అమ్మ, సోదరి, సోదరి మరియు నేను – పార్ట్ 4 68

“అక్కా అక్కా నా మొడ్డ నీ పూకులో దోపనా అక్కా” అని అడిగాడు నా తమ్ముడు.
“ఓరి వెధవా నీ మూరెడు పొడుగు మొడ్డ నిగడ పెట్టి పూకు మీద రుద్దుతూ అక్కా పెట్టనా దెంగనా అని అడుగుతున్నావా. నీ లాంటి వాడే మెనత్త పూకు లో సగం మొడ్డ దోపి “అయ్యో అత్తయ్యా నువ్వు నా మెనత్తవు కదా నిన్ను ఎలా దెంగాలి” అని అడిగాట్ట. అలా ఉంది నీ కధ” అన్నాను నవ్వుతూ.
“అది కాదక్కా నీకు పెళ్లి అయింది కదా.నీకు కడుపు వస్తే ఎలాగా అని” అని అన్నాడు నా తమ్ముడు.
“అయితే ఏంట్రా నీ మొడ్డతో దెంగి నాకు కడుపు వస్తే అది కూడా మీ బావా account లో పడుతుందిలే. మీ బావ

నాకు తాలి కట్టిన మొగుడైతే నువ్వు నా కుత్త దెంగే రంకు మొగుడివి.” అన్నాను కసిగా
“అయ్యో నేను నీ తమ్ముడిని అక్కా” అన్నాడు వాడు.
“బయటకు నువ్వు నా తమ్ముడివి. బెడ్ రూం లో నా మిండ మొగుడివి. ఒరేయి తమ్ముడూ నా మెడ లో ఉన్న తాలి బయటకు

తీసి మరలా మెడలో వెయ్యి. అసలు మొగుడు మూడు ముళ్లు వేస్తాడు. రంకు మొగుడు మొగుది కట్టిన తాళిని మరలా

మెడలో వేస్తాడు. ఇదే రంకు పురాణం” అన్నాను సరదాగా.
“చీ పో అక్కా నువ్వు మరీనూ” అన్నాడు నా తమ్ముడు.
“నేనూ సరదాగా అన్నాలేరా, అక్కా అక్కా అంటూ దెంగుతుంటే మజాగా ఉంటుంది కానీ ఇలా పెళ్లి చేసుకొని దెంగితే మజా ఏముంటుందిరా. పెల్లి చేసుకున్న మొగుడు ఒకడు ఉన్నాడురా చాల్లే” అన్నాను.
“అక్కా అయితే నేను నీ పూకు దెంగుతున్నాను” అన్నాడు నా తమ్ముడు.
నేను మారు మాట్లాడకుండానా రెండు కాళ్లు పైకి ఎత్తాను. వాటిని నా నా తమ్ముడి బుజాల మీద వేసాను. నా తొడలు విడదీసాను. నా పూకును బంగారు పళ్లెం లా నా తమ్ముడి మొడ్డ ముందు పెట్టాను. నా తమ్ముడు తన మొడ్డను నా పూకు పెదాల మధ్య పెట్టి హుప్ మంటూ ఒక్క సారిగానా పూకులోకి నెట్టాడు. ఆ దెబ్బతో నా తమ్ముడి మూరెడు పొడుగు మొడ్డ నాపూకులో సగం దూరింది.

వాడి మొడ్డ నా పూకు లో నిండుగా ఉంది.; నేనునా పూకు లోపలి కండరాలతో వాడి మొడ్డను గట్టిగా అదిమి

పట్టుకున్నాను. నా తమ్ముడు కూడా తన మొడ్డనుబయటకు లాగి మరలా నా పూకులోకి బలంగా

నెడుతున్నాడు.వాడి బలిసిన మొడ్డ నా పూకులోకి చొచ్చుకుపోతుంటే నా పూకు కూడా బాగా విచ్చుకుంటూ ఉంది.

వాడి మొడ్డ నా పూకులోపలికి బయటకు ఆడుతుంటే నా పూకు కూడా విచ్చుకుంటూ ముడుచుకుంటూ ఉంది.

ఇప్పుడు నా తమ్ముడిమొడ్డ నా పూకులో ఈజీ గా ఆడుతూ ఉంది. నేను నా తొడలను బాగా విడదీసి వాడి మొడ్డ

కు దోవ ఇస్తున్నాను. వాడి మొడ్ద నా పూకులో steady గా ఆడుతూ ఉంది. నా తమ్ముడు నా పూకు పగలేట్టు

దెంగుతుంటే నిమిషాలు గడిచిపోతున్నాయి. నా పూకు మంటెత్తి పోతూ ఉంది. నాకు ఊపిరి భారంగా వస్తూ ఉంది. నా

పూకులో నుండి రసం కారిపోతూ ఉంది. నా పూకు రసం నా తమ్ముడి మొడ్డ చుట్టూ పులుముకుంటూ ఉంది. నా

తమ్ముడుకూడా “అక్కా…………. అక్కా…………. నీ పూకు దెంగా…………. ఎంత బాగుందే నీ పూకు…………. బాగా

టైట్ గా ఉందక్కా…………..నీ పూకు” అంటూ దెంగుతున్నాడు.
“ఒరేయి తమ్ముడూ … ఇంకా స్పీడ్ గా దెంగరా బాగా దెంగు గట్టిగా దెంగు నీ మొడ్డ నా పూకు అట్టడుగున

తగలాల.”అంటూ వాడి దెంగుడుకు ఎదురు కొడుతున్నాను.
వాడు కూడా “అక్కా అక్కా అక్కా” అంటూ దెంగుతున్నాడు
నా తమ్ముడు నా పూకులో వాడి మొడ్డ పెట్టి ఒక్కొక్క పోటు పొడుస్తుంటే నేను పై పై కి జరుగుతున్నాను.
నా తమ్ముడి దెంగుడుతో నా పూకు చెరువు అయ్యేట్టు ఉంది. నా తమ్ముడి మొడ్డ నా పూకు నిండుగా ఉంది. నేను నా

చేతిని కిందికిపెట్టి చూచుకున్నాను. వాడి మొడ్డ నా పూకు నిండుగా ఉండగా ఇంకా కొంచెం బయట మిగిలి ఉంది.

అంత పొడుగు ఉంది నా తమ్ముడి లవడా. అందుకే వాడి మొడ్డ పోటు నా పొత్తి కడుపుకు తగులుతూ ఉంది.
ఇన్నాళు ఇటువంటి దెబ్బ నా పూకులో పడ లేదు అందుకని నా కళ్ల వెంట ఆనంద భాష్పాలు వస్తున్నాయి.నా

ఒళ్లంతా సంతోషంతో వణుకుతూ ఉంది. నా తమ్ముడు నా పైకి ఎక్కి దెంగుతుంటే నా నుదుటి మీద చెమట పడుతూ

ఉంది. నా జుట్టంతా చెదిరిపోయి నా మొహం మీద పడుతూ ఉంది.నేను కూడా రెచ్చి పోయి నా తమ్ముడితో

కుమ్మించుకుంటున్నాను.

1 Comment

Add a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *