అమ్మ నేను బెంగుళూరులో ఒక వారం 2 92

ఉంటుంది” అంది అమ్మ నా మొడ్డను గట్టిగా అదుముతూ. “అమ్మా అమ్మా నీకు

వంద సార్లు సరీ చెపతానే అమ్మా. కానీ చెయ్యి బదులు నోట్లో పెట్టుకోవే

స్వర్గం అంచుల దాకా వెళతాను” అన్నాను అమ్మ పిర్రలు పిసుకుతూ.

“ఓరి లంజా కొడకా చేత్తో వద్దురా అంటే నోట్లో పెట్టుకోమంటావా.

దానికన్నా చేత్తో బేతర్ .” అంది అమ్మ అంటూ అమ్మ నా మొడ్డను కుడి చేత్తో

గట్టిగా పట్టుకొని నలుపుతూ ఉంది.
“అమ్మా అమ్మా నా మొడ్డ బాగుందా” అన్నాను
“ఉమ్మ్ చాలా బాగుంది. లావు పొడుగు బాగానే ఉంది” అంది అమ్మ.
“నాన్న మొడ్డ కంటే పెద్దదా” అన్నాను
“మీ నానది నీ దాంట్లో సగం ఉంటుందేమొ. పర్లేదు బాగానే పెంచావు.మీ

ఆవిడ అదుర్ష్టం” అంది అమ్మ నా మొడ్డ ఊపుతూ
నేను అమ్మ సళ్లు పిసుకుతూ అమ్మతో నా మొడ్డ పిసికించుకుంటున్నాను.
నా మొడ్డ అమ్మ చేతిలో ఎగిరెగిరి పడుతూ ఉంటే అమ్మ మూలుగుతూ ఉంది. హా

అమ్మ ఇస్స్ హా అంటూ ఉంది.
నేను అమ్మ మీద బోర్లా పడుకున్నాను. నా మొడ్డ అమ్మ పూకు మీద

అదుముతూ ఉంది
“ఒరేయి రాజా ఆ పనులే వద్దన్నానా. తప్పురా చేత్తో పట్టుకున్నాగా చాలురా”

అంది అమ్మ.
నేను అమ్మ రెండు కాళ్లు విడదీసి అమ్మ కాళ్ల మధ్య నా తొడలు పెట్టాను.

నా మొడ్డ పైన ఉన్న స్కిన్ వెనక్కు లాగి నా బోడి మొడ్డను అమ్మ పూకు

చీలిక మీద పెట్టి రుద్దుతున్నాను. పైన గొల్లి దగ్గర నుండి కింద గుద్ద

దాకా రుద్దుతున్నాను.అమ్మ తట్టుకోలేక పోతోంది. తన నడుము పై కి లేపుతూ

ఉంది. తలను దిండు మీద అటు ఇటు ఆడిస్తూ ఉంది. అమ్మ కళ్లు మూసుకొంది. అమ్మ

ఊపిరి బలంగా వస్తూ ఉంది.
నేనునా మొడ్డనూమ్మ పూకు పెదాలు విడదీసి అమ్మ పూకు entrance

దగ్గర పెట్టాను. అమ్మ పూకులో నుండి సెగలు చిమ్ముతూ ఉన్నాయి. నా మొడ్డ

అమ్మ పూకులో దోపితే నా మొడ్డ ఆ వేడికి బొళక్కున కక్కుతుందేమో

అనిపించింది. నేను నా మొడ్డను అమ్మ పూకులో కినెట్టాను. అదే సమయంలో

అమ్మ కూడా తన నడుము పైకి లేపింది.నా మొడ్డ దాదాపు సగం అమ్మ

కుత్తలోకి దూరింది.
“ఒరేయి రాజా అబ్బా తప్పు చేస్తున్నామురా అమ్మ కొడుకు ఇలా చేసుకోకూడదురా.

ఏమితోనమ్మ ఈ పిల్లాడు చెబితే వినడం లేదు. “అంటూ ఉందే కాని నా

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *