అమ్మ, సోదరి, సోదరి మరియు నేను – పార్ట్ 3 59

ఆ రోజు నుండి శాంత మనసు మనసులో లేదు. కళ్ళు మూసినా తెరిచినా కొడుకు మొడ్డ కాళ్ళ ఎదురుగా కనపడుతూ ఉంది. శాంత శాంత కొడుకు వేరు వేరు రూం లలో పడుకుంటారు.

ఆ రోజు రాత్రి ఏమి అయితే అది అయిందని కొడుకును తన రూం కు పిలిచింది శాంత.

“ఒరేయి రాజా. కాస్త కాళ్ళు పిసకరా. నొప్పులు గా ఉన్నాయి ” అంది శాంత.

సరే అమ్మా అన్నాడు శాంత కొడుకు రాజా.

శాంత వెల్లకిలా పడుకొంది. రాజా అమ్మ కాళ్ళు తన ఒడిలో పెట్టుకొని పిసుకుతున్నాడు. ముంది పిక్కల దాకా పిసికాడు. నెమ్మదిగా తన చేతిని అమ్మ మోకాళ్ళ పైకి పోనిచ్చాడు. అమ్మ తొడలు మెత్తగా తగిలాయి. శాంత తొడలు లావుగా మెత్తగా ఉన్నాయి. కొడుకు తన తొడలు నిమురుతుంటే శాంత ఒళ్ళంతా పులకరించింది. హా హా అమ్మ ఉమ్మ్ అంటూ సన్నగా మూలుగుతూ ఉంది.

కొడుకు తన కాళ్ళు పిసుకుతుంటే కొడుకు వంక చూసింది. ఇన్నాళ్ళు వాడిని ఒక పసి వెధవ గానే చూసింది. ఇప్పుడు శాంత కళ్ళకు రాజా ఒకమగాడిలా కనపడుతున్నాడు. అప్పటి దాకా శాంత కొడుకు లవడాను చూడలేదు. ఆ రోజో మొట్టమొదటి సారిగా చూడ్డం. ఎ మాట కా మాట. తన కొడుకు మొడ్డ తన మొగుడి మొడ్డ కన్నా రెండింతలు ఉందని అనుకోండి. తానూ వాడి మొడ్డ చూసిన నాటి నుండి వాడి పాంట్ ఎప్పుడూ ఎత్తుగా ఉండటం గమనించింది శాంత.అంటే వాడి మొడ్డ ఎప్పుడూ లేచి ఉంటుందన్న మాట అని అనుకోండి. ఎలాగైనా కొడుకు మొడ్డను తన పూకు నిదా దోపెసుకోవాలని అనుకొంది శాంత. తన సలలను తన తొడలను వీలైనంత గా కొడుకు ముందు ఎక్ష్పొస్ చెయ్య సాగింది.

అమ్మ చేసే పనులు గమనిస్తున్నాడు. రాజా. అమ్మ సలలను తొడలను లొట్ట లేస్తూ చూస్తున్నాడు. పైకి మాత్రం ఏదో చూసీ చూడనట్టు ఉంటున్నాడు. బాత్ రూం లో స్నానం చేసి లంగాను సల్ల పైదాకా కట్టుకొని రాసాగింది. అంటే లంగా డా దాపు తొడల సగం దాకా ఉండేది. వాడి ఎదురు గానే తన లంగాను కిందికి జార్చి పక్కన ఉన్న ఉతికిన లంగా అందుకోనేది. ఈ లోపల తన పూకు పిర్రలు తొడలు కొడుక్కు కాళ్ళ పడేట్టు చేసేది.

అలా నాలుగైదు సార్లు చేసింది శాంత. గా

. కొడుకులో ఏదో మార్పు చూసింది శాంత. కాని శాంత కొడుకు రాజా అమ్మ ఎప్పుడు ఊ అంటే అమ్మ పైకి ఎక్కి తొక్కు దామని చూస్తున్నాడు. ఆ సంగతి శాంతకు తెలీదు. కొడుకు తన కాళ్ళు పిసుకుతుంటే ఇవన్నీ ఆలోసిన్కా సాగింది.

అమ్మా అమ్మా ఇంకా చాలా అమ్మా అన్నాడు రాజా. చాలు లేరా ఇంకా పడుకో అంది శాంత. రాజా తన రూం కు పోబోయాడు.

ఎందుకురా పొద్దు పోయింది కదా. నా పక్కనే పడుకో. అంది శాంత పక్కకు జరిగి

. సరే అమ్మా అన్నాడు రాజా. అమ్మ పక్కనే పడుకున్నాడు.

3 Comments

Add a Comment
  1. Chala bagundi story. Continue cheyi…

  2. Bro chala bagundhi plzz apaku …yavaro gurinchi neekendhu maa gurinchi continu chy andhari tharupuna nenu chepthunna…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *