అమ్మ నేను బెంగుళూరులో ఒక వారం 88

బోదెల్లా ఉన్నాయి. సళ్లు బాగా లావుగా కొబ్బారి బోండాల్ల ఉన్నాయి కాని stiff

గా ఉన్నాయి. నడుము ఓ మోస్తరుగా ఉంది. అమ్మ 5.5 పొడుగు. పిర్రల దాకా

వేలాడే జుట్టు. పాలలో కుంకుంపువ్వు వేసి జిలక్కొడితే వచ్చే రంగు. అమ్మను

రెండు నిమిషాలు అలా బట్టలు లేకుండా చూస్తుంటే నాకు మతి పోయింది.

నడుము కింద భాగం చెప్పక్కర్లేదు. పొట్ట పల్చకా ఉంది. అక్కడి నుండి

తొడల్లోకి జాఇనట్టున్న పూకు. అమ్మ పూకు బాగా లావుగా బలిసి కండపట్టి,

ఉబ్బెత్తుగా ఉబ్బిన ఊతప్పంలా ఉంది. అమ్మ పూకు మీద ఆతులు లేవు నిన్ననే

గొరికట్టుంది. ముద్దుగా ఉంది అమ్మ పూకు. అమ్మ తొడలు ఒకదానిని ఒకటి

ఒరుసుకుంటూ, తొడలు పూకు దిమ్మ మధ్య ఉన్న గజ్జలు అబ్బా కొరుక్కుతినేట్టు

ఉన్నాయి. కళ్లు మూసినా తెరిచినా అమ్మ సళ్లు పూకు తొడలు పిర్రలు

కనిపిస్తున్నాయి. కాని ఎందుకో ఒక మూల అమ్మను అలా చూడవచ్చా అని guilty

feeling కలుగుతూ ఉంది. కాని ఎప్పుడూ చూడని అమ్మను అలా చూస్తుంటే

మరలా మరలా చూడాలని కోరిక తన్నుకొస్తూ ఉంది. ఎందుకంటె ఇటీవల నెట్ లో

incest stories చదివి ఆ అదే మీ తప్పు లేదులే అని పిస్తూ ఉంది. ఇంతలో అమ్మ

నైటీ వేసుకొని వచ్చింది. అమ్మ వేసుకున్న నైటీ అమ్మ ఒంటి నిండా ఉంది.

ఎక్కడా ఏమీ కనిపించడం లేదు. కాని అమ్మను చూస్తుంటే అమ్మ నైటీ లో

కనించడం లేదు నైటీ లేకపోతే ఎలా ఉంటుందో అలా ఉంది. చీ దీనమ్మ

ఇదేందిరా బాబూ అనుకున్నాను. అమ్మ లోపల బ్రా వేసుకున్నట్టు లేదు. అమ్మ

సళ్లు నడుస్తుంటే పైకి కింది ఊగుతున్నాయి. అమ్మ dressing mirror ముందు

నిల్చుని తల దువ్వుకుంటూ ఉంది. అమ్మ తన చేతులు పైకి ఎత్తి వెంట్రుకలు ముడి

వేస్త్తున్నప్పుడు అమ్మ సళ్లు కనపడుతున్నాయి. అమ్మ చంకలు విసాలంగా

నున్నగా కనపడుత్గున్నాయి. అమ్మ వెనక్కు తిరిగింది. వెనక నుండి లైట్ కాంతి

అమ్మ తొడల మీద పడి, అమ్మ వేసుకున్న సన్నటి నైటీ లో నుండి అమ్మ

తొడలు క్లియర్ గా కనపడుతున్నాయి. “ఏరా నైట్ కు డిన్నర్ ఆర్డర్ చేసావా నాకు

సలాడ్, జూసు చెప్పు. నీ ఇష్టం” అంది అమ్మ. సరే అమ్మా అన్నాను. నేను అమ్మ

డిన్నర్ చేసి టీ వీ చూస్తూ సోఫాలో కూర్చున్నాము. అమ్మ ఏదో వాళ్ల ఇంటి

విషయాలు చెబుతూ ఉంది. నాకేం వినపడటం లేదు. అమ్మ పక్కన కూర్చుంటే

పైనుండి అమ్మ సళ్ల మధ్య క్లీవేజ్ కనపడుతూ ఉంది. “ఏరా నేను చెప్పేది

వినపడుతూ ఉందా ఎందుకు వినపడుతుంది. సాయంత్రం కాగానే మందు కొట్టి

ఉంటావు” అంది అమ్మ.”అది కాదే ఏదో ఆలోచిస్తున్నాను” అన్నాను అమ్మ సళ్ల

వంక చూస్తూ. అమ్మ ముందుకు ఒంగి నప్పుడు అమ్మ సళ్లు సగం బయటకు

కనపడుతున్నాయి. నాకు tension గా ఉంది. పక్కన మా ఆవిడ ఉంటే నాలుగు

కుమ్ముకుంటే ఈ tension తగ్గుతుంది. కాని అది ఎంతో దూరంలో ఉంది. పక్కనే

ఉన్నది అమ్మ. కాని అమ్మ వంక చూడ్డం మాన లేదు నేను. అమ్మ నన్ను

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *