అమ్మ, సోదరి, సోదరి మరియు నేను – పార్ట్ 2 61

అమ్మ శరీరం కొంచెం గా వణికింది. అమ్మ నా దగ్గరగా జరిగి నా మీదికి వాలిపోయి “ఏరా రాజా నేను జీన్స్ వేసుకొంటే అంత అందంగా సెక్సీ గా ఉంటానా మీ నాన్న ఎప్పుడూ అన లేదురా” అంది అమ్మ. అమ్మ నామీదికి వాలి పోగానే నేను అమ్మ మొహాన్ని నా వైపుకు తిప్పుకొని అమ్మ పెదాల మీద ఒక ముద్దు పెట్టాను. అమ్మ పెదాలు చీకాను. అమ్మ కూడా “రాజా రాజా నా ముద్దుల రాజా” అంటూ నన్ను గట్టిగా వాటేసుకొని నా పెదాలు మీద ముద్దులు పెట్టింది. నాకు ఇదే ఆవకాశం అనిపించింది.నేను నా చేతిని అమ్మ సళ్ళు మీది కి పోనిచ్చి “అమ్మా అమ్మ నాకు నీ సళ్ళు చూడాలని ఉండమ్మా” అన్నాను గోముగా.

అమ్మా అమ్మా నాకు నీ సళ్లు చూడాలని ఉందమ్మా” అన్నాను నేను నా చేతిని అమ్మ జాకెట్ మీది నుండి అమ్మ జాకెట్ మీద అదుముతూ.
అమ్మ సమాధానం చెప్పే లోపల వైటర్ మేమొ ఆర్డర్ చేసిన ఐటమ్స్ తీసుకొని వచ్చాడు. నేను అమ్మ సర్దుకొని కూర్చున్నాము. అమ్మ నేను కోక్ సిప్ చేస్తున్నాము. చల్లగా మత్తుగా ఉంది. వైటర్ వెళ్లిపోయాడు. నేను కాబిన్ డోర్ క్లోజ్ చేసాను.
అమ్మ నేను డిన్నర్ పూర్తి చేసాము. అప్పటి దాకా నేనుఅమ్మ ఏమీ మాట్లాడుకోలేదు. నేను మరలా అమ్మ బుజం చుట్టూ చెయ్యి వేసాను. నా మీదికి లాక్కున్నాను.
“అబ్బా ఉండరా. ఈ గ్లాస్ లో ఇంకా కోక్ ఉంది” అన్ది అమ్మ కోక్ సిప్ చేస్తూ.
“అమ్మా నాకు కూడా తాగించవా” అన్నాను.
అమ్మ నా తల పట్టుకొని తాను తాగే గ్లాస్ నా నొటి దగ్గర పెట్టింది. నేను అమ్మ తాగుతున్న కోక్ సిప్ చేసాను.
నేను నా చేతులను మెల్లి మెల్లి గా అమ్మ జాకెట్ లో పెట్టాను. అమ్మ బ్రా వేసుకొన్ది. అమ్మ మొహమ్ లోకి చూచాను. అమ్మ ఏమీ అనలేదు. కోక్ సిప్ చేస్తూ ఉంది. అమ్మ సళ్లు నా చేతులకు బేర్ గా తగులుతున్నాయి. అమ్మ ఏమీ అన లేదు. నేను అమ్మ సళ్లు పిసుకుతుంటే అమ్మ కళ్లు మూసుకొని ఇస్స్ ఉమ్మ్ హా అంతూ మూలుగుతూఉంది. అమ్మ ఏమీ అనకపోయేసరికి నాకు బాగా ధైర్యమ్ వచ్చిన్ది. నేను అమ్మ వేసుకున్న జాకెట్ బ్రా పైకి జరిపాను. అమ్మ వేసుకున్న జాకెట్ విప్పడానికి ట్రై చేస్తున్నాను. అమ్మ వేసుకున్న జాకెట్ కు ముందు హుక్కులు ఉన్నాయి. పై న ఉన్న హుక్కులు తీసాను. అమ్మ సళ్లు సగమ్ బయట పడ్డాయి. అమ్మ సళ్లు కసా కసా పిసుకుతున్నాను.

అమ్మ తన చేతిలోని కోక్ గ్లాస్ టేబుల్ మీద పెట్టి నేను తన సళ్లు పిసకడానికి అనువుగా నా వైపుకు తిరిగింది. నేను అమ్మ జాకెట్ బ్రా పూర్తిగా విప్పాను. అమ్మ నా వైపు తిరగగానే నేను అమ్మ వేసుకున్న జాకెట్ పూర్తిగా విప్పేసాను. అమ్మ జాకెట్ రెండు పాయలుగా విడిపోయింది. నేను అమ్మ సన్ను ఒక చేత్తొ పట్టుకొని పిసుకుతున్నాను. ఇప్ప్[ఉడు అమ్మ బలిసిన సన్ను నా చేతి నిండా ఉంది. నేను అమ్మ సన్ను పిసుకుతున్టే కింద నా పాంట్ లో ఉన్న నా మొడ్డ బాగా బిగిసింది. ఇనప రాడ్ లా గా అయింది.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *