అమ్మ, సోదరి, సోదరి మరియు నేను – పార్ట్ 3 59

“నేను ఉచ్చ పోసుకోవాలిరా” అంది అమ్మ
“అమ్మా అమ్మా నేనూ బాథ్ రూం కు వస్తానే నె పూకు లో నుండి జుమ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్ అంటూ ఉచ్చ వస్తుంటే చూడాలని ఉందమ్మా” అన్నాను.
“అబ్బ వద్దురా నువ్వు చూద కూదదు” అంది అమ్మ సిగ్గుగా.
“కాదమ్మా నేను చూదాలి” అన్నాను మారాం గా

“అబ్బా అమ్మ ఉచ్చ పోసుకుంటుంటే ఎందుకురా చూద్దం” అంది అమ్మ నన్ను పక్కకు తో తన చీర అందుకుంటూ.
“నా ముద్దుల అమ్మ పూకులో నుండి ఉచ్చ రావడం చూస్తుంటే నాకు ఎంతో ఆనందం కలుగుతుంది అమ్మా” అన్నాను అమ్మ పూకు మీద నిమురుతూ
“ఓరి నీ ఆనందం బంగరం. కానూ నీకు ఇలాంతి కూడా ideas వస్తాయా” అంది అమ్మ
“అంటే నీ వెంట నేను కూడా బాథ్ రూం కు రావచ్చన్న మాట” అన్నాను అమ్మ బుగ్గ్ల మీద ముద్దు పెట్టుకుంటూ
“ఒరేయి నా ముద్దుల రాజా నువ్వు ఏమి చేసినా వద్దు అని చెప్పలేనురా. నువ్వు నా బంగారం.నీ మొడ్డ నా వజ్రం” అంది అమ్మ.
“అయితే అమ్మ బాత్ రూం కు పోదాం పా” అంటూ అమ్మ నడుము చుట్టూ చేయ్యి వేసి నదిపించుకుంటూ అమ్మను బాత్ రూం కు తీసుకెళ్లాను. అమ్మ కూడా నా నడుము చుట్టూ చెయ్యి వేసి నన్ను తన కేసి అదుముకుంటూ బాథ్ రూం కు వచ్చింది.
బాత్ రూం అమ్మ బెడ్ రూం లోఉంది. అమ్మ బెడ్ రూం లోకి వెళ్ల గానే అమ్మ పడుకొనే విసాలమైన బెడ్ కనిపించింది.
“అమ్మా అమ్మా చూదమ్మా ఆ బెద్ మన ఇద్దరినీ రా రా అని పిలుస్తూ ఉందమ్మా” అన్నాను
“ఏమిట్రా అంటున్నావు” అంది అమ్మ.
“నీ బెడ్ అమ్మ నేను ఖాలీ గా ఉన్నాను. మన ఇద్దరినీ రా రమ్మని పిలుస్తూ ఉంది” అన్నాను.
నా మాతలు విని అమ్మ ముసి ముసి నవ్వులు నవ్వుకుంది.
వీదు ఈ రోజు నన్ను దెంగకుండా వదిలేట్టు లేదు అని అనుకొంది
“సరే రా నువ్వు ఈ బెడ్ ను చూస్తూ ఇక్కడే ఉంటావా. నాతో బాత్ రూం కు వస్తావా” అంది అమ్మ.
“అమ్మో నేను వచ్చేస్తున్నా” అంటూ అమ్మ తొ పాటు బాత్ రూం లోకి దూరాను.
అమ్మ వెనకాల నిలబడ్డాను. అమ్మ నడుము చుట్టూ చేతులు వేసి అమ్మ మెడ మీద వాసన చూస్తున్నాను.
నా నిగిదిన మొడ్డ అమ్మ పిర్రల కు గుచ్చుకుంటూ ఉంది. అమ్మకు నా మొడ్డ స్పర్ష తెలుస్తూ ఉంది.
అమ్మ తన చేతులు పైకి ఎత్తి నా మెడ చుట్టూ వేసి నా తలను తన మొహం మీదికి లాక్కుంది.
నేను అమ్మ బుజం మీద నా తల పెట్టాను. అమ్మ పొట్టను చూస్తున్నాను. అమ్మ తను కట్టుకున్న చీరను పైకి లేపింది.

అమ్మ తొడలు కనపడుతున్నాయి. నేను నా చేతిని అమ్మ తొడల మధ్య పెట్టి అమ్మ పూకు నిమిరాను
నేను వెనక నుంది నా చేతులు ముందుకు పోనిచ్చి అమ్మ తొడలు పట్టుకొని “అమ్మా అమ్మా ఇంక పొయ్యమ్మా” అన్నాను.
అమ్మ నిలబడే తన పూకులో నుండి ధార వదిలింది.
అమ్మ పూకు లో నుండి golden shower బయటకు ధారగా వస్తూ ఉంది. జుమ్మ్మ్మ్ అంటూ sound వస్తూ ఉంది

నేను అమ్మను వెనక నుండిపట్టుకొని ముందుకు ఒంగి అమ్మ పూకు లో నుండి ఉచ్చ రావడం చూస్తున్నాడు.

కసి కొద్దీ అమ్మ తొడలు పిర్రలు పిసికేస్తున్నాడు. తన మొడ్డను అమ్మ పిర్రలకు అదిమి పెట్టి రుద్దుతున్నాడు.
అమ్మ నేను వెనక నుండి ఆతురతగా చూడ్డం చూసింది. అమ్మ పూకు లో నుండి ధార కారుతూ ఉంది. అమ్మ

తొడలన్నీ తడిసిపోతున్నాయి.
“ఏరా రాజా ఇదేనా నువ్వు చూదాలి చూదాలి అని అంటున్నది” అంది అమ్మ
అమ్మ తన తొడలు బాగా వెడల్పు చేసి ధార వదిలింది. నేను అమ్మ పూకు లో నుండి జుమ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్ అంటూ

3 Comments

Add a Comment
  1. Chala bagundi story. Continue cheyi…

  2. Bro chala bagundhi plzz apaku …yavaro gurinchi neekendhu maa gurinchi continu chy andhari tharupuna nenu chepthunna…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *