అమ్మ నేను బెంగుళూరులో ఒక వారం 88

నాకు ఆగడం లేదు నా మొడ్డను కసాకసా కొట్టుకుంటున్నాను. నేను బెడ్

దగ్గరగా ఉన్నాను. ఎంత ఆపుకున్నా నా నోట్లో నుండి ఇస్స్ హా అమ్మా ఉమ్మ్ అని

మూలుగులు వస్తున్నాయి. నా మొడ్డ లోనుండి రసం చిమ్మితే అది సరిగ్గా అమ్మ

తొడల మీద పడటం ఖాయం అనుకున్నాను. అబ్బా నా మొడ్డ రసం అమ్మ

తొడల మీద పడితే ఎంత బాగుంటుందో అనుకున్నాను. కొంపదీసి అమ్మ లేస్తే

కొంప మునుగుతుంది. ఎందుకంటే రూం లో లైట్స్ వేసి ఉన్నాయి నేను లైట్ ఆర్పి

డిమ్మర్ వేసాను. ఇంక ధైర్యంగా మొడ్డను కసాకసా కొట్టుకున్నాను. నేను

అనుకున్నట్టు నా మొడ్డ రసం అమ్మ మీదికిచిమ్మింది. అమ్మ లోతొడల మీద

పడింది. అమ్మ తొడల మీద పడ్డ నా మొడ్డ రసం చేత్తో తుడవడమా లేక

అలాగే ఉంచడమా అనే డైలమా లో ఉన్నాను. అలానే వుంచితే అది ఎండి అత్త కట్టి

రేపు ఉదయం అమ్మ సులభంగా కనిపెడుతుంది. మొగుడు దగ్గర లేకుండా తన

తొడల మీద మొడ్డ రసం ఎలా వచ్చింది అని ఆరా తీస్తే రూం లో ఉన్నది నేనే

మొడ్డ కల మగాడిని అందుకని అది నా మొడ్డ రసం అమ్మకు తెలుస్తుంది.

కాబట్టి అమ్మ తొడల మీద ఉన్న నా మొడ్డ రసం తుడిచెయ్యడమే మంచిది

అనుకున్నాను.ఒక నాప్కిన్ తీసుకున్నాను. అమ్మ తొడల మధ్య నా చెయ్యి

పెట్టాను. నాప్ కిన్ తో మెల్లగా అమ్మ తొడల మీద పడ్డ రసం తుడిచాను.

అప్పుడు నా మొహం అమ్మ తొడల మధ్య పూకు దగ్గరగా ఉంది. అమ్మ పూకులో

నుండి వస్తున్న ఘాతు వాసన నా కు కమ్మగా సోకుతూ ఉంది. నేను మా ఆవిడ

పూకు నాకానే కానీ అమ్మ పూకుమాదిరి లేదు. ఎందుకంటే అమ్మ తొడల

మధ్య spray కొట్టుకున్నట్టు ఉంది. అందుకని అమ్మ పూకు లో నుండి కమ్మటి

వాసన వేస్తూ ఉంది. ఆ మత్తులో మునిగి పోయాను అలాగే అమ్మ పూకు దగ్గరగా

కూర్చుని అమ్మ పూకు వాసన చూస్తున్నాను. అప్పటికి నాకు అమ్మ పూకు

దెంగాలనే కోరిక విపరీతంగా పెరిగిపోయింది. అమ్మను అలా అనుకోడం

తప్పుగా అనిపించలేదు నాకు. అమ్మ నా కళ్లకు బట్టలు లేని దేవత లాగా

కనిపిస్తూ ఉంది. ఆ దేవతకు సేవ చేసుకుందామని అనిపించింది. పూకు దెంగి

అమ్మకు సుఖాన్ని ఇవ్వడం కూడా ఒక సేవేకదా అనుకున్నాను. ఇప్పిడు అమ్మ

వెల్లకిలా తిరిగి పడుకుంది. తన ఎడమ కాలు బాగా ఎత్తి పెట్టింది. ఇప్పుడు అమ్మ

తొడలు తొడల మధ్య ఉబ్బెత్తుగా ఉన్న అమ్మ పూకు కనపడుతున్నాయి. అమ్మ

సళ్లు కూడా పక్కలకు జారిపోయి ఉన్నాయి. కాని ఎత్తుగానే ఉన్నాయి. నేను అమ్మ

పక్కనే కూర్చుని అమ్మ నగ్న సౌందర్యాన్ని రెండుకళ్లతో జుర్రుకుంటున్నాను.

నా చేతిలో నా మొడ్డ నలిగిపోతూ ఉంది.మరలా కారేందుకు సిద్ధంగా ఉంది. ఈ

రోజుకు ఇంక చాలు అనుకొని బెడ్ మీద పడుకున్నాను. కాని ఓ పట్టాన నిద్ర

పట్ట లేదు. ఇంటికి వెళ్లగానే ఈ సుఖం దక్కదేమో అనే భయం కలిగింది.

అమ్మ నాన్న బెడ్ రూం లోకి తొంగి చూచినా అమ్మ పూకు సళ్లు పిర్రలు తొడలు

ఇంథ క్లియర్ గా కనపడవు కదా. అనుకున్నాను. దానమ్మని దెంగ ఏది ఏమైనా

సరే ఇక్కడె ఓ వారం ఉండి వీలైతే అమ్మ పూకు దెంగాలని

నిర్ణయించుకున్నాను. కాని ఎలాగా అనేది ఒక సమస్య. అలా ఆలోచిస్తూ నిద్రలోకి

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *