అమ్మ, సోదరి, సోదరి మరియు నేను – పార్ట్ 3 59

“మరి నువ్వు నా ముందు బట్టలు లేకుండా ఉంటావు కదా అమ్మా” అన్నాను అమ్మ తొడలు నిమురుతూ
“నువ్వ్ నా ముద్దుల కొడుకువు.పైగా రాత్రి అంతా నువ్వు నన్ను బట్టలు లేకుండా చూసావు కదరా. నా దగ్గర

ఇంకేముంది దాచుకోదానికి” అంది అమ్మ నా బుగ్గలు ముద్దులు పెట్టుకుంటూ.
తరువాత అమ్మ నా మొహాన్ని తన సళ్ల మీదికి లాక్కుని తన సన్ను నా నోట్లో కుక్కింది.
“అమ్మా అమ్మా ప్లీజ్ అమ్మా నేను నిన్ను పూర్తిగా బట్టలు లేకుండా చూదలేదమ్మా” అన్నాను ముద్దు ముద్దు గా.
“ఓరి నీ యబ్బ. రాత్రి అంతా చూసావు కదరా. ఇంకేముంది రా నాలో నువ్వు చూడ్డానికి” అంది అమ్మ
“అమ్మా అమ్మా నీ ముద్దులు కులికే పిర్రలు నీ కసి పిర్రలు బాగా చూదలేదమ్మా” అన్నాను
“నా పిర్రలు అంత ముద్దు వస్తున్నాయా. అంత్ఘ కసిగా ఉన్నాయా నా పిర్రలు” అంది అమ్మ
“అమ్మా అమ్మా నీ లాంటి పిర్రలు ఎవరికీ లేవమ్మా. నీ పిర్రలు లావుగా గుండ్రంగా బలిసి ఉన్నాయమ్మా. నీ

పిర్రల మీద మొహం పెట్టి రుద్దుకుంటుంటే జన్మంతా నీ పిర్రలను అలా వాటేసుకొని ఉండాలని అనిపిస్తుంది అమ్మా”

అన్నాను అమ్మ పిర్రల మీద చేతులు వేసి పిసుకుతూ.
“నా బంగారు కొండకు నా పిర్రలు అంటే ఎంథ పిచ్చో” అంటూ అమ్మ నన్ను తన దగ్గరగా లాక్కుంది.

“మరి నువ్వు నా ముందు బట్టలు లేకుండా ఉంటావు కదా అమ్మా” అన్నాను అమ్మ తొడలు నిమురుతూ
“నువ్వ్ నా ముద్దుల కొడుకువు.పైగా రాత్రి అంతా నువ్వు నన్ను బట్టలు లేకుండా చూసావు కదరా. నా దగ్గర

ఇంకేముంది దాచుకోదానికి” అంది అమ్మ నా బుగ్గలు ముద్దులు పెట్టుకుంటూ.
తరువాత అమ్మ నా మొహాన్ని తన సళ్ల మీదికి లాక్కుని తన సన్ను నా నోట్లో కుక్కింది.
“అమ్మా అమ్మా ప్లీజ్ అమ్మా నేను నిన్ను పూర్తిగా బట్టలు లేకుండా చూదలేదమ్మా” అన్నాను ముద్దు ముద్దు గా.
“ఓరి నీ యబ్బ. రాత్రి అంతా చూసావు కదరా. ఇంకేముంది రా నాలో నువ్వు చూడ్డానికి” అంది అమ్మ
“అమ్మా అమ్మా నీ ముద్దులు కులికే పిర్రలు నీ కసి పిర్రలు బాగా చూదలేదమ్మా” అన్నాను
“నా పిర్రలు అంత ముద్దు వస్తున్నాయా. అంత్ఘ కసిగా ఉన్నాయా నా పిర్రలు” అంది అమ్మ
“అమ్మా అమ్మా నీ లాంటి పిర్రలు ఎవరికీ లేవమ్మా. నీ పిర్రలు లావుగా గుండ్రంగా బలిసి ఉన్నాయమ్మా. నీ

పిర్రల మీద మొహం పెట్టి రుద్దుకుంటుంటే జన్మంతా నీ పిర్రలను అలా వాటేసుకొని ఉండాలని అనిపిస్తుంది అమ్మా”

అన్నాను అమ్మ పిర్రల మీద చేతులు వేసి పిసుకుతూ.
“నా బంగారు కొండకు నా పిర్రలు అంటే ఎంథ పిచ్చో” అంటూ అమ్మ నన్ను తన దగ్గరగా లాక్కుంది.
అప్పుదు నా నిగిదిన మొడ్డ అమ్మ సళ్లకు అదుముకుంది. నా మొడ్డ స్పర్ష తగిలే సరికి అమ్మ ఒళ్లు జలదరించింది.
ఇదే సందు అని నేను నా పాంట్ జిప్ ని కిందికి లాగాను నా అండర్ వేర్ లో నుండి నా మొడ్డను బయటకు లాగాను.

3 Comments

Add a Comment
  1. Chala bagundi story. Continue cheyi…

  2. Bro chala bagundhi plzz apaku …yavaro gurinchi neekendhu maa gurinchi continu chy andhari tharupuna nenu chepthunna…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *