేనే నవ్వుకున్నాను. పక్కనే ఉన్న ఒక బిందె, రెండు చెంబులు కింద పడేసాను. అమ్మా అని పెద్దగా అరిచాను. నేల మీద పడ్డట్టు కింద పడుకున్నాను. నా తొడలు పట్టుకొని అమ్మా అమ్మ అబ్బా అంటూ మూలుగుజ్తున్నాను.

బిందెల శబ్దం నా అరుపులు విన్న తమ్ముడి నిద్ర ఎగిరి పోయింది.”అక్కా అక్కా ఏమయిందే అక్కా” అంటూ పరుగెత్తుకుంటూ కిచెన్ లోకి వచాడు. నేల మీద పడి ఉన్న నా పక్కనే కూర్చున్నాడు. నేను నా నైటీని నా తొడల దాకా పైకి ఎత్తి మూలుగుతున్నాను. తమ్ముడు నా నిగ నిగ లాడే తొడల వంక చూస్తున్నాడు.

నేను తమ్ముడి మెడ చుట్టూ చేతులు వేసి “అబ్బా తొడల దగ్గర పట్టేసిందిరా. నొప్పిగా ఉందిరా” అంటూ వాడి గుండెల్లో మొహం దాచుకున్నాను.
“అక్కా అక్కా నొప్పి ఎక్కడే” అన్నాడు తమ్ముదు.
“నా తొడల దగ్గర నొప్పిగా ఉందిరా. కాస్త మూవ్ రాయరా. నొప్పి తట్టుకోలేక పోతున్నాను” అన్నాను ఏమీ తెలియనట్టు.
“అలాగే అక్కా” అంటూ వాడు పైకి లేచి మూవ్ తీసుకొని వచ్చాడు.
వాడు వచ్చే లోపల నేను నేల మీద వెల్లకిలా పడుకున్నాను. నా కాళ్లు కిచెన్ డోర్ గా పెట్టి పడుకున్నాను.నా కాళ్లు రెండూ పార జాపాను. నా నైటీ ని మోకాళ్ల దాకా ఎత్తాను. లోపల పాంటీ లేదు

కాబట్టి నా తమ్ముడు కిచెన్ డోర్ దగ్గర నిలబడితే నా పూకు వాడికి కనపడుతుంది. అమ్మా అబ్బా అంటూ మూలుగుతున్నాను.
ఇంతలో వాడు వచ్చాడు నా వంక చూచాదు. నా పూకు వాడికి కనపడినట్టుంది.వాడి lungee ముందు భాగం ఎత్తుగా ఉంది. అసలే మగాళ్లకు morning erection ఉంటుంది. పైగా పొద్దుటే నా పూకు దర్శనం. ఇంక చెప్పాలా అనుకున్నాను. గురుడికి బాగా లేచినట్టుంది అని లోలోపల మురిసిపోయాను.
నేను వేసుకున్న నైటీ కి front opening buttons ఉన్నాయి. నేను నవీన్ గాడిని బాగా tease చెయ్యాలని నా నైటీ పై ఉన్న రెండు buttons ఊడ దీసాను. నాబలిసిన సళ్లు సగం సగం బయటకు కనపడుతున్నాయి. నేను ఈ positionలో ఉన్నప్పుడు తమ్ముడు వచ్చి నా పక్కన కూర్చున్నాడు
“అక్కా అక్కా ఎలా ఉందక్కా.” అని అడిగాడు.
“నొప్పిగా ఉందిరా. మూవ్ తీసుకొని రాయరా నొప్పి తగ్గుతుంది” అన్నాను.
“సరే అక్కా” అంటూ నవీన్ మూవ్ తీసుకొని నా కాళ్లకు రుద్దుతున్నాడు.
“అక్కడ కాదు రా, కాస్త పైన. తొడల దగ్గర పట్టేసిందిరా” అన్నాను నా నైటీని పైకి జరుపుతూ.
ఇప్పుడు నా తొడలు సగం సగం కనపడుతున్నాయి. ఇంకొంచెం పైకి జరిపితే నా ఆతుల పూకు వాడికి క్లియర్ గా కనపడుతుంది. నేను ఏమీ ఎరగనట్టు అమ్మా అబ్బా అంటూ మూలుగుతున్నాను.
నేను అనుకొన్నట్టే నవీన్ నా తొడల మధ్య చూస్తూ నా తొడలకు మూవ్ మర్దనా చేస్తున్నాడు. వాడికి ఊపిరి బరువుగా వస్తూ ఉంది. వాడికి నోట మాట రావడం లేదు. అలా నా తొడల మీద రుద్దుతున్నాడు.
“అబ్బా అబ్బ బాగుందిరా. ఇంకొంచెం పైదాకా రుద్దరా నవీన్. హాయిగా ఉందిరా. నీ చెయ్యి తగిలి నొప్పి అంతా పోయిందిరా” అంటున్నాను.

1 Comment

Add a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *