అమ్మ, సోదరి, సోదరి మరియు నేను – పార్ట్ 2 61

నా పాంట్ ను చీల్చుకొని బయటకు రావాలని తహ తహ లాడు తూ ఉంది. అమ్మ కూడా తన సళ్లు ముందుకు నెట్టి మూలుగుతూ ఉంది. నేను అమ్మ సళ్లు కసాకసా పిసుకుతుంటే అమ్మ తన రెన్డు చేతులతో నా తలను పట్టుకొని ముందుకు లాక్కుని నా పెదాలమీద ఒక కమ్మటి ముద్దు పెట్టింది. నా ఆనందానికి పట్ట పగ్గాలు లేదు. నేను ఒజ్క చేత్తో అమ్మ సళ్లు పిసుకుతూ మరొక చేయ్యి అమ్మ వీపు వెనక్కు పోనిచ్చి అమ్మ బ్రా హుక్ తీసాను. “ఏరా రాజా ఏమి చేస్తున్నవురా” అంది అమ్మ మత్తుగా. మత్తుగా.
“అమ్మా అమ్మా నా బంగారు సళ్లను చూస్తున్నాను అమ్మా” అన్నాను అమ్మ వీపు వెనక ఉన్న అమ్మ బ్రా హుక్ ను ఊడ దీస్తూ.
“వద్దురా రాజా ఇక్కడ వద్దురా. అందరూ చూస్తారు. ” అంది అమ్మ. కాని నా చేతులు తియ్య లేదు. నేను పిసుకుతుంటే తన సళ్లను వెనక్కు లాక్కో లేదు. పిసికించుకున్టూనె వద్దు వద్దు అంటూ ఉంది అమ్మ.
“అమ్మా అమ్మ ప్లీజ్ అమ్మా ఒక్క సారి నీ సళ్లు పట్టుకొని చూస్తాను అమ్మా” అన్నాను ముద్దు ముద్దు గా.
అలా అంటూనేనేను అమ్మ బ్రాహుక్ విప్పాను. అమ్మ బ్రాను లాగేసాను. అమ్మ రెండు సళ్లు ముందుకు దూకాయి.నా కళ్ల ముందు బంగిన మామిడి పళ్ల లాంటి అమ్మ రెండు సళ్లు కనపడగానే నాకు కళ్లు బైర్లు కమ్మాయి. ఇప్పటి దాకా అంత దగ్గరగా అమ్మ సళ్లు చూడలేదు. నేను నా రెండు చేతులతో అమ్మ సళ్లు పట్టుకున్నాను. నేను రెండుచేతులతో అమ్మ సళ్లు పిసుకుతుంటే అమ్మ సన్నగా వణుకుతూ ఉంది. అమ్మ ఒళ్లు వేడిగా ఉంది.
“అబ్బా రాజా అమ్మా అమ్మా ఇస్స్స్ హా ఏమి చేస్తున్నావురా. తప్పురా రాజా ఉమ్మ్ ఏంటమ్మ ఈ పిల్లాడు. అమ్మను ఇలా చేస్తున్నాడు,ఇంక చాలురా రాజా ఇంటికి వెళ్లిన తరువాతనీ ఇష్టం ఎవరన్నా చూస్తారు రా కన్నా” అంటూ మూలుగుతూ ఉంది.కాని నేను అమ్మ సళ్లు పిసకడం ఆప లేదు. అమ్మ సళ్ళ ముచికలు పట్టుకొని నలుపుతున్నాను. అమ్మ కీచుమని అరిచింది.

. నేను అమ్మ సళ్ల ముచికలు కొరుకుతుంటే అమ్మకు వెన్ను లో నుండి వణుకు వచ్చినట్టుంది. కన్న కొడుకు తన సళ్లు పిసుకుతుంటే తట్టుకోలేక పోతోంది అమ్మ. అమ్మ నన్ను గట్టిగా వాటేసుకుంది. నేను సోఆలో వెనక్కు వాలాను. అమ్మను నా మీదికి లాక్కున్నాను. అమ్మ నామీద పడుకుంది. బేర్ గా ఉన్న అమ్మ సళ్లు నా గుండెలకు అదుముకుంటున్నాయి. అమ్మ నా మొహాన్ని తన చేతిలోకి తీసుకొని నా పెదాల మీద బుగ్గలమీద ముద్దుల వర్షమ్ కురిపించింది. అమ్మ అలా నా మీద పడుకొని ముద్దులు పెడుతుంటే నేను తట్టుకోలేకపోతున్నాను. పాన్ట్ లో నా మొడ్డ బాగా లేచి అమ్మ తొడల మధ్య అదుముకుంటూ ఉంది.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *