అమ్మ, సోదరి, సోదరి మరియు నేను – పార్ట్ 3 59

అమ్మకు నా తొడలు చూస్తుంటేముచ్చట వేసింది.. ఒంగి నా తొడల మీద ముద్దు పెట్టింది. నా తొడలు పిర్రలు బాగా కండ బట్టి బలిసి ఉన్నాయి.
నేను నా షార్ట్ కూడా విప్పెసాను. అమ్మ ముందు నేకేడ్ గా ఉన్నాను. అమ్మ నన్ను బట్టలు లేకుండా చూసి మురిసిపోయింది. నా గుండెల మీద తలపెట్టుకొని నా గుండెలను నాకుతూ ఉంది.
‘”అమ్మా అమ్మా నువ్వు నా పాంట్ జిప్ కిందికి లాగి నా మొడ్డను బయటకు తియ్యవా” అన్నాను
“వామ్మో ఎంటిరా నేను నీ మొడ్డను బయటకు తీసి నలపాలా” అంది అమ్మ తన చేతిని పాంట్ మీది నుండి నా మొడ్డను రుద్దుతూ.
“అవునమ్మా ప్లీజ్ అమ్మా” అంటూ నేను అమ్మ ఒడిలో కూర్చున్నాను.అమ్మ తొడలు నా పిర్రలకు మెత్తగా అదుముకున్తున్నాయి
నా మొడ్డ మీద ఆతులు పల్చగా ఉన్నాయి అమ్మ తన సిటి వేళ్ళతో నా మొడ్డ పైన ఉన్న ఆతులను గీరుతూ ఉంది నాకు సమ్మగా ఉంది .అమ్మ రెండు సెతులతోనా మొడ్డను గట్టిగా పట్టుకొని తన బుగ్గలకు అడుముకుంది. రెండు చేతుల మధ్య నా మొడ్డను పెట్టి రుద్దుతూ ఉంది. అమ్మ నా మొడ్డతో ఆడుకుంటూ ఉంది. నాన్న పోయిన తరువాత అమ్మ మగాడి మొడ్డ చూడ్డం ఇదే మొదటి సారి. ఇప్పుడు మంచి కుర్రాడి లావు పొడుగు ఉన్న మొడ్డ దొరికింది. ఇంకా ఊరుకుంటుందా. తన కాళ్ళ ముందు 9 అంగుళాల మొడ్డ ఎగి రేగిరి పడుతూ ఉంటే తట్టుకోలేక పోతోంది అమ్మ. నా మొడ్డ కొసన ఉన్న లావు పాటి గుండును గట్టిగా పట్టుకొని పిసుకుతూ ఉంది.నా మొడ్డ స్కిన్ వెనక్కు లాగి నా మొడ్డ చిల్లులో వేలు పెట్టి అదుముతూ ఉంది. నా మొడ్డ చూస్తె ఎలాలాటి ఆడ వాళ్ళు అయినా ముద్దులాదాల్సిందే. అలాంటి గత పదేళ్ళు గా మొడ్డ మొహం చూడని అమ్మ నా మొడ్డను వదల లేక పోవడంలో ఆశ్చర్యం ఏముంది.
అమ్మ నా మొడ్డను పట్టుకొని పిసుకుతుంటే నా మొడ్డ లో నుండి ప్రీ క్యుం బొట్టు బొట్టు గా బయటకు వస్తూ ఉంది.
అమ్మ తన మొహాన్ని నా మొడ్డ దగ్గరకు తెచ్చింది. తన నాలుక బయట పెట్టి తన నాలుక కోసతో నా మొడ్డ కొసన ఉన్న చిల్లోలోనుంది బయటకు కారుతున్న నా ప్రీ క్యుం ను నాకుతూ ఉంది.
“ఒరేయి రాజా అబ్బ ఎంత బాగుందిరా.నీ మొడ్డ నుండి కారుతున్న రసం ఏంటో టేస్టీ గా ఉందిరా కన్నా” అంది అమ్మ నా మొడ్డను తన సల్ల కేసి అదుముకుంటూ
అమ్మ అలా నా మొడ్డను ముద్దు ముద్దు గా ముద్దులు పెట్టుకుంటూ నా మొడ్డ రసాన్ని నాలుకతో నాకుతుంటే నాకు త్రిల్లింగ్ గా ఉంది.
మా అమ్మ నామొడ్డను ఒక చేత్తో పట్టుకొని నలిపేస్తూ ఉంది. అమ్మ నామొడ్డను పట్టుకొని నలిపే కొద్దీనా మొడ్డ కూడా రెచ్చి పోతూ ఉంది.మా అమ్మ నా మొడ్డను గట్టి గా పట్టుకొని ముందుకు వెనక్కు ఊపుతూ ఉంది. నాకు మొడ్డ లో నుండి రసంకారేట్టుఉంది. అమ్మ నా మోహాని

రెండుచేతులతో పట్టుకొని దగ్గరకు లాక్కుని నా పెదాల మీద ముద్దులు పెట్టింది. తన నాలుకనా నోట్లో దోపింది. నా నాలుకతో పెన వేసింది.నేను అమ్మ ఎంగిలి జుర్రు కుంటున్నాను. intalO నా మొడ్డ లో నుండి రసం బయటకు చిమ్మింది. నా మొడ్డ అమ్మ సల్లకు ఎదురుగా ఉండటం వాళ్ళ నా మొడ్డ రసం అమ్మసల్లమీద చిమ్మింది. అమ్మ నా పెదాలు ముద్దు పెట్టుకోడం లో బిజీ గా ఉండటం వాళ్ళ నా మొడ్డ లో నుండి రసం బయటకు చిమ్మడం చూడలేక పోయింది. “ఒరేయి అప్పుడే కార్చుకున్నావా. సా రీ రా నీ మొడ్డ లో నుండి రసం చిమ్మిచ్చి కొత్త డం చూడలేదు.” అంటూ అమ్మ నన్ను సోఫా లో నెట్టింది. అమ్మ నా మీద పడుకోండి. అమ్మసళ్ళునా గుండెలకుఅడుముకుంటుంటే నానిగిడినమొడ్డ అమ్మతొడలమధ్యగుచ్చుకుంటూఉంది. నేను అమ్మ ఒకరి కౌగిట్లో ఒకరంనలిపేసుకుంటున్నాము. “అమ్మా అమ్మానువ్వెళ్ళిపోతావా అమ్మా.”అన్నానుఅనుమానంగా. “ఇంకాఏమికావాలిరా.నీకుతృప్తిగాలేదా”అంది అమ్మ నన్నుముద్దులాడుతూ. “లేదమ్మా ఇంకా ఇంకా ఏదో ఏదో కావాలి అమ్మా” అన్నాను. “అది సరే నీ మొడ్డ lO నుండి బయటకు చిమ్మిందే అదేంటి. మామూలుగా నీ మొడ్డ లోనుండి అలా బయటకు చిమ్ముతుండా” అంది అమ్మ అమాయకంగా.”అది

3 Comments

Add a Comment
  1. Chala bagundi story. Continue cheyi…

  2. Bro chala bagundhi plzz apaku …yavaro gurinchi neekendhu maa gurinchi continu chy andhari tharupuna nenu chepthunna…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *