అమ్మ నేను బెంగుళూరులో ఒక వారం 88

జారుకున్నాను.
మర్నాడు ఉదయం నేను నిద్ర లేచే సరికి అమ్మ స్నానం చేసి చీర

కట్టుకుంటూ ఉంది. అమ్మ తెల్లటి పాల నురగలాంటి పట్టు చీరలో ధగా

ధగా మెరిసిపోతూ ఉంది. అమ్మ సళ్లు కనపడతాయేమో అని చూచాను కాని

అమ్మ నిండుగా పమిట వేసుకోడం వల్ల అమ్మ సళ్ల ఎత్తు మాథ్రం తెలుస్తూ

ఉంది. అప్పటి దాకా నేను అమ్మ సళ్లు అంత minute చూద లేదు. అమ్మ తక్కువ

సైజు బ్రా వేస్తుంది అందుకేఅమ్మ సళ్లు పైకి ఉబికినట్టు కనపడుతున్నాయి.

అమ్మ నేను గ్రుహప్రవేశానికి వెళ్లాము. గౄహప్రవేశం బాగా జరిగింది.

భోజనాలు అయ్యాయి. అమ్మ తన అన్నయ్య దగ్గరకు పోయి “ఏరా అన్నయ్యా చాలా

బాగా చేసావురా. ఇల్లు కూడా బాగుంది. ఇంక మేము బయలుదేరుతాము ఇంట్లో

కోడలు ఒక్కత్తే ఉంది” అంది అమ్మ. “అదేంటే చెల్లాయి. రాక రాక వచ్చావు. ఓ పది

రోజులు ఉండి పోవే. మరీ అంత గా పరాయి వాళ్లము అయ్యామా” అన్నాడు

మావయ్య. అత్తయ్య కూడా అమ్మను బతి మాలింది. అమ్మ నా వంక చూసింది. “ఏరా

ఓ పది రోజులు ఉందామా. అక్కడ మీ ఆవిడ ఒక్కత్తి ఉంటుందేమో” అంది అమ్మ. నా

రొట్టే విరిగి నేతిలో పడ్డట్టు అయింది. ( ఆ సామెతను కొడుకు మొడ్డ లేచి

అమ్మ పూకులో పడ్డట్టు అయింది అని చెప్పుకోవచ్చు). “అమ్మా నీ ఇష్టం

అమ్మా. ఉందామంటే ఉందాము అక్కడ మాత్రం పోయి చేసే దేముంది. నేను ఉన్నా

డాడీ నన్ను ఒక్క పని చెయ్య నివ్వడు. ఉందాము అమ్మా. బెంగళూర్

చూసినట్టు ఉంటుంది. హాయిగా ఎంజాయి చేద్దాము. కాక పోతే మామయ్యా మేము

ఆహోటల్ లోనే ఉంటాము. పొద్దుటే వచ్చి మీతొ ఉండి రాత్రికి హోటల్

చేరుకుంటాము” అన్నాను. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఉంటే మందుకొట్టడానికి వీలు

ఉండదు. అమ్మకు నా ఉద్దేశ్యం అర్ధం అయింది. నవ్వుకుంది. “అలాగేరా నువ్వు

నేను అమ్మ బ్జోజనం చేసి హోటల్ చేరుకున్నాము. రాత్రి 9 అయింది. అమ్మను హోటల్ రూం లో దింపి నేను బర్ కు పోయి రెండు పెగ్గులు సేవించాను. మనసంతా గాలిలో తేలిపోతూఉంది. అమ్మ గురించి ఆలోచనలు మొదలయ్యాయి. ఉల్లాసంగా ఉంది అమంగ్ గురించి తలచుకుంటూ ఉంటే.రెండు రోజుల నుండి మా ఆవిడకు దూరంగా ఉన్నాను. మొడ్డ చేత్తో కొట్టుకోవడం తప్ప పూకులో మొడ్డ పెట్టి దెంగడం లేదు. మొడ్డ అంతా జిలగా ఉంది.ఇవ్వాల ఎలాగైనా నా మొడ్డను అమ్మ పూకులొ దోపాలని అనుకున్నాను. కాని ఎలాగా అనేది ప్రశ్న. అమ్మను ఎలల approach అవ్వాలి. ఎలా convice చెయ్యాలి. ఇంకో పెగ్గు పట్టించాను. కాని ఆలోచనలు ఒక కొఇలిక్కి రాలేదు. ఆఖరి పెగ్గు వేసుకొని బయటకు వచ్చాను. నేను ఎంత తాగినా కంట్రోల్ తప్పను. మామూలు గానే ఉంటాను.నెను రూం కు చేరుకొనే సరికి అమ్మ sleeveless nightee వేసుకొని పడుకొని ఉంది. టీ వీ చూస్తూ ఉంది.అమ్మ వేసుకున్న నైతీ మోకాళ్ల దాకా లేచి ఉంది.కాని అమ్మ పట్టించుకోలేదు.నా కడుపులో మందు పనిచెయ్యడం మొదలయింది. అమ్మ కాళ్లు మోకాళ్ల దాకా నగనంగా చూస్తుంటే నాకు ఏదో గా ఉంది. నాకు బాగా హాట్ గా ఉంది. అమ్మకు నాకు జూసు ఆర్డర్ చేసాను. నెను కూడా అమ్మ పక్కనే బెడ్ మీద కూర్చున్నాను. అమ్మ టీవీ చూస్తుంటే అమ్మ అందాలు నెను జుర్రుకుంటున్నాను. ఇంతలో డోర్ బెద్ మోగింది. అమ్మ గబుక్కున లేచి పక్కనె ఉన్న షాల్ కప్పుకుంది. నైటీ కిందికి లాకుంది. వైటర్ వచ్చి జూసు గ్లాసులుపెట్టి వెళ్లి పొయాదు. వాడు పోగానే అమ్మ తన షాల్ తీసేసింది. “ఏంటమ్మ నిన్న వేసుకున్న నైటేఎ వేసుకున్నావు అన్నాను. అవునురా అన్నీ మాసి పోయాయి రేపు లాండ్రీ కి వెయ్యాలి అంది అమ్మ. నేను బట్టలు మార్చుకోడానికి బాత్ రూం కు వెళ్లాను కాని డోర్ ఓరగా పెట్టాను అమ్మ ఏమి చేస్తుందో అని. అమ్మ తన బ్రాను విప్పేసి లాండ్రీ టబ్ లో వేసింది. ఇప్ప్దు అమ్మ సళ్లు నైటీలో పైకి కిందికి ఆడుతున్నాయి. నేను పైజమా వేసుకొని బయటకు వచ్చాను. అమ్మ పక్కనే కూర్చున్నాను. అమ్మ వేసుకున్న నైటీ లో నుండి అమ్మ బలిసిన సళ్లు పెద్ద సైజు బంగినపల్లి మామిడి పళ్లలా సగం కనపడుతున్నాయి. నా చెయ్యి స్లో గా నా మొడ్డ మీదికి చేతింది.పైజమా పై నుండి నా

పైజమా పై నుండి నా మొడ్డను నిమురుకుంటున్నాను; ఇంతలో అమ్మ నన్ను చూసి “ఒరేయి రాజా. రోజంతా పైకి కిందికి తిరిగి తిరిగి అలసిపోయానురా. బాగా నడుము నొప్పి గా ఉంది. నీ దగ్గర ఏమన్నా pain killer tablets ఉన్నాయా” అంది అమ్మ. “ఎందుకమ్మా pain killers. నా దగ్గర pain bam ఉంది దానిని మర్దనా చేస్తే నొప్పి పోతుంది” అన్నాను. “అవునురా. అలగే చెయ్యి వీపు దగార నుంది పిక్కలా దాకా సలుపుతూ ఉంది. కాస్త మర్దనా చెయ్యి” అంది అమ్మ. నేను వెళ్లి బెడ్ లైట్ వేసాను. అమ్మ ఒత్తిగిలా పడుకుంది. అమ్మ సళ్లు ఒక దానితో ఒకటి అదుముకుంటూ అమ్మ వేసుకున్న నైటీ లో నుండి పొంగుతున్నాయి. అమ్మ నైటీ అప్పటికే మోకాళ్ల దాకా లేచింది. నేను బెడ్ మీద అక్క కాళ్ల దగ్గర కూర్చున్నాను.ఇప్పుడూమ్మ వెల్లకిలా పడుకుంది. ఇప్పుడు అమ్మ బలిసిన సళ్లు నిటారుగా పొడుచుకొని వచ్చి ఉన్నాయి. నేను అమ్మ సళ్ల వంక చూస్తూ అమ్మ కాళ్లు పిసుకుతున్నను. నేను అమ్మ కాలు నా ఒడిలో పెట్టుకున్నాను. అమ్మ పాదాలు రుద్దుతున్నాను. “ఇస్స్ హా బాగుందిరా రాజా సమ్మగా ఉంది .. అమ్మ సేవ చేసుకుంటున్నావు ఆ పిక్కలు కూడా నొక్కరా సలుపుతున్నాయి” అంది అమ్మ ఇస్స్ హా అమ్మ ఉమ్మ్ అని మూలుగుతూ. “అమ్మా అమ్మా నువ్వంటే నాకు ఎంతో ప్రేమ అమ్మా నువ్వు నాకు ప్రాణం” అన్నాను అమ్మ పిక్కలు నిమురుతూ. నేను అమ్మ పాదాలు పిక్కలు పిసుకుతుంటే బాగా నిక్కిన నా మొడ్డ అమ్మ కాళ్లకు తగులుతూ ఉంది. నేను కాసేపు అమ్మ పాదాలు కాళ్లు పిసికి “అమ్మా అమ్మా కాస్త నీ కాలు ఎత్తి మోకాలి దగ్గర మడవ్వె. నీ పిక్కలు బాగా పిసుకుతాను” అన్నాను. “ఉమ్మ్ సరేరా రాజా నువ్వు నా కాళ్లు పిసుకుతుంటే హాయిగా ఉందిరా” అంటూ అమ్మ తన కాలు మోకాలి దగ్గర మడిచింది. ఇప్పుడు నేను అమ్మ పిక్కలు పట్టుకొని రెండు చేతులతో పిసుకుతున్నాను. ఇప్పుడు అమ్మ వేసుకున్న నైటీ అమ్మ తొడల మీదుగా జారి నడుము దగ్గర పడింది. ఇప్పుడు అమ్మ పూకు స్లీఇట్ గా కనిపిస్తూ ఉంది. నాకు ఒళ్లంతా జలదరించింది. నేను కాళ్లు పిసుకుతుంటే అమ్మ కూడా ఏదో ట్రాన్స్ లో ఉన్నట్టు సన్నగా మూలుగుతూ ఉంది. .”హా రాజా ఉమ్మ్ సమ్మగ ఉందిరా పిసకరా నా తొడలు కూడా పిసకరా. నీ ఇష్టం అమ్మకు సేవ చేస్తునావురా కన్నా” అంది అమ్మ కళ్లు మూసుకొని. నేను నా చేతులను అమ్మ మెత్తటి తొడల మీదికి పోనిచ్చాను. అమ్మ తొడలు మెత్తగా ఉన్నాయి. మా ఆవిడ తొడలు ఇంత లావు ఉండవు. అమ్మ లావు పాటి తొడలు నిమురుతుంటే నాకు మొడ్డ స్టీల్ రాడ్ లాగా లేచి ఆడుతూ ఉంది. అమ్మ మోకాలి దగ్గర నుండి అమ్మ గజ్జల దాకా అమ్మ తొడలు కసా కసా పిసుకుతున్నాను. నా చెయ్యి ఇంకొంచెం కిందికి జారితే అమ్మ పూకు దిమ్మ నా చేతికి తగులుతుంది. నాకు భయంగా ఉంది. కాని నా చేతిని కిందికి జార్చి అమ్మ పూకు మీద రుద్దాలని ఉంది.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *