అమ్మ, సోదరి, సోదరి మరియు నేను – పార్ట్ 2 61

లోపలకు వెళ్లి తన డ్రెస్సులు తీసి చూసింది.
తన దగ్గర జీన్స్ లేవు కానీ నిన్న డాన్స్ చేసిన అమ్మాయి లాంటి డ్రెస్ ఒకటి దొరికింది.
అది తీసి చూసింది.
ఒక స్లీవే లెస్ బ్లౌజ్ దొరికింది.అది వేసుకొంటే తన బలిసిన సళ్ళు ముప్పాతిక బయటే ఉంటాయి.
ఇది బాగానే ఉంటుంది అనిపించింది. దానికి తగిన బ్రా కోసం చూసింది.
ఆ బ్రా జాకెట్ వేసుకొంది. అచ్చం రాత్రి సింగర్ మాదిరే ఉంది తను. కాక పొతే ఆ అమ్మాయి సన్నం తను లావు అంతే
తనను తానూ అద్డం లో చూసుకొంటే షాక్ అయింది. తను ఇంత అందంగా ఇంట సెక్సీ గా ఉన్నానా అనిపించింది.
ఆ బ్లౌజు లో నుండి తన సళ్ళు ముప్పాతిక బయటే ఉన్నాయి. సల్ల ముచికలు బయటకు కనిపిస్తున్నాయి.
ఇంకా పాంటీ ఏమి వేసుకోవాలా అని లైట్ కలర్ పాంటీ ఒకటి తీసింది. తన కొడుక్కు పింక్ కలర్ అంటే ఎంతో ఇష్టం.
లైట్ పింక్ కలర్ పాంటీ వేసుకొంది.
తనను తానూ అద్డం లో చూసుకోండి. తను నిన్న రెస్టారెంట్ లో సింగర్ కన్నా సెక్సీ గా ఉంది.
చకా చకా అవన్నీ విప్పి పక్కన పెట్టి చీర కట్టుకోండి. కొడుకు కోసం ఎదురు చూడ సాగింది.
నేను మామూలుగా ఇంటికి వచ్చాను. అమ్మ మొహం ప్రశాంతం గా ఉంది. అమ్మయ్య అనుకున్నాను. అమ్మకు ఒక ముద్దు పెట్టి నా రూం కు వెళ్లాను.
నేను ఫ్రెష్ అయి వచ్చి సోఫాలో కూర్చుని టీ వీ చూస్తున్నాను.
అమ్మ వచ్చి నా పక్కనే కూర్చుడి. ప్లేట్ లో జీడి పప్పు mixture పెట్టండి. నేను అవి తింటూ టీ వీ చూస్తున్నాను. అమ్మ కూడా నా పక్కనే కూర్చుని సినిమా చూస్తూ ఉంది.
సినిమా అయ్యే టప్పటికి సాయంత్రం అయింది.

అమ్మ నా వంక తిరిగి “ఎరా ఈ రోజు ఎగ్జాం ఎలా రాసావురా” అంది.
“చాలాబాగా రాసాను అమ్మా” అన్నాను
“రేపటి నుండి ఫ్రీ కదా. సెలవులలో ఎక్కడకు వెళదాము. సెలవులలో బోర్ కొడుతుంది కదరా ” అంది అమ్మ
“అదేంటమ్మా నువ్వు పక్కన ఉంటె నాకు బోర్ ఏంటమ్మా” అన్నాను
“నేను నీ పక్కనే ఉంటారునా. మనం ఇద్దరం కలిసి ఎక్కడి కన్నా వెళదాము రా రాజా”అంది అమ్మ.
“నువ్వు కూడా వస్తాను అంటే ఎక్కడికన్నా సరే అమ్మా నీకు నచ్చిన ప్లేస్ కు వెళదాము ఎందుకంటే నువ్వు హాపీ గా ఉంటె నేనూహాపీ ” అన్నాను
“నన్ను హాపీ గా ఎలా ఉంచుతావు నువ్వు” అంది అమ్మ
“నీ సేవ చేసుకొంటూ నీకు ఇష్టమైన పనులు చేస్తూ” అన్నాను
“నాకు ఏమేమి సేవలు చేస్తావు రా” అంది అమ్మ
నీకు ఏమి నచ్చితే అవి అన్నాను నేను
“ఏడిచావు కానీ ఇంకా పడుకో పో” అంది అమ్మ నవ్వుతూ

అమ్మా అమ్మా ఇది అన్యాయమ్ నేను నీతోనె ఉండినీకు సేవలు చేస్తాను అన్నాను కదా అన్నాను.
సరే నా ఎదురుగా కూర్చోరా అన్ది అమ్మ
తాంక్స్ అమ్మా అంటూ అక్కడే కూర్చున్నాను.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *