అమ్మ నేను బెంగుళూరులో ఒక వారం 87

చూచి “ఏరా రాజా నిద్ర వస్తోందా” అంది అమ్మ నా పక్కకు జరిగి నన్ను తన

దగ్గరకు లాకుంది. నేను ఇదే సందని అమ్మ ఒడిలో తల పెట్టుకొని పడుకున్నాను.

అమ్మ తొడలు నా మొహానికి మెత్తగా తగులుతున్నాయి. ఇందాక అమ్మను nude గా

చూడ్డం ఇప్పుడు నేను అమ్మ ఒడిలొ తల పెట్టుకొని పడుకోడం, అమ్మ తొడల

మధ్య పూకు నా మొహానికి దగ్గరగా ఉండటం నాకు ఒళంతా జలదరిస్తూ

ఉంది. నేను ఆ ప్రపంచాన్నే మరిచి పోయాను. నేను అమ్మ నడుము చుట్టూ

చేసులు వేసి నా అమ్మ పొట్టను నా మొహానికి అదుముకున్నాను. అమ్మ కూడా

నా వీపు మీద చేతులు వేసి నిమురుతూ ఉంది. అలా పది నిమిషాలు అమ్మఒడిలో

పడుకున్నాను. నేనున మొహాన్ని అమ్మ తొడల మధ్య రుద్దుతున్నాను. నేను

తట్టుకోలేకపోతున్నాను. అమ్మ నన్ను గట్టిగా వాటెసుకుంది ఇప్పుడు నా

బుగ్గలకు అమ్మ సళ్లు అదుముకుంటున్నాయి. నా కళ్ల ఎదుట అమ్మ సళ్ల మధ్య

ఉన్న క్లెలెవేజీ కనపడుతూ ఉంది. నేను ఒడిలో ఉండటం వల్ల అమ్మ నైటీ

కొంచెం కిందికి జారి అమ్మ సళ్ల సగం బయటకు కనపడుతున్నాయి. అమ్మ సళ్లు

నా మొహానికి అదుముతుంటే నేను ఏదో trans లో ఉన్నట్టు ఉన్నాను. నేను

కూదా అమ్మ బుజాల మీద చేతులు వేసాను కిందికి జారకుండా. నా మొహం

అమ్మ సళ్ల ను అదుముకుంటూ ఉంది. నా పెదాలు అమ్మ సళ్ల మీద సున్నితంగా

రుద్దాను. ఇంతలో అమ్మ నాతో “లేరా పొద్దు పోయింది ఇంక పడుకుందాము” అంది

అమ్మ. అమ్మ బెడ్ మీద వెల్లకిలా పడుకొంది నేను అమ్మ పక్కనే

పడుకున్నాను. అమ్మ కళ్లు మూసుకొని పడుకొంది. నాకు జరిగినది అంతా కళ్ల

ముందు గిర్రున తిరిగింది. మనసంతా confused గా ఉంది. నేను నా లుంగీలో

చెయ్యి పెట్టి నా మొడ్డను రుద్దుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు నా మనసంతా అమ్మ

nude figure తో నిండి పోయింది.అమ్మ సళ్లు పూకు తొడలు తల్చుకుంటూ మొడ్డ

నలుపుకుంటున్నాను. అమ్మ బాథ్ రూం లో నుడి బయటలి వచ్చిన తల్చుకుంటూ

నా మొడ్డ బలంగా ఊపుకుంటున్నాను. ఇంక తట్టుకోలేక బాత్ రూం కు వెళ్లి

అమ్మ కుత్తలో నా మొడ్డ పెట్టి కసాకసా దెంగుతున్నట్టు ఊహించుకుంటూ

మొడ్డ రసం కార్చుకున్నాను. మొహం కడుక్కుని వచ్చి అమ్మ పక్కలో

పడుకున్నాను. అమ్మ వంక చూచాను. నా ఒళ్లు మరలా జలదరించింది. అమ్మ

పక్కకు తిరిగి పడుకొని ఉంది. అమ్మ నైటీ తొడల దాకా లేచి ఉంది. అమ్మ

గుండ్రటి పిర్రలు, లావు పాటి తొడలు naked గా కనపడుతున్నాయి.నాకు వెన్ను

లోనుంది చలి పుట్టింది. నా మొడ్డ బాగా నిగిడింది. అమ్మ తొడలు పిర్రల దాకా

కనపడుతుంటే తట్టుకోలేకపోతున్నాను. అమ్మ తన ఎడమ కాలును మడిచి

కొంచెం ఎత్తి పడుకుంది. అప్పుడు అమ్మ తొడల మధ్య ఉన్న అమ్మ కుత్త slight

గా కనపడుతూ ఉంది. నేను కొంచెం గా ఒంగి అమ్మ పూకు బాగా

కనపడుతుందేమో అని తొంగి తొంగి చూస్తున్నాను. బయట చల్లగా ఉన్నా నాకు

ఒళ్లంతా వేడిగా ఉంది.నా చేతిలో నా బారాటి మొడ్డ నలిగిపోతూ ఉంది. నేను

మా ఆవిడను ఇలా చూసినప్పుడు కూడా నా మొడ్డ ఇంతలా లేవలేదు. నా

మొడ్డను ముందుకు వెనక్కు ఊపుకుంటున్నాను. అమ్మ పిర్రలుత్ తొడలుచూస్తుంటె

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *