అమ్మ, సోదరి, సోదరి మరియు నేను – పార్ట్ 2 61

నేను అమ్మ చేతిని నా చేతులోకి తీసుకున్నాను. అమ్మను బయటకు లైట్ కిందికి లాక్కొచ్చాను. అమ్మను పై నుండి కిందికి చూస్తున్నాను. నా కళ్ళకు అమ్మ ఎత్తైన సళ్ళు ఎత్తైనపిర్రలు, లావు పాటి బలిసిన తొడలు కనువిందుగా కనపడుతున్నాయి. నేను అమ్మ వెనక్కు వెళ్లి చూచాను. అమ్మ పిర్రలు బోసిగా కనపడుతున్నాయి. పిర్రల మధ్య చీలిక లో ఒక సన్నని దారం లాగా స్ట్రాప్ ఉంది. అమ్మ గుండ్రని ఎత్తైన పిర్రల మీది నుండి నా చూపు తిప్పుకోలేక పోయాను.

నేను అమ్మ వెంక చూస్తూ “అమ్మా అమ్మా నీ బాక్ చాలా బాగుంది అమ్మా” అన్నాను.
“బాక్ సరేరా.బాక్ లో ఎ భాగం నీకు సెక్సీ గా కనిపిస్తూ ఉంది.” అంది అమ్మ.
“నీ ఎత్తైన పిర్రలు చాలా సెక్సీగా ఉన్నాయమ్మా” అన్నాను.నేను చెప్పిన మాట విని అమ్మ ఒక్క సారి shivar అయింది.
“నిజమ్మా రాజా నా పిర్రలు అంత బాగున్నాయ్యా” అంది అమ్మ
“అవునమ్మా” అన్నాను.
“సరే నబీ కోరిక తీరింది కదా. ఇంకనేను ఈ డ్రెస్ విప్పెస్తాను.చిరాకుగా ఉంది” అంది అమ్మ.
“అదేంటమ్మా అప్పుడేనా మరిఈ డ్రెస్ లో నువ్వు అందంగా ఉన్నావో ఆ డాన్సర్అందంగా ఉందొ చూడాలి కదా” అన్నానుఅమ్మ బుజాల మీద చేతులు వేసి నా కేసిఅదుముకుంటూ.
“అది కాదురా ఇప్పటి దాకా నన్ను పట్టి పట్టి చూచావు కదా. అది చాలదా” అంది అమ్మ
“అబ్బా అది కాదమ్మా ఇప్పటి దాకా పై పై న చూచాను. ఇప్పుడు బాగా లోతుగా చూడాలి కదా” అన్నాను నవ్వుతూ
“ఏమిటి బాబూ లోతుగా చూస్తావా ఎంత సేపు చూస్తావు లోతుగా. ఎంత సేపు పడుతుంది నా లోతులు చూడ్డానికి” అంది అమ్మ వెటకారంగా
“ఓ గంట సేపు పట్టొచ్చు” అన్నాను

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *