అమ్మ నేను బెంగుళూరులో ఒక వారం 2 92

“ఏరా రాజా. ఎంత పని చేసావురా” అంది అమ్మ.
నాకు సిగ్గుగా అనిపించింది. నేను అలాగే అమ్మ మీద పడుకున్నాను. నా మొహం అమ్మ సళ్ల మధ్య ఉంది. నా చేతులతో అమ్మ బుజాలు పట్టుకొని అదుముతున్నాను. నేను కళ్లు తెరిచి అమ్మ కళ్లలోకి చూచాను. అమ్మ తిడుతుందా. ఇంకా నా మొహం చూడదా ఏమో” ఇలాటి ఆలోచనలు నా మనసులో ముసురుకున్నాయి. ఏమి అయితే అది అయిందని నేను అమ్మ మీద అలాగే పడుకున్నాను. అమ్మ కూడా నన్ను పక్కకు తొయ్యలేదు. నా మొడ్డ లో నుండి కారిన జిగురు అమ్మ పూకును నా మొడ్డను paste చేసింది. నా మొడ్డకు అమ్మ ట్రిం చేసిన అమ్మ పూకు మీది ఆతులు గరుగ్గా గుచ్చుకుంటున్నాయి. అమ్మ కుత్త మీది ఆతులు నా మొడ్డకు గరుకుగా గుచ్చుకొనేసరికి నా మొడ్డ మరలా నిగిడింది. నేను కళ్లు తెరిచి చూచాను. అమ్మ బలిసిన సళ్లు కనపడుతున్నాయి. అమ్మ తన మొహాన్ని పక్కకు తిప్పుకొని కళ్లు మూసుకొని పడుకొని ఉంది. ఒక చేతిని తన సళ్ల మీద పెట్టుకుంది.

నా చెయ్యి అమ్మ చేతిలో ఉంది. నా వేళ్లు అమ్మ వేళ్లు పెనవేసుకొని ఉన్నాయి. నేను అమ్మ మీది నుండి పక్కకు దొర్లి అమ్మ పక్కనే పడుకున్నాను. అమ్మ పైకి లేవ బోయింది. లేస్తూ నా కళ్ల లోకి సూటిగా చూచింది. నేను అమ్మ కళ్ల లోకి సూటిగా చూడలేక పోయాను. కాని అమ్మ కళ్ల మీద ముద్దు పెట్టుకోవాలని అమ్మ మొహాన్ని రెండు చేతుల్లోకి తీసుకున్నాను. కాని అమ్మ తల తిప్పుకుంది. ఈ silent reaction భరించలెక పోతున్నాను. నేను బలవంతంగా అమ్మ మొహాన్ని నా వైపుకు తిప్పుకున్నాను. అమ్మ కళ్లలోకి సూటిగా చూచాను. నా పెదాలను అమ్మ పెదాల మీద పెట్టి అదిమాను.
“ఒరేయి రాజా ఇంక చాలు. ఆపు. జరిగిందేదో జరిగింది. అందుకే మందు కొట్టకురా అన్నాను. మందు మత్తులో ఏమేమో చేసావు. నేను ఏమీ అనుకొను. వదిలెయ్యి” అంది అమ్మ నా కళ్ల లోకి చూస్తూ.
నేను అమ్మ వీపు చుట్టూ చేతులు వేసి అమ్మను నాకేసి అదుముకున్నాను.
“వద్దన్నానా. ఇంక చాలు ఆపు.” అంది అమ్మ నా చేతులు తోసేస్తూ
కాని నేను వదలలేదు నా పెదాలకు అమ్మ పెదాలు పెట్టి అదిమాను. అమ్మ నోట్లోకి నాలుకపెట్టి జుర్రుకోవాలనుకున్నాను కానీ అమ్మ తన పెదాలు విప్ప లేదు. చేసేది లేక నేను అమ్మ పెదాలను నా పెదాలతో చీకుతున్నాను. చప్పరిస్తున్నాను. నేను అమ్మ పెదాలు చప్పరిస్తూనె అమ్మ సళ్లు పట్టుకొని పిసుకుతున్నాను.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *