అమ్మ నేను బెంగుళూరులో ఒక వారం 2 92

అమ్మ నన్ను బలవంతంగా తోసేసింది.
“ఒరేయి రాజా సిగ్గు లేదట్రా నీకు. అమ్మతో ఇలాగే ప్రవర్తిస్తావా. ఎంత మత్తులో ఉంటే మాత్రం అమ్మకు పెళ్లానికీ తేడా తెలీదా వెధవా. నేను నీ అమ్మనురా నీ భార్యను కాను, ఇంక ఆపు.” అంది అమ్మ
కాని నేను అమ్మ సళ్లు పిసకడం ఆప లేదు.
“ఒరేయి రాజా ఇంక చాలురా. నా మాట వినరా. రేపు నీ భార్య మొహం ఎలా చూడనురా. మనం రేపే వెళ్లి పోదాము. ఇక్కడ ఒక్క క్షణం కూడా ఉండలేను” అంది అమ్మ.
“అమ్మా అమ్మా మా ఆవిడ సళ్ల కన్నా నీ సళ్లు బాగున్నాయమ్మా. లావుగా కొబ్బరి బొండాల్లాగా ఉన్నాయి. అందుకని పిసుకుతున్నాను.
అమ్మ నవ్వి “ఏడిచావులే వెధవా. నా వయసు వస్తే మీ ఆవిడకు కూడా నాంథ సళ్లు ఉంటాయి” అంది అమ్మ.
నేను తల వంచి అమ్మ సళ్లు ముచికను నోట్లో పెట్టుకొని చీకుతున్నాను. మరొక సన్ను ముచికను మునివేళ్లతో నలుపుతున్నాను.
అమ్మ ఇన్ని మాటలు మాట్లాడుతూ ఉంది కానీ నా చేతులు తన సళ్ల మీది నుండిఒ తియ్య లేదు. ఇస్స్ హా ఉమ్మ్ అని మూలుగుతూ ఉంది. ఇంక చేసేది లేక అమ్మ తన తలను పిల్లో మీద అటు ఇటు తిప్పుతూ మూలుగుతూ ఉంది. ఇది వరకు అమ్మ నన్ను తోసేస్తూ ఉండింది. ఇప్పుడు అన్న నన్ను తోసెయ్యడం లేదు. “వద్దురా రాజా తప్పురా. పాపం రా నెను నీ అమ్మను రా అమ్మా ఇస్స్ హా అమ్మా ఓరి దేవొడొయి ఏంటమ్మ ఈ పిల్లాడు చెబితే వినడు… ఏంటొ ఈ కాలం పిల్లలు మరీ చెడిపోతున్నారు” అంటూ మధురంగా మూలుగుతూ ఉంది. ఇప్పుడు అమ్మ తన చేతులను నా వీపు మీద వేసి నిమురుతూ ఉంది. నన్ను తన కేసి అదుముకుంటూ ఉంది. నేను మరలా అమ్మ మీద ఎక్కాను అమ్మ మీద బోర్లా పడుకున్నాను. నా మోకాలిని అమ్మ తొడల మధ్య పెట్టి అమ్మ కాళ్లు విడదీసాను. అప్పుడు నా నిగిడిన మొడ్డ అమ్మ పూకు మీద గుచ్చుకుంది. “ఇస్స్ హా ఉమ్మ్మ్ హా” అంటూ మూలిగింది అమ్మ. నేను కొంచెం పైకిజరిగి నా మొడ్డను అమ్మ బొడ్డులో పెట్టి అదిమాను. నేను నా రెండు చేతులతో అమ్మ మొహాన్ని పట్టుకున్నాను. అమ్మ కళ్లలోకి చూస్తూ “అమ్మా అమ్మా I love you అమ్మ కాదనకు అమ్మా. ప్లీజ్ అమ్మా. ఈ ఒక్క రోజు అమ్మ ఈ ఒక్క రాథ్రి అమ్మ. ఈ ఒక్క సారి అమ్మా ప్లీజ్ అమ్మా” అంటూ అమ్మ పెదాలు చీకుతున్నాను.
“ఒరేయి నువ్వేం చిన్న పిల్లాడివి కాదు కొట్టి చెప్పడానికి వయసు వచ్చిన వాడివి. పెళ్లి అయింది నీకు. దీని వల్ల వచ్చే పరిణామాలు ఎలా ఉంటాయో తెలుసా నీకు. అమ్మ కొడుకు అనే బంధం నాశనం అవుతుందిరా నా మాట వినరా. అమ్మతో కొడుకు కలవడం తప్పురా. తాగిన మత్తులో పాపం చేస్తున్నావు. వద్దురా పాపం చెయ్యకురా” అంది అమ్మ.
“అమ్మా అమ్మా ఏమీ కాదులేవే ఇక్కడ ఎవరున్నారు మనం ఇద్దరమేగా. ఎవరికీ తెలీదు లేవే అమ్మా. అయినా నేనేం నిన్ను నీ మొగుడి పక్కలో నుండి ల్
ఏపుకు పోతున్నానా నీ కు పిల్లలను కంటున్నాన్నా. అమ్మకుసేవ చేస్తున్నాను. నాన్న నువ్వు కలిసి ఎన్నాళ్లు అయిందమ్మా చెప్పు. మరి ఒక కొడుకుగా నిన్ను సుఖ పెట్టే బాధ్యత నాకు లేదా చెప్పమ్మా” అన్నాను అమ్మ సళ్లు నిమురుతూ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *