అమ్మ, సోదరి, సోదరి మరియు నేను – పార్ట్ 3 59

వస్తున్న ధారను చూస్తున్నాను. అమ్మ ఒదిలిన ధార అమ్మ తొడల మీది నుండి కాక్రుతూ అమ్మ తొడల మధ్య

కారుతూ ఉంది.
“అమ్మా అమ్మా నీ పూకు లో నుండి ధార కారుతూ ఉంటే చాలా బాగుందమ్మా చాలాlovelyగా ఉంది”

అన్నాను
అమ్మ వదలడం అయిపోయింది. అమ్మ తన చీరతో తన తొడల మధ్య పూకు మీద అదుముకుంది.
నేను అమ్మను నా వైపుకు తిప్పుకొని అమ్మను గట్టిగా కౌగలించుకున్నాను. అమ్మ మొహం మీద బుగ్గల మీద

పెదాల మీద ముద్దులు పెదుతున్నాను. అమ్మ కూడా నా పెదాల మీద ముద్దులుపెత్తింది.
“అమ్మా అమ్మా నాకు ధార వదలాలని అనిపిస్తూ ఉంది” అన్నాను.
ఇప్పటి దాకా నేను ధార వదిలితే చూచావు. ఇప్పుదు నువ్వు వదులుతుంటే నేను చూస్తాను అంటూ అమ్మ నా

పాంట్ జిప్ ని కిందికి లాగింది. అమ్మ తన చేతిని నా పాంట్ లోపల పెట్టి నా నిగిడిన మొడ్డను బయటకు తీసింది.
నా మొడ్డను ముందుకు వెనక్కు ఊపసాగింది. అమ్మ చేతిలో నా మొడ్డ ఎగిరెగిరి పడుతూ ఉంది.
అమ్మ నా మొడ్డ లో నుండి ధార ఎప్పుడు వస్తుందా అని నా మొడ్డ వంక చూస్తూ ఉంది.

అమ్మ నా మొడ్డ ను చూడ్డం చూసి నాకు చాలా exciting గా ఉంది. “అమా అమ్మా వదులుతున్నాను” అన్నాను.
అమ్మ నా మొడ్డ గత్తిగా పట్టుకొని “వదల్రా రాజా” అంది అమ్మ. నేను మా మొడ్డ లో నుండి ధార వదిలాను.
అమ్మ నా మొడ్డకు ఎదురుగా నిల్చుంది. నేను వదిలిన ధార అమ్మ తొడల మీద పడి కిందికి కకరుతూ ఉంది. అది

చూసి నాకూ చాలా thrilling గా ఉంది. నా మొడ్డను ఎత్తి పట్టుకొని నా మొడ్డను pipe పట్టుకున్నట్టు

అమ్మ తొడల మీద పొత్తి కడుపు మీద పూకు మీద పడేట్టు పట్టుకున్నాను. అది చూచి నేను అమ్మ కిలా

కిలా నవ్వుకున్నాము. నేను షవర్ ఆన్ చేసాను. నేను అమ్మ హాయిగా స్నానం చేసాము. నేను అమ్మ ఒళ్లు రుద్దితే

అమ్మ నా ఒళ్లు రుద్దింది. నేను అమ్మ పూకు తొడలు పిర్రలు సోప్తొ రుద్దాను. అమ్మ నా మొడ్డను పట్టుకొని

సాగదీసింది. ఇద్దరం స్నానం చేసిన తరువాత ఒకరి ఒళ్లు ఒకరం తుడుచుకున్నాము. ఆ టవల్ నేను నడుముకు

కట్టుకున్నాను. అమ్మ కూడా ఒక టవల్ తన సళ్ల పై దాకా కత్తుకుంది. ఇద్దరం బాత్ రూం నుండి బయటకు

వచ్చాము. నేను అమ్మ్ను తీసుకొని బెడ్ రూం కు వెళ్లాను. అమ్మ dressing mirror ముందు నిలబడి తల

దువ్వుకుంటూ ఉంది. నేను వెళ్లి అమ్మ వెనక నిలబడ్డాను. అమ్మ తల ఎత్తి నా వంక చూసింది. “ఉమ్మ్ స్నానం

అయింది ఇప్పుడు ఏమి చేద్దామురా రాజా” అంది అమ్మ. నేను అమ్మ నడుము చుట్టూ చేతులు వేసి అమ్మను నా

దగ్గరగా లాక్కున్నాను.
“అమ్మా అమ్మా నాకు నీ పూకు చూదాలని ఉందమ్మా” అన్నాను నా చేతిని అమ్మ కట్టుకొన్న టవల్ లోకి

పోనిచ్చి అమ్మ పూకు దిమ్మ నిమురుతూ.
“ఇందాకటి నుండి చూస్తూనే ఉన్నావు కదా.ఇంకేమి చూస్తావురా” అంది అమ్మ నవ్వుతూ.

అప్పుడు ఇద్దరం dressing mirror ఎదురుగా నిలబది ఉన్నాము. నేను నా చేత్తో అమ్మ కట్టుకున్న టవల్ ముందు

బాగాన్ని పక్కకు నెట్టాను. అమ్మ ఎడమ తొడ అద్దం లో క్లియర్ గా కనిపిస్తూ ఉంది. అమ్మ తొడ చూడ గానే

నాకు మొడ్డ లేచింది. నా మొడ్డను అమ్మ పిర్రలకు పెట్టి రుద్దుతున్నాను.
“ఏరా రాజా నా తొడ చూడగానే నీ మొడ్డ లేచిందా” అంది అమ్మ.
“అవునమ్మా నీ బలిసిన తొడలు
చూస్తుంటే నా లవడా ఊరుకుంటుందా” అన్నాను అమ్మ్ తొడలు నిమురుతూ
ఇప్పుడు నేను అమ్మ కట్టుకున్న టవల్ రెండు చెంగులు పట్టుకొని పక్కకు లాగాను. ఇప్పుడు అమ్మ రెండు తొడలు,

3 Comments

Add a Comment
  1. Chala bagundi story. Continue cheyi…

  2. Bro chala bagundhi plzz apaku …yavaro gurinchi neekendhu maa gurinchi continu chy andhari tharupuna nenu chepthunna…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *