అమ్మ, సోదరి, సోదరి మరియు నేను – పార్ట్ 2 61

మరునాడు ఉదయం నేను కొంచెం లేట్ గా నిద్ర లేచాను. చకా చకాస్నానం ముగించి టిఫిన్ చెయ్యడానికి కిచెన్ దగ్గరకు వెళ్లాను. అమ్మ తలారాస్నానం చేసినట్టుంది.తల అంటా తడి తడి గా ఉంది. అమ్మ వేసుకున్న తెల్ల జాకెట్వెనక అంతా తడిసింది. తడిసిన జాకెట్ లో నుండి అమ్మ వేసుకున్న నల్ల బ్రాస్ట్రాప్స్ కనపడుతున్నాయి. నేను వెళ్లి అమ్మ వెనక నిలబడ్డాను. అమ్మ తలకుకట్టుకున్న టవల్ విప్పి అమ్మ తల వెంట్రుకలు తుడుస్తున్నాను. అమ్మ జాకెట్ lO నుండి కనపడుతున్న బ్రా స్ట్రాప్స్ చూసి నా మొడ్డ లేచింది.నా మొడ్డను అమ్మఎత్తైన పిర్రలకు పెట్టి రుద్దుతూ అమ్మ తల వెంట్రుకలు తుడుస్తున్నాను.అమ్మకు కూడా నా మొడ్డ స్పర్శ కసిగా ఉన్నట్టు ఉంది. తన పిర్రలను వెనక్కునెట్టింది. అమ్మ తొడలు నా తొడలకు అదుము కుంటున్నాయి . అంట పొద్దున్న కూడాఅమ్మ తొడలు వేడిగా ఉన్నాయి. అమ్మ కు బాగా హార్నీ గా ఉన్నట్టు ఉంది. నామొడ్డను అమ్మ పిర్రలకు అంటీ అంటనట్టు రుద్దుతూ నేను అమ్మ వెంట్రుకలుతుడుస్తున్నాను.అమ్మ బాగా లో నెక్ జాకెట్ వేసుకుంది. అమ్మ వీపు సగంకనపడుతూ ఉంది.నేను ముందుకు ఒంగి అమ్మ వీపు మీద మెడ మీద చుప్ చుప్ మంటూముద్దులు పెట్టుకున్నాను. నా ముద్దులకు అమ్మ కు హాపీ గా ఉన్నట్టు ఉంది. తనరెండు చేతులూ వెనక్కు పెట్టి నా తలను పట్టుకుంది అమ్మ. నేను కూడా నా రెండుసుతులను అమ్మ నడుము చుట్టూ వేసాను. అమ్మను నా కేసి అడుముకున్నాను. ఇప్పుడునా మొడ్డ అమ్మ పిర్రల చీలిక మధ్య గట్టిగా అదుముకుంటూ ఉంది. తన పిర్రల మధ్యనా మొడ్డ గుచ్చుకుంటుంటే అమ్మ కు కసిగా ఉన్నట్టు ఉంది. కళ్ళు మూసుకొని

ఇస్స్ హా ఉమ్మం అంటూ మూలిగింది. అంతలో తేరుకొంది అమ్మ. “ఒరేయి ఏంట్రా ఆపని. వెనక్కు జరుగు” అంది. నేను నవ్వుతూ వెనక్కు జరిగాను. “నేనుతుడుచుకున్టాలే నువ్వు వెళ్ళు. పొద్దుటే చదువుకోక అమ్మ వెంట్రుకలతోపనేన్ట్రా” అంది అమ్మ. నేను నవ్వుకుంటూ బయటకు వెళ్లాను. అమ్మ టిఫిన్ తీసుకువచ్చింది. నాకు తినిపిస్తూ ఉంది. నేను తింటూ ఇంపార్టంట్ చదువుకుంటున్నాను. తినడం పూర్తీ అయిన తరువాత నేను చెయ్యి కడుక్కున్నాను. నిన్నఅమ్మ కోప్పడింది కాబట్టి నాప్ కిన్ కోసం చూస్తున్నాను. “ఎరా అమ్మ పమిటపనికి రాదా చెయ్యి తుడుచుకోదైకి” అంది అమ్మ. నేను అమ్మ వంక చూసాను.అమ్మనవ్వింది.నేను అమ్మ పమిట లో ఉన్న అమ్మ బలిసిన సళ్ళు చూస్తూచెయ్యితుడుచుకున్నాను. నేను అమ్మ బుగ్గలమీద ముద్దులుపెట్టి బయటకు వెళ్లాను.,

ఆ రోజుతో నా ఎగ్జామ్స్ పూర్తీ అయ్యాయి ఏంటో రిలీఫ్ గా ఉంది. ఇంకా అమ్మతోరోజూ ఆడుకోవచ్చు అనుకున్నాను. ఆ రోజు అమ్మ తన పమిట చేగు తో తుడుచుకోరా అనిఅన్నప్పుడు పర్లేదు అమ్మకు కూడా ఇష్టమే అని అనుకున్నాను. సాయంత్రం పెందరాడేఇంటికి వచ్చాను. “అమ్మా అమ్మా ఎగ్జామ్స్ అయిపోయాయి ఐ యామ్ఫ్రీఅన్నాను.అమ్మ అప్పటికే బయటకు వెల్ల దానికి తయారుగా ఉంది. నాకు నచ్చిన లైట్ పింక్సారీ లో మెరిసిపోతూ ఉంది అమ్మ., “ఒరేయి ఎగ్జామ్స్ అయ్యాయి కదా. అలా సరదాగాబయటకు వెళ్దాము. బయటే డిన్నర్

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *