అమ్మ నేను బెంగుళూరులో ఒక వారం 2 92

“అమ్మా అమ్మా నీ పూకు రసం చాలా తేస్టీ గా ఉందే అందుకే నా పూకులో వేలు పెట్టి లోపల నుండి నీ పాయసం జుర్రుకుంటున్నాను” అన్నాను అమ్మ పూకు మీద ముద్దులు పెట్టుకుంటూ. “ఏడిచావులే వెధవా. అమ్మను ఇలా చెయ్య వచ్చా.” అంది ముద్దు ముద్దు గా అమ్మ. “అమ్మ ఒప్పుకుంటె అమ్మ సేవ ఇలాగా కూడా చేసుకోవచ్చు” అన్నాను అమ్మ తొడలు నాకుతూ. నేను అమ్మ తొడల మీద కారిన అమ్మ కుత్త రసాన్ని నాకేస్తూ ఉన్నాను. అమ్మ ఒళ్లంతా నాకుతున్నాను. అమ్మ కుత్త రసం బొట్టు కూడా వదల కుండా నాకుతున్నాను. ఎన్నళ్ల నుండి స్టాక్ చేసిందో అమ్మ పూకులో నుండి రసం చాలా కారింది. నేను ఆ మాదిరి అమ్మ కాళ్ల దగ్గర నుండి నాకుతూ తొడల దాకా వచ్చాను. అప్పుడూమ్మ తనంతట తానే రెండు కాళ్లు విడదీసింది. తన పూకు నాక డానికి తొడలను వెడల్పుచేసింది. నేను అమ్మ రెండు తొడలు నిమురుతూ అమ్మ పూకు మీద నోరు పెట్టాను. అమ్మ తన తొడలు ఇంకా పగల దీసింది. అమ్మకు పూకు నాకించుకోడం చాలా ఇష్టం అని అర్ధం అయింది. నేను అమ్మ పూకు పెదాలు చప్పరిస్తూ అమ్మ పూకులోని నా నాలుక దోపాను. అమ్మ నా తలను తన పూకు మీద అదుముకుంటూ ఇస్స్స్ హా అమ్మ ఉమ్మ్మ్ ఇంకా ఇంకా అంటూ మూలుగుతూ ఉంది అమ్మ. నేను నాకే దానికి తగ్గట్టు అమ్మ తన పిర్రలను కదిలిస్తూ ఉంది.
“ఓరేయి రాజా ఇంక చాలురా ఆపరా బాబూ. నా నాకుడికి చచ్చి పోతున్నాను. అమ్మా ఇంక తట్టుకోలేనురా రాజా. మా బుజ్జి కదూ. నా బంగారం కదూ” అని బతిమాలింది అమ్మ.

నేను అమ్మ బుగ్గ మీద చుప్ మంటూ ఒక కమ్మటి ముద్దు పెట్టి పైకి

లేచాను.అమ్మ పక్కనే పడుకున్నాను. అమ్మ వీపు మీద చెయ్యి వేసి అమ్మ

బుజాలు రుద్దుతున్నాను.అలా రుద్దుతూ అమ్మ సళ్ల మీద చుప్ మంటూ ఒక ముద్దు

పెట్టాను. అమ్మ సన్ను ముచికను నోట్లోకి తీసుకొని చీకుతున్నాను. నేను

అమ్మ సళ్లు చీకె కొద్దీ అమ్మ సళ్ల ముచికలు గట్టిపడుతున్నాయి.

నేనూమ్మ సళ్ల ముచికలు చీకుతుంటే అమ్మ నా తలను తన సళ్లమీద

అదుముకుంటూ మూలుగుతూ ఉంది కానీ నన్ను వద్దు అన లేదు. అమ్మ తన కుడి

చేతిని తన పొట్ట మీద పెట్టుకొని నిమురుకుంటూ ఉంది.నేను అమ్మ చేతిని

తీసుకొని నా మొడ్డ మీద వేసుకున్నాను. అమ్మ ఏమీ అనలేదు నా మొడ్డ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *