అమ్మ నేను బెంగుళూరులో ఒక వారం 2 92

మొడ్డను తన పూకు లో నుండి తియ్యలేదు. తియ్యక పోగా బలంగా లోపలకు

అదుముకుంటూ ఉంది. అప్పటికే నా 9 అంగుళాల మొడ్డ అమ్మ కుత్తలో సగం

దూరింది. “అమ్మ గట్టిగా మూలుగుతూ ఉంది

“అమ్మ గట్టిగా మూలుగుతూ ఉంది “ఇస్స్ హా అమ్మా ఉమ్మ్మ్

తట్టుకోలేనురా రాజా ఏమి చేస్తున్నావురా అమ్మను సుఖపెడుతున్నావురా.

చంపుతున్నావురా కన్నా” అంది మత్తుగా అమ్మ.
నేను నా మొడ్డను అమ్మ పూకులో నుండి బయటకు లాగి మరలా అమ్మ

పూకులోకి నెట్టాను. ఈ సారి నా మొడ్డ పూర్తిగా అమ్మ కుత్తలో దూరింది. అమ్మ

పూకు మీద ఆతులు నా ఆతులు కలుసుకున్నాయి. అమ్మ బెక్కు మంది. ఇస్స్ హా ఉమ్మ్

అని మూలిగింది. నేను నా మొడ్డను అమ్మ పూకులో నాన పెట్టాను. అమ్మ పూకు

బాగా లోతుగా ఉంది అందుకే నా 9అంగుళాల మొడ్డ అవలీలగా దూరింది. నేను

ఏమో అనుకున్నాను కానీ అమ్మ పూకు బాగా టైట్ గానే ఉంది. నా మొడ్డను

అమ్మ పూకు కండరాలు గట్టిగా అదుముతున్నాయి. నేను కళ్లు తెరిచి అమ్మ వంక

చూచాను. అమ్మ వెల్లకిలా పడుకొనిఉంది.తన తొడలు బాగా విడదీసింది.

కాళ్లు మోకాళ్ల దాకా మడిచి విచ్చదీసి పదుకొని ఉంది. చేతులు పైకి ఎత్తి

పెట్టుకొంది. అమ్మ సళ్లు బాగా నిక్క పొడుచుకొని ఉన్నాయి. అమ్మ సళ్ల

ముచికలు కూడా గట్టిగా అయ్యాయి. నేను అమ్మ తొడల మధ్య కూర్చున్నాను.

మ్మ తొడలను నా తొడల మీద వేసుకున్నాను. నేను ముందుకు ఒంగీమ్మ

బొడ్డు మీద ముద్దు పెట్టుకున్నాను. అమ్మ బొడ్డు లో నాలుకపెట్టి

నాకుతున్నాను. నా మొడ్డ అమ్మ పూకు నిండుగా ఉంది. నేను నా మొడ్డతో

అమ్మ పూకులో గట్టిగా strokes ఇస్తున్నాను. నా ఒక్కొక్క దెబ్బకు అమ్మ పై

పైకి జరుగుతూ ఉంది. అమ్మ సళ్లు ఊగుతున్నాయి. నేను అమ్మ కుత్త పగల

దెంగుతుంటే అమ్మ మూలుగుతూ ఉంది. నా మొడ్డ బయటకు తీసినప్పుడల్లా నీ

మొడ్డకు అమ్మ పూకు లో నుండికారిన రసం అంటుకొని ఉంది. నేను నా

మొడ్డను అమ్మ పూకులో నుండి సాంతం బయటకుతీసి తరువాత అమ్మ

పూకులోకి స్లో గా నెడుతున్నాను. నామొడ్డ రాపిడికి అమ్మ పులకించి పోతోంది.
“ఏంట్రా రాజా ఈ పని అమ్మని ఇల్లా చెయ్య వచ్చా. తప్పు కదా.” అంది అమ్మ
“తప్పు కాదమ్మా అమ్మకు సేవ చేస్తున్నాను. మా అమ్మను

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *