అమ్మ, సోదరి, సోదరి మరియు నేను – పార్ట్ 2 61

“అమ్మకు సేవ చేస్తున్నావా రాజా” అంది అమ్మ నవ్వుతూ.
“అవునమ్మా నా ముద్దులఅమ్మకు సేవ చేస్తే ఎంతో బాగుంటుంది అమ్మా” అన్నాను.నేను అమ్మ తలబాగా తుడిచిన తరువాత టవల్ పక్కన పెట్టి అమ్మను వెనక నుండినడుము చుట్టూ చేతులువేసి గట్టిగా వెనక నుండి వాటేసుకున్నాను.నేను అమ్మను వెనక నుండి వాటేసుకోగానే అమ్మ కూడా తన తల వెనక్కు వాల్చింది.అమ్మ పిర్రలు నా తొడలకు అడుముకుం టున్నాయి. అమ్మ పిర్రలు నా తొడలకు తగల గానేనా మొడ్డ లేచింది.అమ్మకు నిన్న రాత్రి నేను నా మొడ్డను తన పిర్రలకు పెట్టి ఆదమడం గుర్తుకు వచ్చినట్టుంది. సన్నగా మూలిగింది.నేను నిగిడిన నా మొడ్డను అమ్మ పిర్రలకు అదిమి రుద్దుతున్నాను.నేను నా చేతులు అలా అలా పైకి పోనిచ్చాను. అమ్మ సల్లమీద నా రెండు చేతులు పెట్టి అదిమాను.
“ఇస్స్ హా” అని మూలిగింది అమ్మ.నేను వెనక నుండి నా రెండు చేతులు అమ్మ చంకల గుండా పోనిచ్చి అమ్మ రెండు సళ్ళు గట్టిగా పట్టుకొని పిసుకుతున్నాను.
“ఒరేయి రాజా ఈ రోజు ఆఖరు ఎగ్జాం అన్నావు కదా. లేట్ అవుతుందిరా. ఇంకా వెళ్ళు” అంది అమ్మ నన్ను విడిపించు కుంటూఅప్పటికీ నా మొడ్డ బాగా లేచింది. వట్ట కాయలలో సన్నగా నొప్పి. కొట్టు కుంటేనే గాని తగ్గాడు. అమ్మ విడిపించు కుంది.అయిష్టంగానే అమ్మను వదిలాను.;

అమ్మ నా వంక చూచి నవ్వింది.
“అమ్మా అమ్మ వెళుతున్నాను అమ్మా. అన్నాను.
“ఎరా నువ్వు సాయంత్రం వచ్చేటప్పటికి నిన్న రెస్టారెంట్ లోఉన్న అమ్మాయి వేసుకున్నట్టు జీనస్ వేసుకోమంటావా అన్నాను.
నాకు ఎంతో ఆనందం వేసింది. నీ ఇష్టం అమ్మా అన్నాను. .
నేను బయటకువెల్లాను
ఎగ్జాం బాగానే రాసాను కానీ తల నిండా అమ్మ ఆలోచనలే. నాకు ఎగ్జామ్స్ కాబట్టి అమ్మ రోజూ నాకు కంపనీ ఇచ్చింది. నేను ఏమి చేసినా ఏమీ అన లేదు. నిజంగా నేను హద్దులు దాటాను. .అమ్మ ఏమంటుందో ఏమో.
ఇలా ఆలోచిస్తూ ఇల్లు చేరాను.
ఇంట్లో అమ్మ కూడా నా మాదిరే ఆలోచిస్తూ ఉంది
నిన్న జరిగింది తలచు కొంటె అమ్మకు చాలా ఆశ్చర్యం గా ఉంది. ఇది ఎక్కడకు తీసుకు వెళుతుందో అని భయపడు తూఉంది.
నిన్న తన కొడుకు చేసిన పనులు తనకు నచ్చాయి ఎంతో హాయిగా ఉంది వాడు అలా తన సళ్ళు పిసుకుతుంటే.
ఏమయితే అయింది. వాడు ఏమి చేసినా ఊరుకొంటే పోలే అనుకుంది. వాడు తన సళ్ళు చూడాలని అనుకుంటున్నాడు. కాదనీ. తప్పేముంది అని తనకు తానూ సర్ది చెప్పుకుంది.
నిన్న రాత్రి రెస్టారెంట్ లో చూసిన అమ్మాయి గుర్తుకు వచ్చింది. తనకు తానె ఆ అమ్మాయి వేసుకున్న డ్రెస్ వేసుకుంటాను అంది. అలాంటి డ్రెస్సులు తన కు ఉన్నాయా.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *