అమ్మ, సోదరి, సోదరి మరియు నేను – పార్ట్ 3 59

“ఒరేయి రాజా నువ్వు too much చేస్తున్నావురా.” అంది అమ్మ.
“ఏమీ కకదులే అమ్మా.” అంటూ నేను అమ్మ వీపు నిమురుతున్నాను.
“ఇంతకూ ఎమి చెయ్యబోతున్నావురా” అంది అమ్మ.
“చూడమ్మా నేను ఏమి చేస్తానో. తొందర పడితే ఎలా” అన్నాను. అమ్మ నడుము మీద చెయ్యి వేసి నిమురుతూ.
నేను అలా అమ్మ నడుము మీద చెయ్యి వేసి నిమురుతుంటే అమ్మ ఆనందంతో మూలుగుతూ ఉంది. నేను అమ్మ లంగా బొందు పట్టుకొని లాగాను. అమ్మ లంగా ఊడి పోయింది.
“ఇస్స్ హా ఏమి చేస్తున్నావురా రాజా” అంది అమ్మ కీచు మని అరుస్తూ.
నేను అమ్మ కట్టుకున్న లంగాను అమ్మ పిర్రల మీది నుండి కిందికి జార్చాను. అమ్మ తన లంగాను కాళ్లతో కిందికి తన్నేసింది.
ఇప్పుదు నాకు అమ్మ బలిసిన తొడలు, అమ్మ గుండ్రటి పిర్రలు కనపడుతున్నాయి. నేను అమ్మ్న పిర్రలను తొడలను నిమురుతుంటే అమ్మ ఆనందంతో మెలికలు తిరిగి పోతూ ఉంది.
ఇప్పుదు అమ్మ ఒంటి మీద కేవలం పాంటీ మాత్రమే ఉంది.

నేను అమ్మ ఎదురు గా పడుకున్నాను. అమ్మ తొడలకు నా తొడలు తగులుతున్నాయి.
నేను అమ్మ కట్టుకున్న లంగా విప్ప గానే అమ్మ ఒళ్లంతా జలదరించింది. ఎప్పుదూ పరాయి మగాడి పక్కన ఒంటి మీద బట్టలు లేకుండా పడుకోలేదు. అమ్మ ఒక కాలి మీద మరొక కాలు పెట్టి రుద్దుకుంటూ ఉంది.
నేను అలాగే కిందికి జారాను. అమ్మ తొడలు పిర్రలు పిసుకుతున్నాను. అమ్మ పిర్రలు పట్టుకొని లాల్గుతున్నను. నా మొహాన్ని అమ్మ తొడలకు పిర్రలకు పెట్టి రుద్దుకుంటున్నాను.
నేను అమ్మ కాళ్ల దగ్గర నుండి తొడల దాకా ముద్దులు పెట్టుకుంటూ వస్తున్నాను. అమ్మ తొడలు నాకుతున్నాను. అమ్మ పిర్రలు నాకుతున్నాను.
“ఒరేయి రాజా ఏమి చేస్తున్నావురా. నాకు పిచ్చెక్కిస్తున్నావురా రాజా” అంటూ మూలుగుతూ ఉంది అమ్మ.
నేను నా మొహాన్ని అమ్మ తొడల మధ్య న పెట్టాను. అమ్మ తొడలు అమ్మ పూకు దిమ్మ మీద ముద్దులు పెడుతున్నాను. అమ్మ పూకు దిమ్మను అమ్మ బలిసిన తొడలను నాకుతున్నాను. అమ్మ పూకు మీద ముద్దులు పెదుతున్నాను. నేను అమ్మ తొడలు విడదీసి అమ్మ గజ్జలలో నాలుక పెట్టి నాకుతున్నాను,.
అమ్మ ఆనందాన్ని తట్టుకోలేక మేము పడుకున్న కార్పెట్ ను గట్టి గా పట్టుకొని మూలుగుతూ ఉంది. అమ్మ ఇంతటి ఆనందాన్ని ఎప్పుడూ పొందలేదు అని అర్ధం అయింది. అమ్మకు తన తొడల లోతుల్లో నుండి ఆనందం తన్నుకొస్తూ ఉంది.
నేను అమ్మ వేసుకున్న పాంటీ మీది నుండి అమ్మ కుత్త మీద ముద్దులు పెడుతున్నాను. అమ్మ పంటీ బాగా తడిసి పోయింది. నేను అమ్మ వేసుకున్న పాంటీ మీది నుండి అమ్మ పూకు నాకుతున్నాను. అమ్మ పూకు పెదాల మధ్య ముద్దు పెట్టుకుంటున్నాను. నేను నా పెదాలతో అమ్మ పూకు పెదాలు విడదీసి నాకుతుంటే అమ్మకు ఇంకా పూకు లో నుండి రసం కారుతూ ఉంది. నేను అమ్మ తడి తడి గా ఉన్న పూకు పెదాలు నాకుతున్నాను. అమ్మ పాంటీ కి అంటుకున్న అమ్మ పూకు రసాలు నాకుతున్నాను.
“ఒరేయి రాజా ఆ పాంటీ తొ ఏమి అవస్థ పడతావు కానీ దానిని కూడా విప్పరా.” అంది అమ్మ.
నేను అమ్మ వేసుకున్న పాంటీని అమ్మ పిర్రల మీదుగా తొడల మీదుగా కిందికి జార్చాను. అమ్మ తన పాంటీని కిందికి తన్నేసింది. ఇప్పుడు అమ్మ ఒంటి మీద నూలు పోగు లేదు.
అమ్మ పూకు ఉబ్బెత్తుగా కనపదుతూ ఉంది.

ఇప్పుడు నేను మా ముద్దుల అమ్మ పూకు తనివి దీరా చూస్తున్నాను.
“అబ్బా అమ్మా ఎంత బాగుందే నీ పూకు….. నా అమ్మ ముద్దుల పూకు…..” అంటూ అమ్మ పూకు మీద పిచ్చి పిచ్చి గా ముద్దులు పెట్టుకుంటున్నాను.
అమ్మ ఆ ఆనందం తట్టుకోలేక కీచుమని అరిచింది.
మళ్లా అమ్మ పూకు దొరుకుతుందో దొరకదో అన్నట్టు నేను అమ్మ తొడలు పిర్రలు పట్టుకొని అమ్మ పూకు మీద ముద్దులు పెట్టుకుంతున్నాను. అమ్మ పూకు దిమ్మను నాకుతున్నాను.అమ్మ తొడలు బాగా విడదీసి అమ్మ పూకును తనివి దీరా చూసుకుంతున్నాను.
అమ్మ పూకు చూస్తుంటే నాకు మొడ్డ వీరంగం తొక్కుతూ ఉంది. నేను నాలుకతో మా అమ్మ పూకు పెదాలను విడదీసాను. అమ్మ కూడా తన పిర్రలు పైకి ఎత్తి తన పూకును నా మొహానికి పెట్టి అదిమింది. మా అమ్మ తన పూకును నా మొహానికి పెట్టి రుద్దింది. తన పిర్రలు అటు ఇటు ఆడిస్తూ ఉంది. నేను అమ్మ తొడల చుట్టూ చేతులు వేసి అమ్మ తొడలను నా చెంపలకు అదుముకుంటున్నాను. అమ్మ పూకు గజ్జలు తొదలు అక్కడా ఇక్కడా అనకుండా నాకేస్తున్నాను., అప్పటికే అమ్మ పూకు లో నుండి రసాలు ధారగా కారుతున్నాయి. అమ్మ నా తలను తన తొడల మధ్య అదుముకుంటూ నా ముద్దులను enjoy చేస్తూ ఉంది.
“ఒరేయి రాజా ఇంక నైనా వదలరా. నా బ్లాడర్ బద్దలు అయ్యేట్టు ఉంది” అంది అమ్మ నవ్వుతూ
“ఎందుకమ్మా లేవడం నా మొహాన పోసెయ్యి.” అన్నాను అమ్మ తొడలు నిమురుతూ.
“చీ ఫో వెధవా. నోర్ముయ్యి. నన్ను బాథ్ రూం కు పోనివ్వు” అంది అమ్మ
మరలా మొదలుకు వచ్చాను
“అమ్మా అమ్మా ఎందుకే బాత్ రూం కు వెళ్ల డం” అన్నాను
“నీకు అన్నీ చెప్పాలా” అంది అమ్మ
“చెప్పమ్మా” అన్నాను

3 Comments

Add a Comment
  1. Chala bagundi story. Continue cheyi…

  2. Bro chala bagundhi plzz apaku …yavaro gurinchi neekendhu maa gurinchi continu chy andhari tharupuna nenu chepthunna…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *